vtkAffineRepresentation2D Member List

This is the complete list of members for vtkAffineRepresentation2D, including all inherited members.

_InteractionState enum namevtkAffineRepresentation
AddConsumer(vtkObject *c)vtkProp
AddEstimatedRenderTime(double t, vtkViewport *vtkNotUsed(vp))vtkProp [inline, virtual]
AddObserver(unsigned long event, vtkCommand *, float priority=0.0f)vtkObject
AddObserver(const char *event, vtkCommand *, float priority=0.0f)vtkObject
AdjustBounds(double bounds[6], double newBounds[6], double center[3])vtkWidgetRepresentation [protected]
AllocatedRenderTimevtkProp [protected]
ApplyShear()vtkAffineRepresentation2D [protected]
AxesWidthvtkAffineRepresentation2D [protected]
BoxvtkAffineRepresentation2D [protected]
BoxActorvtkAffineRepresentation2D [protected]
BoxCellArrayvtkAffineRepresentation2D [protected]
BoxMappervtkAffineRepresentation2D [protected]
BoxPointsvtkAffineRepresentation2D [protected]
BoxWidthvtkAffineRepresentation2D [protected]
BreakOnError()vtkObject [static]
BuildPaths(vtkAssemblyPaths *paths, vtkAssemblyPath *path)vtkProp [virtual]
BuildRepresentation()vtkAffineRepresentation2D [virtual]
BuildTimevtkWidgetRepresentation [protected]
CirclevtkAffineRepresentation2D [protected]
CircleActorvtkAffineRepresentation2D [protected]
CircleCellArrayvtkAffineRepresentation2D [protected]
CircleMappervtkAffineRepresentation2D [protected]
CirclePointsvtkAffineRepresentation2D [protected]
CircleWidthvtkAffineRepresentation2D [protected]
CollectRevisions(ostream &os)vtkObjectBase [protected, virtual]
ComputeInteractionState(int X, int Y, int modify=0)vtkAffineRepresentation2D [virtual]
ConsumersvtkProp [protected]
CreateDefaultProperties()vtkAffineRepresentation2D [protected]
CurrentAnglevtkAffineRepresentation2D [protected]
CurrentAxesWidthvtkAffineRepresentation2D [protected]
CurrentRadiusvtkAffineRepresentation2D [protected]
CurrentScalevtkAffineRepresentation2D [protected]
CurrentShearvtkAffineRepresentation2D [protected]
CurrentTransformvtkAffineRepresentation2D [protected]
CurrentTranslationvtkAffineRepresentation2D [protected]
CurrentWidthvtkAffineRepresentation2D [protected]
DebugvtkObject [protected]
DebugOff()vtkObject [virtual]
DebugOn()vtkObject [virtual]
Delete()vtkObjectBase [virtual]
DisplayOriginvtkAffineRepresentation2D [protected]
DisplayTextvtkAffineRepresentation2D [protected]
DisplayTextOff()vtkAffineRepresentation2D [virtual]
DisplayTextOn()vtkAffineRepresentation2D [virtual]
DragablevtkProp [protected]
DragableOff()vtkProp [virtual]
DragableOn()vtkProp [virtual]
EndWidgetInteraction(double eventPos[2])vtkAffineRepresentation2D [virtual]
EstimatedRenderTimevtkProp [protected]
FastDelete()vtkObjectBase [virtual]
GetActors(vtkPropCollection *)vtkWidgetRepresentation [inline, virtual]
GetActors2D(vtkPropCollection *)vtkAffineRepresentation2D [virtual]
GetAllocatedRenderTime()vtkProp [virtual]
GetAxesWidth()vtkAffineRepresentation2D [virtual]
GetBounds()vtkWidgetRepresentation [inline, virtual]
GetBoxWidth()vtkAffineRepresentation2D [virtual]
GetCircleWidth()vtkAffineRepresentation2D [virtual]
GetClassName()vtkAffineRepresentation2D [virtual]
vtkObjectBase::GetClassName() const vtkObjectBase
GetCommand(unsigned long tag)vtkObject
GetConsumer(int i)vtkProp
GetDebug()vtkObject
GetDisplayText()vtkAffineRepresentation2D [virtual]
GetDragable()vtkProp [virtual]
GetEstimatedRenderTime(vtkViewport *)vtkProp [inline, virtual]
GetEstimatedRenderTime()vtkProp [inline, virtual]
GetGlobalWarningDisplay()vtkObject [static]
GetHandleSize()vtkWidgetRepresentation [virtual]
GetInteractionState()vtkWidgetRepresentation [inline, virtual]
GetMatrix()vtkProp [inline, virtual]
GetMTime()vtkObject [virtual]
GetNeedToRender()vtkWidgetRepresentation [virtual]
GetNextPath()vtkProp [virtual]
GetNumberOfConsumers()vtkProp [virtual]
GetNumberOfPaths()vtkProp [inline, virtual]
GetOrigin()vtkAffineRepresentation2D [virtual]
GetOrigin(double &, double &, double &)vtkAffineRepresentation2D [virtual]
GetOrigin(double[3])vtkAffineRepresentation2D [virtual]
GetPickable()vtkProp [virtual]
GetPlaceFactor()vtkWidgetRepresentation [virtual]
GetProperty()vtkAffineRepresentation2D [virtual]
GetPropertyKeys()vtkProp [virtual]
GetRedrawMTime()vtkProp [inline, virtual]
GetReferenceCount()vtkObjectBase [inline]
GetRenderer()vtkWidgetRepresentation [virtual]
GetRenderTimeMultiplier()vtkProp [virtual]
GetSelectedProperty()vtkAffineRepresentation2D [virtual]
GetSupportsSelection()vtkProp [inline, virtual]
GetTextProperty()vtkAffineRepresentation2D [virtual]
GetTolerance()vtkAffineRepresentation [virtual]
GetTransform(vtkTransform *t)vtkAffineRepresentation2D [virtual]
GetUseBounds()vtkProp [virtual]
GetVisibility()vtkProp [virtual]
GetVolumes(vtkPropCollection *)vtkWidgetRepresentation [inline, virtual]
GlobalWarningDisplayOff()vtkObject [inline, static]
GlobalWarningDisplayOn()vtkObject [inline, static]
HandleSizevtkWidgetRepresentation [protected]
HasKeys(vtkInformation *requiredKeys)vtkProp [virtual]
HasObserver(unsigned long event, vtkCommand *)vtkObject
HasObserver(const char *event, vtkCommand *)vtkObject
HasObserver(unsigned long event)vtkObject
HasObserver(const char *event)vtkObject
HasTranslucentPolygonalGeometry()vtkWidgetRepresentation [inline, virtual]
HBoxvtkAffineRepresentation2D [protected]
HBoxActorvtkAffineRepresentation2D [protected]
HBoxCellArrayvtkAffineRepresentation2D [protected]
HBoxMappervtkAffineRepresentation2D [protected]
HBoxPointsvtkAffineRepresentation2D [protected]
HCirclevtkAffineRepresentation2D [protected]
HCircleActorvtkAffineRepresentation2D [protected]
HCircleCellArrayvtkAffineRepresentation2D [protected]
HCircleMappervtkAffineRepresentation2D [protected]
HCirclePointsvtkAffineRepresentation2D [protected]
Highlight(int highlight)vtkAffineRepresentation2D [protected]
vtkAffineRepresentation::Highlight(int vtkNotUsed(highlightOn))vtkWidgetRepresentation [inline, virtual]
HXAxisvtkAffineRepresentation2D [protected]
HYAxisvtkAffineRepresentation2D [protected]
InitialBoundsvtkWidgetRepresentation [protected]
InitialLengthvtkWidgetRepresentation [protected]
InitPathTraversal()vtkProp [virtual]
InteractionStatevtkWidgetRepresentation [protected]
InternalGrabFocus(vtkCommand *mouseEvents, vtkCommand *keypressEvents=NULL)vtkObject [protected]
InternalReleaseFocus()vtkObject [protected]
InvokeEvent(unsigned long event, void *callData)vtkObject
InvokeEvent(const char *event, void *callData)vtkObject
InvokeEvent(unsigned long event)vtkObject [inline]
InvokeEvent(const char *event)vtkObject [inline]
IsA(const char *type)vtkAffineRepresentation2D [virtual]
IsConsumer(vtkObject *c)vtkProp
IsTypeOf(const char *type)vtkAffineRepresentation2D [static]
LastEventPositionvtkAffineRepresentation2D [protected]
Modified()vtkObject [virtual]
MoveOrigin enum valuevtkAffineRepresentation
MoveOriginX enum valuevtkAffineRepresentation
MoveOriginY enum valuevtkAffineRepresentation
MTimevtkObject [protected]
NeedToRendervtkWidgetRepresentation [protected]
NeedToRenderOff()vtkWidgetRepresentation [virtual]
NeedToRenderOn()vtkWidgetRepresentation [virtual]
New()vtkAffineRepresentation2D [static]
NumberOfConsumersvtkProp [protected]
OpacityvtkAffineRepresentation2D [protected]
vtkObjectBase::operator=(const vtkObjectBase &)vtkObjectBase [inline, protected]
OriginvtkAffineRepresentation2D [protected]
Outside enum valuevtkAffineRepresentation
PathsvtkProp [protected]
Pick()vtkProp [virtual]
PickablevtkProp [protected]
PickableOff()vtkProp [virtual]
PickableOn()vtkProp [virtual]
PlacedvtkWidgetRepresentation [protected]
PlaceFactorvtkWidgetRepresentation [protected]
PlaceWidget(double bounds[6])vtkAffineRepresentation2D [virtual]
vtkAffineRepresentation::PlaceWidget(double *vtkNotUsed(bounds[6]))vtkWidgetRepresentation [inline, virtual]
PokeMatrix(vtkMatrix4x4 *vtkNotUsed(matrix))vtkProp [inline, virtual]
Print(ostream &os)vtkObjectBase
PrintHeader(ostream &os, vtkIndent indent)vtkObjectBase [virtual]
PrintRevisions(ostream &os)vtkObjectBase
PrintSelf(ostream &os, vtkIndent indent)vtkAffineRepresentation2D [virtual]
PrintTrailer(ostream &os, vtkIndent indent)vtkObjectBase [virtual]
PropertyvtkAffineRepresentation2D [protected]
PropertyKeysvtkProp [protected]
ReferenceCountvtkObjectBase [protected]
Register(vtkObjectBase *o)vtkObjectBase [virtual]
RegisterInternal(vtkObjectBase *, int check)vtkObject [protected, virtual]
ReleaseGraphicsResources(vtkWindow *)vtkAffineRepresentation2D [virtual]
RemoveAllObservers()vtkObject
RemoveConsumer(vtkObject *c)vtkProp
RemoveObserver(vtkCommand *)vtkObject
RemoveObserver(unsigned long tag)vtkObject
RemoveObservers(unsigned long event, vtkCommand *)vtkObject
RemoveObservers(const char *event, vtkCommand *)vtkObject
RemoveObservers(unsigned long event)vtkObject
RemoveObservers(const char *event)vtkObject
RenderervtkWidgetRepresentation [protected]
RenderFilteredOpaqueGeometry(vtkViewport *v, vtkInformation *requiredKeys)vtkProp [virtual]
RenderFilteredOverlay(vtkViewport *v, vtkInformation *requiredKeys)vtkProp [virtual]
RenderFilteredTranslucentPolygonalGeometry(vtkViewport *v, vtkInformation *requiredKeys)vtkProp [virtual]
RenderFilteredVolumetricGeometry(vtkViewport *v, vtkInformation *requiredKeys)vtkProp [virtual]
RenderOpaqueGeometry(vtkViewport *vtkNotUsed(viewport))vtkWidgetRepresentation [inline, virtual]
vtkProp::RenderOpaqueGeometry(vtkViewport *)vtkProp [inline, virtual]
RenderOverlay(vtkViewport *viewport)vtkAffineRepresentation2D [virtual]
vtkAffineRepresentation::RenderOverlay(vtkViewport *vtkNotUsed(viewport))vtkWidgetRepresentation [inline, virtual]
RenderTimeMultipliervtkProp [protected]
RenderTranslucentPolygonalGeometry(vtkViewport *vtkNotUsed(viewport))vtkWidgetRepresentation [inline, virtual]
vtkProp::RenderTranslucentPolygonalGeometry(vtkViewport *)vtkProp [inline, virtual]
RenderVolumetricGeometry(vtkViewport *vtkNotUsed(viewport))vtkWidgetRepresentation [inline, virtual]
vtkProp::RenderVolumetricGeometry(vtkViewport *)vtkProp [inline, virtual]
ReportReferences(vtkGarbageCollector *)vtkObjectBase [protected, virtual]
RestoreEstimatedRenderTime()vtkProp [inline, virtual]
Rotate(double eventPos[2])vtkAffineRepresentation2D [protected]
vtkAffineRepresentation::Rotate enum valuevtkAffineRepresentation
SafeDownCast(vtkObject *o)vtkAffineRepresentation2D [static]
SavedEstimatedRenderTimevtkProp [protected]
Scale(double eventPos[2])vtkAffineRepresentation2D [protected]
ScaleEEdge enum valuevtkAffineRepresentation
ScaleNE enum valuevtkAffineRepresentation
ScaleNEdge enum valuevtkAffineRepresentation
ScaleNW enum valuevtkAffineRepresentation
ScaleSE enum valuevtkAffineRepresentation
ScaleSEdge enum valuevtkAffineRepresentation
ScaleSW enum valuevtkAffineRepresentation
ScaleWEdge enum valuevtkAffineRepresentation
SelectedOpacityvtkAffineRepresentation2D [protected]
SelectedPropertyvtkAffineRepresentation2D [protected]
SetAllocatedRenderTime(double t, vtkViewport *vtkNotUsed(v))vtkProp [inline, virtual]
SetAxesWidth(int)vtkAffineRepresentation2D [virtual]
SetBoxWidth(int)vtkAffineRepresentation2D [virtual]
SetCircleWidth(int)vtkAffineRepresentation2D [virtual]
SetDebug(unsigned char debugFlag)vtkObject
SetDisplayText(int)vtkAffineRepresentation2D [virtual]
SetDragable(int)vtkProp [virtual]
SetEstimatedRenderTime(double t)vtkProp [inline, virtual]
SetGlobalWarningDisplay(int val)vtkObject [static]
SetHandleSize(double)vtkWidgetRepresentation [virtual]
SetNeedToRender(int)vtkWidgetRepresentation [virtual]
SetOrigin(double o[3])vtkAffineRepresentation2D [inline]
SetOrigin(double ox, double oy, double oz)vtkAffineRepresentation2D
SetPickable(int)vtkProp [virtual]
SetPlaceFactor(double)vtkWidgetRepresentation [virtual]
SetProperty(vtkProperty2D *)vtkAffineRepresentation2D
SetPropertyKeys(vtkInformation *keys)vtkProp [virtual]
SetReferenceCount(int)vtkObjectBase
SetRenderer(vtkRenderer *ren)vtkWidgetRepresentation [virtual]
SetRenderTimeMultiplier(double t)vtkProp [inline]
SetSelectedProperty(vtkProperty2D *)vtkAffineRepresentation2D
SetTextProperty(vtkTextProperty *)vtkAffineRepresentation2D
SetTolerance(int)vtkAffineRepresentation [virtual]
SetUseBounds(bool)vtkProp [virtual]
SetVisibility(int)vtkProp [virtual]
ShallowCopy(vtkProp *prop)vtkAffineRepresentation2D [virtual]
Shear(double eventPos[2])vtkAffineRepresentation2D [protected]
ShearEEdge enum valuevtkAffineRepresentation
ShearNEdge enum valuevtkAffineRepresentation
ShearSEdge enum valuevtkAffineRepresentation
ShearWEdge enum valuevtkAffineRepresentation
SizeHandlesInPixels(double factor, double pos[3])vtkWidgetRepresentation [protected]
SizeHandlesRelativeToViewport(double factor, double pos[3])vtkWidgetRepresentation [protected]
StartAnglevtkAffineRepresentation2D [protected]
StartEventPositionvtkWidgetRepresentation [protected]
StartWidgetInteraction(double eventPos[2])vtkAffineRepresentation2D [virtual]
StartWorldPositionvtkAffineRepresentation2D [protected]
SubjectHelpervtkObject [protected]
Superclass typedefvtkAffineRepresentation2D
TempTransformvtkAffineRepresentation2D [protected]
TextActorvtkAffineRepresentation2D [protected]
TextMappervtkAffineRepresentation2D [protected]
TextPropertyvtkAffineRepresentation2D [protected]
TolerancevtkAffineRepresentation [protected]
TotalTransformvtkAffineRepresentation2D [protected]
TransformvtkAffineRepresentation [protected]
Translate(double eventPos[2])vtkAffineRepresentation2D [protected]
vtkAffineRepresentation::Translate enum valuevtkAffineRepresentation
TranslateX enum valuevtkAffineRepresentation
TranslateY enum valuevtkAffineRepresentation
UnRegister(vtkObjectBase *o)vtkObjectBase [virtual]
UnRegisterInternal(vtkObjectBase *, int check)vtkObject [protected, virtual]
UpdateText(const char *text, double eventPos[2])vtkAffineRepresentation2D [protected]
UseBoundsvtkProp [protected]
UseBoundsOff()vtkProp [virtual]
UseBoundsOn()vtkProp [virtual]
ValidPickvtkWidgetRepresentation [protected]
VisibilityvtkProp [protected]
VisibilityOff()vtkProp [virtual]
VisibilityOn()vtkProp [virtual]
vtkAffineRepresentation()vtkAffineRepresentation [protected]
vtkAffineRepresentation2D()vtkAffineRepresentation2D [protected]
vtkObject()vtkObject [protected]
vtkObjectBase()vtkObjectBase [protected]
vtkObjectBase(const vtkObjectBase &)vtkObjectBase [inline, protected]
vtkProp()vtkProp [protected]
vtkWidgetRepresentation()vtkWidgetRepresentation [protected]
WidgetInteraction(double eventPos[2])vtkAffineRepresentation2D [virtual]
XAxisvtkAffineRepresentation2D [protected]
YAxisvtkAffineRepresentation2D [protected]
~vtkAffineRepresentation()vtkAffineRepresentation [protected]
~vtkAffineRepresentation2D()vtkAffineRepresentation2D [protected]
~vtkObject()vtkObject [protected, virtual]
~vtkObjectBase()vtkObjectBase [protected, virtual]
~vtkProp()vtkProp [protected]
~vtkWidgetRepresentation()vtkWidgetRepresentation [protected]


Generated on Wed Jun 3 18:52:53 2009 for VTK by  doxygen 1.5.6