VTK/Examples/Python/GeometricObjects/Display/Pyramid

From KitwarePublic
< VTK‎ | Examples‎ | Python
Jump to navigationJump to search

Pyramid.py

#!/usr/bin/env python

import vtk

points = vtk.vtkPoints()

p0 = [1.0, 1.0, 1.0]
p1 = [-1.0, 1.0, 1.0]
p2 = [-1.0, -1.0, 1.0]
p3 = [1.0, -1.0, 1.0]
p4 = [0.0, 0.0, 0.0]

points.InsertNextPoint(p0)
points.InsertNextPoint(p1)
points.InsertNextPoint(p2)
points.InsertNextPoint(p3)
points.InsertNextPoint(p4)

pyramid = vtk.vtkPyramid()
pyramid.GetPointIds().SetId(0,0)
pyramid.GetPointIds().SetId(1,1)
pyramid.GetPointIds().SetId(2,2)
pyramid.GetPointIds().SetId(3,3)
pyramid.GetPointIds().SetId(4,4)

cells = vtk.vtkCellArray()
cells.InsertNextCell (pyramid)

ug = vtk.vtkUnstructuredGrid()
ug.SetPoints(points)
ug.InsertNextCell(pyramid.GetCellType(),pyramid.GetPointIds())

#Create an actor and mapper
mapper = vtk.vtkDataSetMapper()
if vtk.VTK_MAJOR_VERSION <= 5:
    mapper.SetInput(ug)
else:
    mapper.SetInputData(ug)

actor = vtk.vtkActor()
actor.SetMapper(mapper)

#Create a renderer, render window, and interactor
renderer = vtk.vtkRenderer()
renderWindow = vtk.vtkRenderWindow()
renderWindow.AddRenderer(renderer)
renderWindowInteractor = vtk.vtkRenderWindowInteractor()
renderWindowInteractor.SetRenderWindow(renderWindow)

renderer.AddActor(actor)

# Create a nice view
renderer.ResetCamera()
renderer.GetActiveCamera().Azimuth(180)
renderer.GetActiveCamera().Elevation(-20)
renderer.ResetCameraClippingRange()

renderer.SetBackground(0.2, 0.3, 0.4)

renderWindow.Render()
renderWindowInteractor.Start()