vtkUnstructuredGridReader Member List

This is the complete list of members for vtkUnstructuredGridReader, including all inherited members.

AbortExecutevtkAlgorithm
AbortExecuteOff()vtkAlgorithm [virtual]
AbortExecuteOn()vtkAlgorithm [virtual]
AddInputConnection(int port, vtkAlgorithmOutput *input)vtkAlgorithm [virtual]
AddInputConnection(vtkAlgorithmOutput *input)vtkAlgorithm [virtual]
AddObserver(unsigned long event, vtkCommand *, float priority=0.0f)vtkObject
AddObserver(const char *event, vtkCommand *, float priority=0.0f)vtkObject
BreakOnError()vtkObject [static]
CharacteristicsTimevtkDataReader [protected]
CharacterizeFile()vtkDataReader [protected]
CheckFor(const char *name, char *line, int &num, char **&array, int &allocSize)vtkDataReader [protected]
CloseVTKFile()vtkDataReader
CollectRevisions(ostream &os)vtkObjectBase [protected, virtual]
ComputePipelineMTime(vtkInformation *request, vtkInformationVector **inInfoVec, vtkInformationVector *outInfoVec, int requestFromOutputPort, unsigned long *mtime)vtkAlgorithm [virtual]
ComputePriority()vtkAlgorithm [virtual]
ConvertTotalInputToPortConnection(int ind, int &port, int &conn)vtkAlgorithm
CreateDefaultExecutive()vtkAlgorithm [protected, virtual]
DebugvtkObject [protected]
DebugOff()vtkObject [virtual]
DebugOn()vtkObject [virtual]
DecodeString(char *resname, const char *name)vtkDataReader [protected]
DefaultExecutivePrototypevtkAlgorithm [protected, static]
Delete()vtkObjectBase [virtual]
ErrorCodevtkAlgorithm [protected]
FastDelete()vtkObjectBase [virtual]
FieldDataNamevtkDataReader [protected]
FieldDataNameAllocSizevtkDataReader [protected]
FieldDataNameInFilevtkDataReader [protected]
FileNamevtkDataReader [protected]
FileTypevtkDataReader [protected]
FillInputPortInformation(int port, vtkInformation *info)vtkAlgorithm [protected, virtual]
FillOutputPortInformation(int, vtkInformation *)vtkUnstructuredGridReader [protected, virtual]
GetAbortExecute()vtkAlgorithm [virtual]
GetClassName()vtkUnstructuredGridReader [virtual]
vtkObjectBase::GetClassName() const vtkObjectBase
GetCommand(unsigned long tag)vtkObject
GetDebug()vtkObject
GetErrorCode()vtkAlgorithm [virtual]
GetExecutive()vtkAlgorithm
GetFieldDataName()vtkDataReader [virtual]
GetFieldDataNameInFile(int i)vtkDataReader
GetFileName()vtkDataReader [virtual]
GetFileType()vtkDataReader [virtual]
GetGlobalWarningDisplay()vtkObject [static]
GetHeader()vtkDataReader [virtual]
GetInformation()vtkAlgorithm [virtual]
GetInputAbstractArrayToProcess(int idx, vtkInformationVector **inputVector)vtkAlgorithm [protected]
GetInputAbstractArrayToProcess(int idx, int connection, vtkInformationVector **inputVector)vtkAlgorithm [protected]
GetInputAbstractArrayToProcess(int idx, vtkDataObject *input)vtkAlgorithm [protected]
GetInputArray()vtkDataReader [virtual]
GetInputArrayFieldInformation(int idx, vtkInformationVector **inputVector)vtkAlgorithm [protected]
GetInputArrayInformation(int idx)vtkAlgorithm
GetInputArrayToProcess(int idx, vtkInformationVector **inputVector)vtkAlgorithm [protected]
GetInputArrayToProcess(int idx, int connection, vtkInformationVector **inputVector)vtkAlgorithm [protected]
GetInputArrayToProcess(int idx, vtkDataObject *input)vtkAlgorithm [protected]
GetInputConnection(int port, int index)vtkAlgorithm
GetInputDataObject(int port, int connection)vtkAlgorithm
GetInputPortInformation(int port)vtkAlgorithm
GetInputString()vtkDataReader [virtual]
GetInputStringLength()vtkDataReader [virtual]
GetIStream()vtkDataReader [inline]
GetLookupTableName()vtkDataReader [virtual]
GetMTime()vtkObject [virtual]
GetNormalsName()vtkDataReader [virtual]
GetNormalsNameInFile(int i)vtkDataReader
GetNumberOfFieldDataInFile()vtkDataReader [inline]
GetNumberOfInputConnections(int port)vtkAlgorithm
GetNumberOfInputPorts()vtkAlgorithm
GetNumberOfNormalsInFile()vtkDataReader [inline]
GetNumberOfOutputPorts()vtkAlgorithm
GetNumberOfScalarsInFile()vtkDataReader [inline]
GetNumberOfTCoordsInFile()vtkDataReader [inline]
GetNumberOfTensorsInFile()vtkDataReader [inline]
GetNumberOfVectorsInFile()vtkDataReader [inline]
GetOutput()vtkUnstructuredGridReader
GetOutput(int idx)vtkUnstructuredGridReader
GetOutputDataObject(int port)vtkAlgorithm
GetOutputPort(int index)vtkAlgorithm
GetOutputPort()vtkAlgorithm [inline]
GetOutputPortInformation(int port)vtkAlgorithm
GetProgress()vtkAlgorithm [virtual]
GetProgressText()vtkAlgorithm [virtual]
GetReadAllColorScalars()vtkDataReader [virtual]
GetReadAllFields()vtkDataReader [virtual]
GetReadAllNormals()vtkDataReader [virtual]
GetReadAllScalars()vtkDataReader [virtual]
GetReadAllTCoords()vtkDataReader [virtual]
GetReadAllTensors()vtkDataReader [virtual]
GetReadAllVectors()vtkDataReader [virtual]
GetReadFromInputString()vtkDataReader [virtual]
GetReferenceCount()vtkObjectBase [inline]
GetReleaseDataFlag()vtkAlgorithm [virtual]
GetScalarLut()vtkDataReader [protected, virtual]
GetScalarsName()vtkDataReader [virtual]
GetScalarsNameInFile(int i)vtkDataReader
GetTCoordsName()vtkDataReader [virtual]
GetTCoordsNameInFile(int i)vtkDataReader
GetTensorsName()vtkDataReader [virtual]
GetTensorsNameInFile(int i)vtkDataReader
GetTotalNumberOfInputConnections()vtkAlgorithm
GetVectorsName()vtkDataReader [virtual]
GetVectorsNameInFile(int i)vtkDataReader
GlobalWarningDisplayOff()vtkObject [inline, static]
GlobalWarningDisplayOn()vtkObject [inline, static]
HasExecutive()vtkAlgorithm
HasObserver(unsigned long event, vtkCommand *)vtkObject
HasObserver(const char *event, vtkCommand *)vtkObject
HasObserver(unsigned long event)vtkObject
HasObserver(const char *event)vtkObject
HeadervtkDataReader [protected]
InformationvtkAlgorithm [protected]
InitializeCharacteristics()vtkDataReader [protected]
INPUT_ARRAYS_TO_PROCESS()vtkAlgorithm [static]
INPUT_CONNECTION()vtkAlgorithm [static]
INPUT_IS_OPTIONAL()vtkAlgorithm [static]
INPUT_IS_REPEATABLE()vtkAlgorithm [static]
INPUT_PORT()vtkAlgorithm [static]
INPUT_REQUIRED_DATA_TYPE()vtkAlgorithm [static]
INPUT_REQUIRED_FIELDS()vtkAlgorithm [static]
InputArrayvtkDataReader [protected]
InputPortIndexInRange(int index, const char *action)vtkAlgorithm [protected]
InputStringvtkDataReader [protected]
InputStringLengthvtkDataReader [protected]
InputStringPosvtkDataReader [protected]
InternalGrabFocus(vtkCommand *mouseEvents, vtkCommand *keypressEvents=NULL)vtkObject [protected]
InternalReleaseFocus()vtkObject [protected]
InvokeEvent(unsigned long event, void *callData)vtkObject
InvokeEvent(const char *event, void *callData)vtkObject
InvokeEvent(unsigned long event)vtkObject [inline]
InvokeEvent(const char *event)vtkObject [inline]
ISvtkDataReader [protected]
IsA(const char *type)vtkUnstructuredGridReader [virtual]
IsFilePolyData()vtkDataReader [inline]
IsFileRectilinearGrid()vtkDataReader [inline]
IsFileStructuredGrid()vtkDataReader [inline]
IsFileStructuredPoints()vtkDataReader [inline]
IsFileUnstructuredGrid()vtkDataReader [inline]
IsFileValid(const char *dstype)vtkDataReader
IsTypeOf(const char *type)vtkUnstructuredGridReader [static]
LookupTableNamevtkDataReader [protected]
LowerCase(char *str, const size_t len=256)vtkDataReader
Modified()vtkObject [virtual]
ModifyRequest(vtkInformation *request, int when)vtkAlgorithm [virtual]
MTimevtkObject [protected]
New()vtkUnstructuredGridReader [static]
NormalsNamevtkDataReader [protected]
NormalsNameAllocSizevtkDataReader [protected]
NormalsNameInFilevtkDataReader [protected]
NumberOfFieldDataInFilevtkDataReader [protected]
NumberOfNormalsInFilevtkDataReader [protected]
NumberOfScalarsInFilevtkDataReader [protected]
NumberOfTCoordsInFilevtkDataReader [protected]
NumberOfTensorsInFilevtkDataReader [protected]
NumberOfVectorsInFilevtkDataReader [protected]
OpenVTKFile()vtkDataReader
vtkObjectBase::operator=(const vtkObjectBase &)vtkObjectBase [inline, protected]
OutputPortIndexInRange(int index, const char *action)vtkAlgorithm [protected]
PORT_REQUIREMENTS_FILLED()vtkAlgorithm [protected, static]
PRESERVES_ATTRIBUTES()vtkAlgorithm [static]
PRESERVES_BOUNDS()vtkAlgorithm [static]
PRESERVES_DATASET()vtkAlgorithm [static]
PRESERVES_GEOMETRY()vtkAlgorithm [static]
PRESERVES_RANGES()vtkAlgorithm [static]
PRESERVES_TOPOLOGY()vtkAlgorithm [static]
Print(ostream &os)vtkObjectBase
PrintHeader(ostream &os, vtkIndent indent)vtkObjectBase [virtual]
PrintRevisions(ostream &os)vtkObjectBase
PrintSelf(ostream &os, vtkIndent indent)vtkUnstructuredGridReader [virtual]
PrintTrailer(ostream &os, vtkIndent indent)vtkObjectBase [virtual]
ProcessRequest(vtkInformation *, vtkInformationVector **, vtkInformationVector *)vtkDataReader [protected, virtual]
ProgressvtkAlgorithm [protected]
ProgressTextvtkAlgorithm [protected]
Read(char *)vtkDataReader
Read(unsigned char *)vtkDataReader
Read(short *)vtkDataReader
Read(unsigned short *)vtkDataReader
Read(int *)vtkDataReader
Read(unsigned int *)vtkDataReader
Read(long *)vtkDataReader
Read(unsigned long *)vtkDataReader
Read(float *)vtkDataReader
Read(double *)vtkDataReader
ReadAllColorScalarsvtkDataReader [protected]
ReadAllColorScalarsOff()vtkDataReader [virtual]
ReadAllColorScalarsOn()vtkDataReader [virtual]
ReadAllFieldsvtkDataReader [protected]
ReadAllFieldsOff()vtkDataReader [virtual]
ReadAllFieldsOn()vtkDataReader [virtual]
ReadAllNormalsvtkDataReader [protected]
ReadAllNormalsOff()vtkDataReader [virtual]
ReadAllNormalsOn()vtkDataReader [virtual]
ReadAllScalarsvtkDataReader [protected]
ReadAllScalarsOff()vtkDataReader [virtual]
ReadAllScalarsOn()vtkDataReader [virtual]
ReadAllTCoordsvtkDataReader [protected]
ReadAllTCoordsOff()vtkDataReader [virtual]
ReadAllTCoordsOn()vtkDataReader [virtual]
ReadAllTensorsvtkDataReader [protected]
ReadAllTensorsOff()vtkDataReader [virtual]
ReadAllTensorsOn()vtkDataReader [virtual]
ReadAllVectorsvtkDataReader [protected]
ReadAllVectorsOff()vtkDataReader [virtual]
ReadAllVectorsOn()vtkDataReader [virtual]
ReadArray(const char *dataType, int numTuples, int numComp)vtkDataReader
ReadCellData(vtkDataSet *ds, int numCells)vtkDataReader
ReadCells(int size, int *data)vtkDataReader
ReadCells(int size, int *data, int skip1, int read2, int skip3)vtkDataReader
ReadCoordinates(vtkRectilinearGrid *rg, int axes, int numCoords)vtkDataReader
ReadCoScalarData(vtkDataSetAttributes *a, int num)vtkDataReader [protected]
ReadDataSetData(vtkDataSet *ds)vtkDataReader [protected]
ReadEdgeData(vtkGraph *g, int numEdges)vtkDataReader
ReadFieldData()vtkDataReader
ReadFromInputStringvtkDataReader [protected]
ReadFromInputStringOff()vtkDataReader [virtual]
ReadFromInputStringOn()vtkDataReader [virtual]
ReadGlobalIds(vtkDataSetAttributes *a, int num)vtkDataReader [protected]
ReadHeader()vtkDataReader
ReadLine(char result[256])vtkDataReader
ReadLutData(vtkDataSetAttributes *a)vtkDataReader [protected]
ReadMetaData(vtkInformation *)vtkDataReader [inline, virtual]
ReadNormalData(vtkDataSetAttributes *a, int num)vtkDataReader [protected]
ReadPedigreeIds(vtkDataSetAttributes *a, int num)vtkDataReader [protected]
ReadPointData(vtkDataSet *ds, int numPts)vtkDataReader
ReadPoints(vtkPointSet *ps, int numPts)vtkDataReader
ReadPoints(vtkGraph *g, int numPts)vtkDataReader
ReadRowData(vtkTable *t, int numEdges)vtkDataReader
ReadScalarData(vtkDataSetAttributes *a, int num)vtkDataReader [protected]
ReadString(char result[256])vtkDataReader
ReadTCoordsData(vtkDataSetAttributes *a, int num)vtkDataReader [protected]
ReadTensorData(vtkDataSetAttributes *a, int num)vtkDataReader [protected]
ReadVectorData(vtkDataSetAttributes *a, int num)vtkDataReader [protected]
ReadVertexData(vtkGraph *g, int numVertices)vtkDataReader
ReferenceCountvtkObjectBase [protected]
Register(vtkObjectBase *o)vtkAlgorithm [virtual]
RegisterInternal(vtkObjectBase *, int check)vtkObject [protected, virtual]
ReleaseDataFlagOff()vtkAlgorithm
ReleaseDataFlagOn()vtkAlgorithm
RemoveAllInputs()vtkAlgorithm
RemoveAllObservers()vtkObject
RemoveInputConnection(int port, vtkAlgorithmOutput *input)vtkAlgorithm [virtual]
RemoveObserver(vtkCommand *)vtkObject
RemoveObserver(unsigned long tag)vtkObject
RemoveObservers(unsigned long event, vtkCommand *)vtkObject
RemoveObservers(const char *event, vtkCommand *)vtkObject
RemoveObservers(unsigned long event)vtkObject
RemoveObservers(const char *event)vtkObject
ReportReferences(vtkGarbageCollector *)vtkAlgorithm [protected, virtual]
RequestData(vtkInformation *, vtkInformationVector **, vtkInformationVector *)vtkUnstructuredGridReader [protected, virtual]
RequestInformation(vtkInformation *, vtkInformationVector **, vtkInformationVector *)vtkDataReader [inline, protected, virtual]
RequestUpdateExtent(vtkInformation *, vtkInformationVector **, vtkInformationVector *)vtkUnstructuredGridReader [protected, virtual]
SafeDownCast(vtkObject *o)vtkUnstructuredGridReader [static]
ScalarLutvtkDataReader [protected]
ScalarsNamevtkDataReader [protected]
ScalarsNameAllocSizevtkDataReader [protected]
ScalarsNameInFilevtkDataReader [protected]
SetAbortExecute(int)vtkAlgorithm [virtual]
SetBinaryInputString(const char *, int len)vtkDataReader
SetDebug(unsigned char debugFlag)vtkObject
SetDefaultExecutivePrototype(vtkExecutive *proto)vtkAlgorithm [static]
SetErrorCode(unsigned long)vtkAlgorithm [protected, virtual]
SetExecutive(vtkExecutive *executive)vtkAlgorithm [virtual]
SetFieldDataName(const char *)vtkDataReader [virtual]
SetFileName(const char *)vtkDataReader [virtual]
SetGlobalWarningDisplay(int val)vtkObject [static]
SetInformation(vtkInformation *)vtkAlgorithm [virtual]
SetInputArray(vtkCharArray *)vtkDataReader [virtual]
SetInputArrayToProcess(int idx, int port, int connection, int fieldAssociation, const char *name)vtkAlgorithm [virtual]
SetInputArrayToProcess(int idx, int port, int connection, int fieldAssociation, int fieldAttributeType)vtkAlgorithm [virtual]
SetInputArrayToProcess(int idx, vtkInformation *info)vtkAlgorithm [virtual]
SetInputArrayToProcess(int idx, int port, int connection, const char *fieldAssociation, const char *attributeTypeorName)vtkAlgorithm [virtual]
SetInputConnection(int port, vtkAlgorithmOutput *input)vtkAlgorithm [virtual]
SetInputConnection(vtkAlgorithmOutput *input)vtkAlgorithm [virtual]
SetInputString(const char *in)vtkDataReader
SetInputString(const char *in, int len)vtkDataReader
SetLookupTableName(const char *)vtkDataReader [virtual]
SetNormalsName(const char *)vtkDataReader [virtual]
SetNthInputConnection(int port, int index, vtkAlgorithmOutput *input)vtkAlgorithm [protected, virtual]
SetNumberOfInputConnections(int port, int n)vtkAlgorithm [protected, virtual]
SetNumberOfInputPorts(int n)vtkAlgorithm [protected, virtual]
SetNumberOfOutputPorts(int n)vtkAlgorithm [protected, virtual]
SetOutput(vtkUnstructuredGrid *output)vtkUnstructuredGridReader
SetProgress(double)vtkAlgorithm [virtual]
SetProgressText(const char *ptext)vtkAlgorithm
SetReadAllColorScalars(int)vtkDataReader [virtual]
SetReadAllFields(int)vtkDataReader [virtual]
SetReadAllNormals(int)vtkDataReader [virtual]
SetReadAllScalars(int)vtkDataReader [virtual]
SetReadAllTCoords(int)vtkDataReader [virtual]
SetReadAllTensors(int)vtkDataReader [virtual]
SetReadAllVectors(int)vtkDataReader [virtual]
SetReadFromInputString(int)vtkDataReader [virtual]
SetReferenceCount(int)vtkObjectBase
SetReleaseDataFlag(int)vtkAlgorithm [virtual]
SetScalarLut(const char *lut)vtkDataReader [protected]
SetScalarsName(const char *)vtkDataReader [virtual]
SetTCoordsName(const char *)vtkDataReader [virtual]
SetTensorsName(const char *)vtkDataReader [virtual]
SetVectorsName(const char *)vtkDataReader [virtual]
SubjectHelpervtkObject [protected]
Superclass typedefvtkUnstructuredGridReader
TCoordsNamevtkDataReader [protected]
TCoordsNameAllocSizevtkDataReader [protected]
TCoordsNameInFilevtkDataReader [protected]
TensorsNamevtkDataReader [protected]
TensorsNameAllocSizevtkDataReader [protected]
TensorsNameInFilevtkDataReader [protected]
UnRegister(vtkObjectBase *o)vtkAlgorithm [virtual]
UnRegisterInternal(vtkObjectBase *, int check)vtkObject [protected, virtual]
Update()vtkAlgorithm [virtual]
UpdateExtentIsEmpty(vtkDataObject *output)vtkAlgorithm
UpdateExtentIsEmpty(vtkInformation *pinfo, int extentType)vtkAlgorithm
UpdateInformation()vtkAlgorithm [virtual]
UpdateProgress(double amount)vtkAlgorithm
UpdateWholeExtent()vtkAlgorithm [virtual]
VectorsNamevtkDataReader [protected]
VectorsNameAllocSizevtkDataReader [protected]
VectorsNameInFilevtkDataReader [protected]
vtkAlgorithm()vtkAlgorithm [protected]
vtkDataReader()vtkDataReader [protected]
vtkObject()vtkObject [protected]
vtkObjectBase()vtkObjectBase [protected]
vtkObjectBase(const vtkObjectBase &)vtkObjectBase [inline, protected]
vtkUnstructuredGridReader()vtkUnstructuredGridReader [protected]
~vtkAlgorithm()vtkAlgorithm [protected]
~vtkDataReader()vtkDataReader [protected]
~vtkObject()vtkObject [protected, virtual]
~vtkObjectBase()vtkObjectBase [protected, virtual]
~vtkUnstructuredGridReader()vtkUnstructuredGridReader [protected]


Generated on Wed Jun 3 19:43:10 2009 for VTK by  doxygen 1.5.6