vtkTexturedActor2D Member List

This is the complete list of members for vtkTexturedActor2D, including all inherited members.

AddConsumer(vtkObject *c)vtkProp
AddEstimatedRenderTime(double t, vtkViewport *vtkNotUsed(vp))vtkProp [inline, virtual]
AddObserver(unsigned long event, vtkCommand *, float priority=0.0f)vtkObject
AddObserver(const char *event, vtkCommand *, float priority=0.0f)vtkObject
AllocatedRenderTimevtkProp [protected]
BreakOnError()vtkObject [static]
BuildPaths(vtkAssemblyPaths *paths, vtkAssemblyPath *path)vtkProp [virtual]
CollectRevisions(ostream &os)vtkObjectBase [protected, virtual]
ConsumersvtkProp [protected]
DebugvtkObject [protected]
DebugOff()vtkObject [virtual]
DebugOn()vtkObject [virtual]
Delete()vtkObjectBase [virtual]
DragablevtkProp [protected]
DragableOff()vtkProp [virtual]
DragableOn()vtkProp [virtual]
EstimatedRenderTimevtkProp [protected]
FastDelete()vtkObjectBase [virtual]
GetActors(vtkPropCollection *)vtkProp [inline, virtual]
GetActors2D(vtkPropCollection *pc)vtkActor2D [virtual]
GetActualPosition2Coordinate(void)vtkActor2D [inline, virtual]
GetActualPositionCoordinate(void)vtkActor2D [inline, virtual]
GetAllocatedRenderTime()vtkProp [virtual]
GetBounds()vtkProp [inline, virtual]
GetClassName()vtkTexturedActor2D [virtual]
vtkObjectBase::GetClassName() const vtkObjectBase
GetCommand(unsigned long tag)vtkObject
GetConsumer(int i)vtkProp
GetDebug()vtkObject
GetDragable()vtkProp [virtual]
GetEstimatedRenderTime(vtkViewport *)vtkProp [inline, virtual]
GetEstimatedRenderTime()vtkProp [inline, virtual]
GetGlobalWarningDisplay()vtkObject [static]
GetHeight()vtkActor2D
GetLayerNumber()vtkActor2D [virtual]
GetMapper()vtkActor2D [virtual]
GetMatrix()vtkProp [inline, virtual]
GetMTime()vtkTexturedActor2D [virtual]
GetNextPath()vtkProp [virtual]
GetNumberOfConsumers()vtkProp [virtual]
GetNumberOfPaths()vtkProp [inline, virtual]
GetPickable()vtkProp [virtual]
GetPosition()vtkActor2D [virtual]
GetPosition2()vtkActor2D [virtual]
GetPosition2Coordinate()vtkActor2D [virtual]
GetPositionCoordinate()vtkActor2D [virtual]
GetProperty()vtkActor2D
GetRedrawMTime()vtkProp [inline, virtual]
GetReferenceCount()vtkObjectBase [inline]
GetRenderTimeMultiplier()vtkProp [virtual]
GetTexture()vtkTexturedActor2D [virtual]
GetVisibility()vtkProp [virtual]
GetVolumes(vtkPropCollection *)vtkProp [inline, virtual]
GetWidth()vtkActor2D
GlobalWarningDisplayOff()vtkObject [inline, static]
GlobalWarningDisplayOn()vtkObject [inline, static]
HasObserver(unsigned long event, vtkCommand *)vtkObject
HasObserver(const char *event, vtkCommand *)vtkObject
HasObserver(unsigned long event)vtkObject
HasObserver(const char *event)vtkObject
HasTranslucentPolygonalGeometry()vtkActor2D [virtual]
InitPathTraversal()vtkProp [virtual]
InternalGrabFocus(vtkCommand *mouseEvents, vtkCommand *keypressEvents=NULL)vtkObject [protected]
InternalReleaseFocus()vtkObject [protected]
InvokeEvent(unsigned long event, void *callData)vtkObject
InvokeEvent(const char *event, void *callData)vtkObject
InvokeEvent(unsigned long event)vtkObject [inline]
InvokeEvent(const char *event)vtkObject [inline]
IsA(const char *type)vtkTexturedActor2D [virtual]
IsConsumer(vtkObject *c)vtkProp
IsTypeOf(const char *type)vtkTexturedActor2D [static]
LayerNumbervtkActor2D [protected]
MappervtkActor2D [protected]
Modified()vtkObject [virtual]
MTimevtkObject [protected]
New()vtkTexturedActor2D [static]
NumberOfConsumersvtkProp [protected]
vtkObjectBase::operator=(const vtkObjectBase &)vtkObjectBase [inline, protected]
PathsvtkProp [protected]
Pick()vtkProp [virtual]
PickablevtkProp [protected]
PickableOff()vtkProp [virtual]
PickableOn()vtkProp [virtual]
PokeMatrix(vtkMatrix4x4 *vtkNotUsed(matrix))vtkProp [inline, virtual]
Position2CoordinatevtkActor2D [protected]
PositionCoordinatevtkActor2D [protected]
Print(ostream &os)vtkObjectBase
PrintHeader(ostream &os, vtkIndent indent)vtkObjectBase [virtual]
PrintRevisions(ostream &os)vtkObjectBase
PrintSelf(ostream &os, vtkIndent indent)vtkTexturedActor2D [virtual]
PrintTrailer(ostream &os, vtkIndent indent)vtkObjectBase [virtual]
PropertyvtkActor2D [protected]
ReferenceCountvtkObjectBase [protected]
Register(vtkObjectBase *o)vtkObjectBase [virtual]
RegisterInternal(vtkObjectBase *, int check)vtkObject [protected, virtual]
ReleaseGraphicsResources(vtkWindow *win)vtkTexturedActor2D [virtual]
RemoveAllObservers()vtkObject
RemoveConsumer(vtkObject *c)vtkProp
RemoveObserver(vtkCommand *)vtkObject
RemoveObserver(unsigned long tag)vtkObject
RemoveObservers(unsigned long event, vtkCommand *)vtkObject
RemoveObservers(const char *event, vtkCommand *)vtkObject
RemoveObservers(unsigned long event)vtkObject
RemoveObservers(const char *event)vtkObject
RenderOpaqueGeometry(vtkViewport *viewport)vtkTexturedActor2D [virtual]
RenderOverlay(vtkViewport *viewport)vtkTexturedActor2D [virtual]
RenderTimeMultipliervtkProp [protected]
RenderTranslucentPolygonalGeometry(vtkViewport *viewport)vtkTexturedActor2D [virtual]
RenderVolumetricGeometry(vtkViewport *)vtkProp [inline, virtual]
ReportReferences(vtkGarbageCollector *)vtkObjectBase [protected, virtual]
RestoreEstimatedRenderTime()vtkProp [inline, virtual]
SafeDownCast(vtkObject *o)vtkTexturedActor2D [static]
SavedEstimatedRenderTimevtkProp [protected]
SetAllocatedRenderTime(double t, vtkViewport *vtkNotUsed(v))vtkProp [inline, virtual]
SetDebug(unsigned char debugFlag)vtkObject
SetDisplayPosition(int, int)vtkActor2D
SetDragable(int)vtkProp [virtual]
SetEstimatedRenderTime(double t)vtkProp [inline, virtual]
SetGlobalWarningDisplay(int val)vtkObject [static]
SetHeight(double h)vtkActor2D
SetLayerNumber(int)vtkActor2D [virtual]
SetMapper(vtkMapper2D *mapper)vtkActor2D [virtual]
SetPickable(int)vtkProp [virtual]
SetPosition(float x[2])vtkActor2D [virtual]
SetPosition(float x, float y)vtkActor2D [virtual]
SetPosition2(float x[2])vtkActor2D [virtual]
SetPosition2(float x, float y)vtkActor2D [virtual]
SetProperty(vtkProperty2D *)vtkActor2D [virtual]
SetReferenceCount(int)vtkObjectBase
SetRenderTimeMultiplier(double t)vtkProp [inline]
SetTexture(vtkTexture *texture)vtkTexturedActor2D [virtual]
SetVisibility(int)vtkProp [virtual]
SetWidth(double w)vtkActor2D
ShallowCopy(vtkProp *prop)vtkTexturedActor2D [virtual]
SubjectHelpervtkObject [protected]
Superclass typedefvtkTexturedActor2D
TexturevtkTexturedActor2D [protected]
UnRegister(vtkObjectBase *o)vtkObjectBase [virtual]
UnRegisterInternal(vtkObjectBase *, int check)vtkObject [protected, virtual]
VisibilityvtkProp [protected]
VisibilityOff()vtkProp [virtual]
VisibilityOn()vtkProp [virtual]
vtkActor2D()vtkActor2D [protected]
vtkObject()vtkObject [protected]
vtkObjectBase()vtkObjectBase [protected]
vtkObjectBase(const vtkObjectBase &)vtkObjectBase [inline, protected]
vtkProp()vtkProp [protected]
vtkTexturedActor2D()vtkTexturedActor2D [protected]
~vtkActor2D()vtkActor2D [protected]
~vtkObject()vtkObject [protected, virtual]
~vtkObjectBase()vtkObjectBase [protected, virtual]
~vtkProp()vtkProp [protected]
~vtkTexturedActor2D()vtkTexturedActor2D [protected]


Generated on Sat Dec 27 13:53:59 2008 for VTK by  doxygen 1.5.6