vtkPointHandleRepresentation3D Member List

This is the complete list of members for vtkPointHandleRepresentation3D, including all inherited members.

_InteractionState enum namevtkHandleRepresentation
ActiveRepresentationvtkHandleRepresentation [protected]
ActiveRepresentationOff()vtkHandleRepresentation [virtual]
ActiveRepresentationOn()vtkHandleRepresentation [virtual]
ActorvtkPointHandleRepresentation3D [protected]
AddConsumer(vtkObject *c)vtkProp
AddEstimatedRenderTime(double t, vtkViewport *vtkNotUsed(vp))vtkProp [inline, virtual]
AddObserver(unsigned long event, vtkCommand *, float priority=0.0f)vtkObject
AddObserver(const char *event, vtkCommand *, float priority=0.0f)vtkObject
AdjustBounds(double bounds[6], double newBounds[6], double center[3])vtkWidgetRepresentation [protected]
AllocatedRenderTimevtkProp [protected]
AllOff()vtkPointHandleRepresentation3D [inline]
AllOn()vtkPointHandleRepresentation3D [inline]
BreakOnError()vtkObject [static]
BuildPaths(vtkAssemblyPaths *paths, vtkAssemblyPath *path)vtkProp [virtual]
BuildRepresentation()vtkPointHandleRepresentation3D [virtual]
BuildTimevtkWidgetRepresentation [protected]
CheckConstraint(vtkRenderer *renderer, double pos[2])vtkHandleRepresentation [virtual]
CollectRevisions(ostream &os)vtkObjectBase [protected, virtual]
ComputeInteractionState(int X, int Y, int modify=0)vtkPointHandleRepresentation3D [virtual]
ConstrainedvtkHandleRepresentation [protected]
ConstrainedOff()vtkHandleRepresentation [virtual]
ConstrainedOn()vtkHandleRepresentation [virtual]
ConstraintAxisvtkPointHandleRepresentation3D [protected]
ConsumersvtkProp [protected]
CreateDefaultProperties()vtkPointHandleRepresentation3D [protected]
CurrentHandleSizevtkPointHandleRepresentation3D [protected]
Cursor3DvtkPointHandleRepresentation3D [protected]
CursorPickervtkPointHandleRepresentation3D [protected]
DebugvtkObject [protected]
DebugOff()vtkObject [virtual]
DebugOn()vtkObject [virtual]
Delete()vtkObjectBase [virtual]
DetermineConstraintAxis(int constraint, double *x, double *startPoint)vtkPointHandleRepresentation3D [protected]
DisplayPositionvtkHandleRepresentation [protected]
DisplayPositionTimevtkHandleRepresentation [protected]
DragablevtkProp [protected]
DragableOff()vtkProp [virtual]
DragableOn()vtkProp [virtual]
EndWidgetInteraction(double newEventPos[2])vtkWidgetRepresentation [inline, virtual]
EstimatedRenderTimevtkProp [protected]
FastDelete()vtkObjectBase [virtual]
GetActiveRepresentation()vtkHandleRepresentation [virtual]
GetActors(vtkPropCollection *)vtkPointHandleRepresentation3D [virtual]
GetActors2D(vtkPropCollection *)vtkWidgetRepresentation [inline, virtual]
GetAllocatedRenderTime()vtkProp [virtual]
GetBounds()vtkPointHandleRepresentation3D [virtual]
GetClassName()vtkPointHandleRepresentation3D [virtual]
vtkObjectBase::GetClassName() const vtkObjectBase
GetCommand(unsigned long tag)vtkObject
GetConstrained()vtkHandleRepresentation [virtual]
GetConsumer(int i)vtkProp
GetDebug()vtkObject
GetDisplayPosition(double pos[3])vtkHandleRepresentation [virtual]
GetDisplayPosition()vtkHandleRepresentation [virtual]
GetDragable()vtkProp [virtual]
GetEstimatedRenderTime(vtkViewport *)vtkProp [inline, virtual]
GetEstimatedRenderTime()vtkProp [inline, virtual]
GetGlobalWarningDisplay()vtkObject [static]
GetHandleSize()vtkWidgetRepresentation [virtual]
GetHotSpotSize()vtkPointHandleRepresentation3D [virtual]
GetInteractionState()vtkWidgetRepresentation [inline, virtual]
GetMatrix()vtkProp [inline, virtual]
GetMTime()vtkHandleRepresentation [virtual]
GetNeedToRender()vtkWidgetRepresentation [virtual]
GetNextPath()vtkProp [virtual]
GetNumberOfConsumers()vtkProp [virtual]
GetNumberOfPaths()vtkProp [inline, virtual]
GetOutline()vtkPointHandleRepresentation3D [inline]
GetPickable()vtkProp [virtual]
GetPlaceFactor()vtkWidgetRepresentation [virtual]
GetPointPlacer()vtkHandleRepresentation [virtual]
GetProperty()vtkPointHandleRepresentation3D [virtual]
GetPropertyKeys()vtkProp [virtual]
GetRedrawMTime()vtkProp [inline, virtual]
GetReferenceCount()vtkObjectBase [inline]
GetRenderer()vtkWidgetRepresentation [virtual]
GetRenderTimeMultiplier()vtkProp [virtual]
GetSelectedProperty()vtkPointHandleRepresentation3D [virtual]
GetSupportsSelection()vtkProp [inline, virtual]
GetTolerance()vtkHandleRepresentation [virtual]
GetTranslationMode()vtkPointHandleRepresentation3D [virtual]
GetUseBounds()vtkProp [virtual]
GetVisibility()vtkProp [virtual]
GetVolumes(vtkPropCollection *)vtkWidgetRepresentation [inline, virtual]
GetWorldPosition(double pos[3])vtkHandleRepresentation [virtual]
GetWorldPosition()vtkHandleRepresentation [virtual]
GetXShadows()vtkPointHandleRepresentation3D [inline]
GetYShadows()vtkPointHandleRepresentation3D [inline]
GetZShadows()vtkPointHandleRepresentation3D [inline]
GlobalWarningDisplayOff()vtkObject [inline, static]
GlobalWarningDisplayOn()vtkObject [inline, static]
HandleSizevtkWidgetRepresentation [protected]
HasKeys(vtkInformation *requiredKeys)vtkProp [virtual]
HasObserver(unsigned long event, vtkCommand *)vtkObject
HasObserver(const char *event, vtkCommand *)vtkObject
HasObserver(unsigned long event)vtkObject
HasObserver(const char *event)vtkObject
HasTranslucentPolygonalGeometry()vtkPointHandleRepresentation3D [virtual]
Highlight(int highlight)vtkPointHandleRepresentation3D [protected]
vtkHandleRepresentation::Highlight(int vtkNotUsed(highlightOn))vtkWidgetRepresentation [inline, virtual]
HotSpotSizevtkPointHandleRepresentation3D [protected]
InitialBoundsvtkWidgetRepresentation [protected]
InitialLengthvtkWidgetRepresentation [protected]
InitPathTraversal()vtkProp [virtual]
InteractionStatevtkWidgetRepresentation [protected]
InternalGrabFocus(vtkCommand *mouseEvents, vtkCommand *keypressEvents=NULL)vtkObject [protected]
InternalReleaseFocus()vtkObject [protected]
InvokeEvent(unsigned long event, void *callData)vtkObject
InvokeEvent(const char *event, void *callData)vtkObject
InvokeEvent(unsigned long event)vtkObject [inline]
InvokeEvent(const char *event)vtkObject [inline]
IsA(const char *type)vtkPointHandleRepresentation3D [virtual]
IsConsumer(vtkObject *c)vtkProp
IsTypeOf(const char *type)vtkPointHandleRepresentation3D [static]
LastEventPositionvtkPointHandleRepresentation3D [protected]
LastPickPositionvtkPointHandleRepresentation3D [protected]
MappervtkPointHandleRepresentation3D [protected]
Modified()vtkObject [virtual]
MoveFocus(double *p1, double *p2)vtkPointHandleRepresentation3D [protected]
MoveFocusRequest(double *p1, double *p2, double requestedDisplayPos[3])vtkPointHandleRepresentation3D [protected]
MTimevtkObject [protected]
Nearby enum valuevtkHandleRepresentation
NeedToRendervtkWidgetRepresentation [protected]
NeedToRenderOff()vtkWidgetRepresentation [virtual]
NeedToRenderOn()vtkWidgetRepresentation [virtual]
New()vtkPointHandleRepresentation3D [static]
NumberOfConsumersvtkProp [protected]
vtkObjectBase::operator=(const vtkObjectBase &)vtkObjectBase [inline, protected]
OutlineOff()vtkPointHandleRepresentation3D [inline]
OutlineOn()vtkPointHandleRepresentation3D [inline]
Outside enum valuevtkHandleRepresentation
PathsvtkProp [protected]
Pick()vtkProp [virtual]
PickablevtkProp [protected]
PickableOff()vtkProp [virtual]
PickableOn()vtkProp [virtual]
PlacedvtkWidgetRepresentation [protected]
PlaceFactorvtkWidgetRepresentation [protected]
PlaceWidget(double bounds[6])vtkPointHandleRepresentation3D [virtual]
vtkHandleRepresentation::PlaceWidget(double *vtkNotUsed(bounds[6]))vtkWidgetRepresentation [inline, virtual]
PointPlacervtkHandleRepresentation [protected]
PokeMatrix(vtkMatrix4x4 *vtkNotUsed(matrix))vtkProp [inline, virtual]
Print(ostream &os)vtkObjectBase
PrintHeader(ostream &os, vtkIndent indent)vtkObjectBase [virtual]
PrintRevisions(ostream &os)vtkObjectBase
PrintSelf(ostream &os, vtkIndent indent)vtkPointHandleRepresentation3D [virtual]
PrintTrailer(ostream &os, vtkIndent indent)vtkObjectBase [virtual]
PropertyvtkPointHandleRepresentation3D [protected]
PropertyKeysvtkProp [protected]
ReferenceCountvtkObjectBase [protected]
Register(vtkObjectBase *o)vtkObjectBase [virtual]
RegisterInternal(vtkObjectBase *, int check)vtkObject [protected, virtual]
ReleaseGraphicsResources(vtkWindow *)vtkPointHandleRepresentation3D [virtual]
RemoveAllObservers()vtkObject
RemoveConsumer(vtkObject *c)vtkProp
RemoveObserver(vtkCommand *)vtkObject
RemoveObserver(unsigned long tag)vtkObject
RemoveObservers(unsigned long event, vtkCommand *)vtkObject
RemoveObservers(const char *event, vtkCommand *)vtkObject
RemoveObservers(unsigned long event)vtkObject
RemoveObservers(const char *event)vtkObject
RenderervtkWidgetRepresentation [protected]
RenderFilteredOpaqueGeometry(vtkViewport *v, vtkInformation *requiredKeys)vtkProp [virtual]
RenderFilteredOverlay(vtkViewport *v, vtkInformation *requiredKeys)vtkProp [virtual]
RenderFilteredTranslucentPolygonalGeometry(vtkViewport *v, vtkInformation *requiredKeys)vtkProp [virtual]
RenderFilteredVolumetricGeometry(vtkViewport *v, vtkInformation *requiredKeys)vtkProp [virtual]
RenderOpaqueGeometry(vtkViewport *viewport)vtkPointHandleRepresentation3D [virtual]
vtkHandleRepresentation::RenderOpaqueGeometry(vtkViewport *vtkNotUsed(viewport))vtkWidgetRepresentation [inline, virtual]
RenderOverlay(vtkViewport *vtkNotUsed(viewport))vtkWidgetRepresentation [inline, virtual]
vtkProp::RenderOverlay(vtkViewport *)vtkProp [inline, virtual]
RenderTimeMultipliervtkProp [protected]
RenderTranslucentPolygonalGeometry(vtkViewport *viewport)vtkPointHandleRepresentation3D [virtual]
vtkHandleRepresentation::RenderTranslucentPolygonalGeometry(vtkViewport *vtkNotUsed(viewport))vtkWidgetRepresentation [inline, virtual]
RenderVolumetricGeometry(vtkViewport *vtkNotUsed(viewport))vtkWidgetRepresentation [inline, virtual]
vtkProp::RenderVolumetricGeometry(vtkViewport *)vtkProp [inline, virtual]
ReportReferences(vtkGarbageCollector *)vtkObjectBase [protected, virtual]
RestoreEstimatedRenderTime()vtkProp [inline, virtual]
SafeDownCast(vtkObject *o)vtkPointHandleRepresentation3D [static]
SavedEstimatedRenderTimevtkProp [protected]
Scale(double *p1, double *p2, double eventPos[2])vtkPointHandleRepresentation3D [protected]
Scaling enum valuevtkHandleRepresentation
SelectedPropertyvtkPointHandleRepresentation3D [protected]
Selecting enum valuevtkHandleRepresentation
SetActiveRepresentation(int)vtkHandleRepresentation [virtual]
SetAllocatedRenderTime(double t, vtkViewport *vtkNotUsed(v))vtkProp [inline, virtual]
SetConstrained(int)vtkHandleRepresentation [virtual]
SetDebug(unsigned char debugFlag)vtkObject
SetDisplayPosition(double p[3])vtkPointHandleRepresentation3D [virtual]
SetDragable(int)vtkProp [virtual]
SetEstimatedRenderTime(double t)vtkProp [inline, virtual]
SetGlobalWarningDisplay(int val)vtkObject [static]
SetHandleSize(double size)vtkPointHandleRepresentation3D [virtual]
SetHotSpotSize(double)vtkPointHandleRepresentation3D [virtual]
SetInteractionState(int)vtkHandleRepresentation [virtual]
SetNeedToRender(int)vtkWidgetRepresentation [virtual]
SetOutline(int o)vtkPointHandleRepresentation3D [inline]
SetPickable(int)vtkProp [virtual]
SetPlaceFactor(double)vtkWidgetRepresentation [virtual]
SetPointPlacer(vtkPointPlacer *)vtkHandleRepresentation [virtual]
SetProperty(vtkProperty *)vtkPointHandleRepresentation3D
SetPropertyKeys(vtkInformation *keys)vtkProp [virtual]
SetReferenceCount(int)vtkObjectBase
SetRenderer(vtkRenderer *ren)vtkHandleRepresentation [virtual]
SetRenderTimeMultiplier(double t)vtkProp [inline]
SetSelectedProperty(vtkProperty *)vtkPointHandleRepresentation3D
SetTolerance(int)vtkHandleRepresentation [virtual]
SetTranslationMode(int)vtkPointHandleRepresentation3D [virtual]
SetUseBounds(bool)vtkProp [virtual]
SetVisibility(int)vtkProp [virtual]
SetWorldPosition(double p[3])vtkPointHandleRepresentation3D [virtual]
SetXShadows(int o)vtkPointHandleRepresentation3D [inline]
SetYShadows(int o)vtkPointHandleRepresentation3D [inline]
SetZShadows(int o)vtkPointHandleRepresentation3D [inline]
ShallowCopy(vtkProp *prop)vtkPointHandleRepresentation3D [virtual]
SizeBounds()vtkPointHandleRepresentation3D [protected]
SizeHandlesInPixels(double factor, double pos[3])vtkWidgetRepresentation [protected]
SizeHandlesRelativeToViewport(double factor, double pos[3])vtkWidgetRepresentation [protected]
StartEventPositionvtkWidgetRepresentation [protected]
StartWidgetInteraction(double eventPos[2])vtkPointHandleRepresentation3D [virtual]
SubjectHelpervtkObject [protected]
Superclass typedefvtkPointHandleRepresentation3D
TolerancevtkHandleRepresentation [protected]
Translate(double *p1, double *p2)vtkPointHandleRepresentation3D [protected]
Translating enum valuevtkHandleRepresentation
TranslationModevtkPointHandleRepresentation3D [protected]
TranslationModeOff()vtkPointHandleRepresentation3D [virtual]
TranslationModeOn()vtkPointHandleRepresentation3D [virtual]
UnRegister(vtkObjectBase *o)vtkObjectBase [virtual]
UnRegisterInternal(vtkObjectBase *, int check)vtkObject [protected, virtual]
UseBoundsvtkProp [protected]
UseBoundsOff()vtkProp [virtual]
UseBoundsOn()vtkProp [virtual]
ValidPickvtkWidgetRepresentation [protected]
VisibilityvtkProp [protected]
VisibilityOff()vtkProp [virtual]
VisibilityOn()vtkProp [virtual]
vtkHandleRepresentation()vtkHandleRepresentation [protected]
vtkObject()vtkObject [protected]
vtkObjectBase()vtkObjectBase [protected]
vtkObjectBase(const vtkObjectBase &)vtkObjectBase [inline, protected]
vtkPointHandleRepresentation3D()vtkPointHandleRepresentation3D [protected]
vtkProp()vtkProp [protected]
vtkWidgetRepresentation()vtkWidgetRepresentation [protected]
WaitCountvtkPointHandleRepresentation3D [protected]
WaitingForMotionvtkPointHandleRepresentation3D [protected]
WidgetInteraction(double eventPos[2])vtkPointHandleRepresentation3D [virtual]
WorldPositionvtkHandleRepresentation [protected]
WorldPositionTimevtkHandleRepresentation [protected]
XShadowsOff()vtkPointHandleRepresentation3D [inline]
XShadowsOn()vtkPointHandleRepresentation3D [inline]
YShadowsOff()vtkPointHandleRepresentation3D [inline]
YShadowsOn()vtkPointHandleRepresentation3D [inline]
ZShadowsOff()vtkPointHandleRepresentation3D [inline]
ZShadowsOn()vtkPointHandleRepresentation3D [inline]
~vtkHandleRepresentation()vtkHandleRepresentation [protected]
~vtkObject()vtkObject [protected, virtual]
~vtkObjectBase()vtkObjectBase [protected, virtual]
~vtkPointHandleRepresentation3D()vtkPointHandleRepresentation3D [protected]
~vtkProp()vtkProp [protected]
~vtkWidgetRepresentation()vtkWidgetRepresentation [protected]


Generated on Wed Jun 3 19:24:55 2009 for VTK by  doxygen 1.5.6