vtkAxisActor2D Member List

This is the complete list of members for vtkAxisActor2D, including all inherited members.

AddConsumer(vtkObject *c)vtkProp
AddEstimatedRenderTime(double t, vtkViewport *vtkNotUsed(vp))vtkProp [inline, virtual]
AddObserver(unsigned long event, vtkCommand *, float priority=0.0f)vtkObject
AddObserver(const char *event, vtkCommand *, float priority=0.0f)vtkObject
AddObserver(unsigned long event, U observer, void(T::*callback)(), float priority=0.0f)vtkObject [inline]
AddObserver(unsigned long event, U observer, void(T::*callback)(vtkObject *, unsigned long, void *), float priority=0.0f)vtkObject [inline]
AdjustedNumberOfLabelsvtkAxisActor2D [protected]
AdjustedRangevtkAxisActor2D [protected]
AdjustedRangeBuildTimevtkAxisActor2D [protected]
AdjustLabelsvtkAxisActor2D [protected]
AdjustLabelsOff()vtkAxisActor2D [virtual]
AdjustLabelsOn()vtkAxisActor2D [virtual]
AllocatedRenderTimevtkProp [protected]
AxisvtkAxisActor2D [protected]
AxisActorvtkAxisActor2D [protected]
AxisMappervtkAxisActor2D [protected]
AxisVisibilityvtkAxisActor2D [protected]
AxisVisibilityOff()vtkAxisActor2D [virtual]
AxisVisibilityOn()vtkAxisActor2D [virtual]
BreakOnError()vtkObject [static]
BuildAxis(vtkViewport *viewport)vtkAxisActor2D [protected, virtual]
BuildPaths(vtkAssemblyPaths *paths, vtkAssemblyPath *path)vtkProp [virtual]
BuildTimevtkAxisActor2D [protected]
CollectRevisions(ostream &os)vtkObjectBase [protected, virtual]
ComputeRange(double inRange[2], double outRange[2], int inNumTicks, int &outNumTicks, double &interval)vtkAxisActor2D [static]
ComputeStringOffset(double width, double height, double theta)vtkAxisActor2D [protected, static]
ConsumersvtkProp [protected]
DebugvtkObject [protected]
DebugOff()vtkObject [virtual]
DebugOn()vtkObject [virtual]
Delete()vtkObjectBase [virtual]
DragablevtkProp [protected]
DragableOff()vtkProp [virtual]
DragableOn()vtkProp [virtual]
EstimatedRenderTimevtkProp [protected]
FastDelete()vtkObjectBase [virtual]
FontFactorvtkAxisActor2D [protected]
GetActors(vtkPropCollection *)vtkProp [inline, virtual]
GetActors2D(vtkPropCollection *pc)vtkActor2D [virtual]
GetActualPosition2Coordinate(void)vtkActor2D [inline, virtual]
GetActualPositionCoordinate(void)vtkActor2D [inline, virtual]
GetAdjustedNumberOfLabels()vtkAxisActor2D [inline, virtual]
GetAdjustedRange()vtkAxisActor2D [inline, virtual]
GetAdjustedRange(double &_arg1, double &_arg2)vtkAxisActor2D [inline, virtual]
GetAdjustedRange(double _arg[2])vtkAxisActor2D [inline, virtual]
GetAdjustLabels()vtkAxisActor2D [virtual]
GetAllocatedRenderTime()vtkProp [virtual]
GetAxisVisibility()vtkAxisActor2D [virtual]
GetBounds()vtkProp [inline, virtual]
GetClassName()vtkAxisActor2D [virtual]
vtkObjectBase::GetClassName() const vtkObjectBase
GetCommand(unsigned long tag)vtkObject
GetConsumer(int i)vtkProp
GetDebug()vtkObject
GetDragable()vtkProp [virtual]
GetEstimatedRenderTime(vtkViewport *)vtkProp [inline, virtual]
GetEstimatedRenderTime()vtkProp [inline, virtual]
GetFontFactor()vtkAxisActor2D [virtual]
GetGlobalWarningDisplay()vtkObject [static]
GetHeight()vtkActor2D
GetLabelFactor()vtkAxisActor2D [virtual]
GetLabelFormat()vtkAxisActor2D [virtual]
GetLabelTextProperty()vtkAxisActor2D [virtual]
GetLabelVisibility()vtkAxisActor2D [virtual]
GetLayerNumber()vtkActor2D [virtual]
GetMapper()vtkActor2D [virtual]
GetMatrix()vtkProp [inline, virtual]
GetMinorTickLength()vtkAxisActor2D [virtual]
GetMTime()vtkActor2D [virtual]
GetNextPath()vtkProp [virtual]
GetNumberOfConsumers()vtkProp [virtual]
GetNumberOfLabels()vtkAxisActor2D [virtual]
GetNumberOfMinorTicks()vtkAxisActor2D [virtual]
GetNumberOfPaths()vtkProp [inline, virtual]
GetPickable()vtkProp [virtual]
GetPoint1()vtkAxisActor2D [inline, virtual]
GetPoint1Coordinate()vtkAxisActor2D [inline, virtual]
GetPoint2()vtkAxisActor2D [inline, virtual]
GetPoint2Coordinate()vtkAxisActor2D [inline, virtual]
GetPosition()vtkActor2D [virtual]
GetPosition2()vtkActor2D [virtual]
GetPosition2Coordinate()vtkActor2D [virtual]
GetPositionCoordinate()vtkActor2D [virtual]
GetProperty()vtkActor2D
GetPropertyKeys()vtkProp [virtual]
GetRange()vtkAxisActor2D [virtual]
GetRange(double data[2])vtkAxisActor2D [virtual]
GetRedrawMTime()vtkProp [inline, virtual]
GetReferenceCount()vtkObjectBase [inline]
GetRenderTimeMultiplier()vtkProp [virtual]
GetRulerDistance()vtkAxisActor2D [virtual]
GetRulerMode()vtkAxisActor2D [virtual]
GetSizeFontRelativeToAxis()vtkAxisActor2D [virtual]
GetSupportsSelection()vtkProp [inline, virtual]
GetTickLength()vtkAxisActor2D [virtual]
GetTickOffset()vtkAxisActor2D [virtual]
GetTickVisibility()vtkAxisActor2D [virtual]
GetTitle()vtkAxisActor2D [virtual]
GetTitlePosition()vtkAxisActor2D [virtual]
GetTitleTextProperty()vtkAxisActor2D [virtual]
GetTitleVisibility()vtkAxisActor2D [virtual]
GetUseBounds()vtkProp [virtual]
GetVisibility()vtkProp [virtual]
GetVolumes(vtkPropCollection *)vtkProp [inline, virtual]
GetWidth()vtkActor2D
GlobalWarningDisplayOff()vtkObject [inline, static]
GlobalWarningDisplayOn()vtkObject [inline, static]
HasKeys(vtkInformation *requiredKeys)vtkProp [virtual]
HasObserver(unsigned long event, vtkCommand *)vtkObject
HasObserver(const char *event, vtkCommand *)vtkObject
HasObserver(unsigned long event)vtkObject
HasObserver(const char *event)vtkObject
HasTranslucentPolygonalGeometry()vtkAxisActor2D [virtual]
InitPathTraversal()vtkProp [virtual]
InternalGrabFocus(vtkCommand *mouseEvents, vtkCommand *keypressEvents=NULL)vtkObject [protected]
InternalReleaseFocus()vtkObject [protected]
InvokeEvent(unsigned long event, void *callData)vtkObject
InvokeEvent(const char *event, void *callData)vtkObject
InvokeEvent(unsigned long event)vtkObject [inline]
InvokeEvent(const char *event)vtkObject [inline]
IsA(const char *type)vtkAxisActor2D [virtual]
IsConsumer(vtkObject *c)vtkProp
IsTypeOf(const char *type)vtkAxisActor2D [static]
LabelActorsvtkAxisActor2D [protected]
LabelFactorvtkAxisActor2D [protected]
LabelFormatvtkAxisActor2D [protected]
LabelMappersvtkAxisActor2D [protected]
LabelTextPropertyvtkAxisActor2D [protected]
LabelVisibilityvtkAxisActor2D [protected]
LabelVisibilityOff()vtkAxisActor2D [virtual]
LabelVisibilityOn()vtkAxisActor2D [virtual]
LastMaxLabelSizevtkAxisActor2D [protected]
LastPositionvtkAxisActor2D [protected]
LastPosition2vtkAxisActor2D [protected]
LastSizevtkAxisActor2D [protected]
LayerNumbervtkActor2D [protected]
MappervtkActor2D [protected]
MinorTickLengthvtkAxisActor2D [protected]
Modified()vtkObject [virtual]
MTimevtkObject [protected]
New()vtkAxisActor2D [static]
NumberOfConsumersvtkProp [protected]
NumberOfLabelsvtkAxisActor2D [protected]
NumberOfLabelsBuiltvtkAxisActor2D [protected]
NumberOfMinorTicksvtkAxisActor2D [protected]
vtkObjectBase::operator=(const vtkObjectBase &)vtkObjectBase [inline, protected]
PathsvtkProp [protected]
Pick()vtkProp [virtual]
PickablevtkProp [protected]
PickableOff()vtkProp [virtual]
PickableOn()vtkProp [virtual]
PokeMatrix(vtkMatrix4x4 *vtkNotUsed(matrix))vtkProp [inline, virtual]
Position2CoordinatevtkActor2D [protected]
PositionCoordinatevtkActor2D [protected]
Print(ostream &os)vtkObjectBase
PrintHeader(ostream &os, vtkIndent indent)vtkObjectBase [virtual]
PrintRevisions(ostream &os)vtkObjectBase
PrintSelf(ostream &os, vtkIndent indent)vtkAxisActor2D [virtual]
PrintTrailer(ostream &os, vtkIndent indent)vtkObjectBase [virtual]
PropertyvtkActor2D [protected]
PropertyKeysvtkProp [protected]
RangevtkAxisActor2D [protected]
ReferenceCountvtkObjectBase [protected]
Register(vtkObjectBase *o)vtkObjectBase [virtual]
RegisterInternal(vtkObjectBase *, int check)vtkObject [protected, virtual]
ReleaseGraphicsResources(vtkWindow *)vtkAxisActor2D [virtual]
RemoveAllObservers()vtkObject
RemoveConsumer(vtkObject *c)vtkProp
RemoveObserver(vtkCommand *)vtkObject
RemoveObserver(unsigned long tag)vtkObject
RemoveObservers(unsigned long event, vtkCommand *)vtkObject
RemoveObservers(const char *event, vtkCommand *)vtkObject
RemoveObservers(unsigned long event)vtkObject
RemoveObservers(const char *event)vtkObject
RenderFilteredOpaqueGeometry(vtkViewport *v, vtkInformation *requiredKeys)vtkProp [virtual]
RenderFilteredOverlay(vtkViewport *v, vtkInformation *requiredKeys)vtkProp [virtual]
RenderFilteredTranslucentPolygonalGeometry(vtkViewport *v, vtkInformation *requiredKeys)vtkProp [virtual]
RenderFilteredVolumetricGeometry(vtkViewport *v, vtkInformation *requiredKeys)vtkProp [virtual]
RenderOpaqueGeometry(vtkViewport *viewport)vtkAxisActor2D [virtual]
RenderOverlay(vtkViewport *viewport)vtkAxisActor2D [virtual]
RenderTimeMultipliervtkProp [protected]
RenderTranslucentPolygonalGeometry(vtkViewport *)vtkAxisActor2D [inline, virtual]
RenderVolumetricGeometry(vtkViewport *)vtkProp [inline, virtual]
ReportReferences(vtkGarbageCollector *)vtkObjectBase [protected, virtual]
RestoreEstimatedRenderTime()vtkProp [inline, virtual]
RulerDistancevtkAxisActor2D [protected]
RulerModevtkAxisActor2D [protected]
RulerModeOff()vtkAxisActor2D [virtual]
RulerModeOn()vtkAxisActor2D [virtual]
SafeDownCast(vtkObject *o)vtkAxisActor2D [static]
SavedEstimatedRenderTimevtkProp [protected]
SetAdjustLabels(int)vtkAxisActor2D [virtual]
SetAllocatedRenderTime(double t, vtkViewport *vtkNotUsed(v))vtkProp [inline, virtual]
SetAxisVisibility(int)vtkAxisActor2D [virtual]
SetDebug(unsigned char debugFlag)vtkObject
SetDisplayPosition(int, int)vtkActor2D
SetDragable(int)vtkProp [virtual]
SetEstimatedRenderTime(double t)vtkProp [inline, virtual]
SetFontFactor(double)vtkAxisActor2D [virtual]
SetGlobalWarningDisplay(int val)vtkObject [static]
SetHeight(double h)vtkActor2D
SetLabelFactor(double)vtkAxisActor2D [virtual]
SetLabelFormat(const char *)vtkAxisActor2D [virtual]
SetLabelTextProperty(vtkTextProperty *p)vtkAxisActor2D [virtual]
SetLabelVisibility(int)vtkAxisActor2D [virtual]
SetLayerNumber(int)vtkActor2D [virtual]
SetMapper(vtkMapper2D *mapper)vtkActor2D [virtual]
SetMinorTickLength(int)vtkAxisActor2D [virtual]
SetMultipleFontSize(vtkViewport *viewport, vtkTextMapper **textMappers, int nbOfMappers, int *targetSize, double factor, int *stringSize)vtkAxisActor2D [static]
SetNumberOfLabels(int)vtkAxisActor2D [virtual]
SetNumberOfMinorTicks(int)vtkAxisActor2D [virtual]
SetOffsetPosition(double xTick[3], double theta, int stringHeight, int stringWidth, int offset, vtkActor2D *actor)vtkAxisActor2D [protected, static]
SetPickable(int)vtkProp [virtual]
SetPoint1(double x[2])vtkAxisActor2D [inline, virtual]
SetPoint1(double x, double y)vtkAxisActor2D [inline, virtual]
SetPoint2(double x[2])vtkAxisActor2D [inline, virtual]
SetPoint2(double x, double y)vtkAxisActor2D [inline, virtual]
SetPosition(float x[2])vtkActor2D [virtual]
SetPosition(float x, float y)vtkActor2D [virtual]
SetPosition2(float x[2])vtkActor2D [virtual]
SetPosition2(float x, float y)vtkActor2D [virtual]
SetProperty(vtkProperty2D *)vtkActor2D [virtual]
SetPropertyKeys(vtkInformation *keys)vtkProp [virtual]
SetRange(double, double)vtkAxisActor2D [virtual]
SetRange(double[2])vtkAxisActor2D
SetReferenceCount(int)vtkObjectBase
SetRenderTimeMultiplier(double t)vtkProp [inline]
SetRulerDistance(double)vtkAxisActor2D [virtual]
SetRulerMode(int)vtkAxisActor2D [virtual]
SetSizeFontRelativeToAxis(int)vtkAxisActor2D [virtual]
SetTickLength(int)vtkAxisActor2D [virtual]
SetTickOffset(int)vtkAxisActor2D [virtual]
SetTickVisibility(int)vtkAxisActor2D [virtual]
SetTitle(const char *)vtkAxisActor2D [virtual]
SetTitlePosition(double)vtkAxisActor2D [virtual]
SetTitleTextProperty(vtkTextProperty *p)vtkAxisActor2D [virtual]
SetTitleVisibility(int)vtkAxisActor2D [virtual]
SetUseBounds(bool)vtkProp [virtual]
SetVisibility(int)vtkProp [virtual]
SetWidth(double w)vtkActor2D
ShallowCopy(vtkProp *prop)vtkAxisActor2D [virtual]
SizeFontRelativeToAxisvtkAxisActor2D [protected]
SizeFontRelativeToAxisOff()vtkAxisActor2D [virtual]
SizeFontRelativeToAxisOn()vtkAxisActor2D [virtual]
SubjectHelpervtkObject [protected]
Superclass typedefvtkAxisActor2D
TickLengthvtkAxisActor2D [protected]
TickOffsetvtkAxisActor2D [protected]
TickVisibilityvtkAxisActor2D [protected]
TickVisibilityOff()vtkAxisActor2D [virtual]
TickVisibilityOn()vtkAxisActor2D [virtual]
TitlevtkAxisActor2D [protected]
TitleActorvtkAxisActor2D [protected]
TitleMappervtkAxisActor2D [protected]
TitlePositionvtkAxisActor2D [protected]
TitleTextPropertyvtkAxisActor2D [protected]
TitleVisibilityvtkAxisActor2D [protected]
TitleVisibilityOff()vtkAxisActor2D [virtual]
TitleVisibilityOn()vtkAxisActor2D [virtual]
UnRegister(vtkObjectBase *o)vtkObjectBase [virtual]
UnRegisterInternal(vtkObjectBase *, int check)vtkObject [protected, virtual]
UpdateAdjustedRange()vtkAxisActor2D [protected, virtual]
UseBoundsvtkProp [protected]
UseBoundsOff()vtkProp [virtual]
UseBoundsOn()vtkProp [virtual]
VisibilityvtkProp [protected]
VisibilityOff()vtkProp [virtual]
VisibilityOn()vtkProp [virtual]
vtkActor2D()vtkActor2D [protected]
vtkAxisActor2D()vtkAxisActor2D [protected]
vtkObject()vtkObject [protected]
vtkObjectBase()vtkObjectBase [protected]
vtkObjectBase(const vtkObjectBase &)vtkObjectBase [inline, protected]
vtkProp()vtkProp [protected]
WeakPointersvtkObjectBase [protected]
~vtkActor2D()vtkActor2D [protected]
~vtkAxisActor2D()vtkAxisActor2D [protected]
~vtkObject()vtkObject [protected, virtual]
~vtkObjectBase()vtkObjectBase [protected, virtual]
~vtkProp()vtkProp [protected]


Generated on Wed Aug 24 11:29:13 2011 for VTK by  doxygen 1.5.6