vtkCompositeControlPointsItem Member List

This is the complete list of members for vtkCompositeControlPointsItem, including all inherited members.

AddItem(vtkAbstractContextItem *item)vtkAbstractContextItem
AddObserver(unsigned long event, vtkCommand *, float priority=0.0f)vtkObject
AddObserver(const char *event, vtkCommand *, float priority=0.0f)vtkObject
AddObserver(unsigned long event, U observer, void(T::*callback)(), float priority=0.0f)vtkObject [inline]
AddObserver(unsigned long event, U observer, void(T::*callback)(vtkObject *, unsigned long, void *), float priority=0.0f)vtkObject [inline]
AddPoint(double *newPos)vtkCompositeControlPointsItem [virtual]
AutoLabelsvtkPlot [protected]
BoundsvtkControlPointsItem [protected]
BreakOnError()vtkObject [static]
BrushvtkPlot [protected]
CallbackvtkControlPointsItem [protected]
CallComputePoints(vtkObject *sender, unsigned long event, void *receiver, void *params)vtkControlPointsItem [protected, static]
ChildrenvtkAbstractContextItem [protected]
ClampPos(double pos[2])vtkControlPointsItem [protected]
ClearItems()vtkAbstractContextItem
CollectRevisions(ostream &os)vtkObjectBase [protected, virtual]
ColorFillvtkColorTransferControlPointsItem [protected]
ColorTransferFunctionvtkColorTransferControlPointsItem [protected]
ComputePoints()vtkCompositeControlPointsItem [protected, virtual]
CurrentPointvtkControlPointsItem [protected]
CurrentPointChangedEvent enum valuevtkControlPointsItem
CurrentPointEditEvent enum valuevtkControlPointsItem
DatavtkPlot [protected]
DebugvtkObject [protected]
DebugOff()vtkObject [virtual]
DebugOn()vtkObject [virtual]
Delete()vtkObjectBase [virtual]
DeselectAllPoints()vtkControlPointsItem
DeselectPoint(vtkIdType pointId)vtkControlPointsItem
DeselectPoint(double *currentPoint)vtkControlPointsItem
DrawPoint(vtkContext2D *painter, vtkIdType index)vtkColorTransferControlPointsItem [protected, virtual]
DrawSelectedPoints(vtkContext2D *painter)vtkControlPointsItem [protected]
DrawUnselectedPoints(vtkContext2D *painter)vtkControlPointsItem [protected]
EditPoint(float tX, float tY)vtkCompositeControlPointsItem [protected, virtual]
vtkControlPointsItem::EditPoint(float vtkNotUsed(tX), float vtkNotUsed(tY))vtkControlPointsItem [protected, virtual]
EnforceValidFunctionvtkControlPointsItem [protected]
FastDelete()vtkObjectBase [virtual]
FindPoint(double *pos)vtkControlPointsItem
GetBounds(double bounds[4])vtkControlPointsItem [virtual]
GetBrush()vtkPlot [virtual]
GetClassName()vtkCompositeControlPointsItem [virtual]
vtkObjectBase::GetClassName() const vtkObjectBase
GetColor(double rgb[3])vtkPlot [virtual]
GetColor(unsigned char rgb[3])vtkPlot
GetColorFill()vtkColorTransferControlPointsItem [virtual]
GetColorTransferFunction()vtkColorTransferControlPointsItem [virtual]
GetCommand(unsigned long tag)vtkObject
GetControlPoint(vtkIdType index, double *pos)vtkCompositeControlPointsItem [protected, virtual]
GetControlPointId(double *pos)vtkControlPointsItem
GetControlPointsMTime()vtkCompositeControlPointsItem [protected, virtual]
GetCurrentPoint() const vtkControlPointsItem
GetData()vtkPlot [virtual]
GetDebug()vtkObject
GetGlobalWarningDisplay()vtkObject [static]
GetIndexedLabels()vtkPlot [virtual]
GetInput()vtkPlot [virtual]
GetItem(unsigned int index)vtkAbstractContextItem
GetLabel()vtkPlot [virtual]
GetLabel(vtkIdType index)vtkPlot
GetLabels()vtkPlot [virtual]
GetMTime()vtkObject [virtual]
GetNearestPoint(const vtkVector2f &point, const vtkVector2f &tolerance, vtkVector2f *location)vtkPlot [virtual]
GetNumber(double position, vtkAxis *axis)vtkPlot [protected]
GetNumberOfItems()vtkAbstractContextItem
GetNumberOfLabels()vtkPlot [virtual]
GetNumberOfPoints() const vtkColorTransferControlPointsItem [protected, virtual]
GetOpacity()vtkContextItem [virtual]
GetOpacityFunction()vtkCompositeControlPointsItem [virtual]
GetParent()vtkAbstractContextItem [inline]
GetPen()vtkPlot [virtual]
GetPickedItem(const vtkContextMouseEvent &mouse)vtkAbstractContextItem [virtual]
GetProperty(const vtkStdString &property)vtkPlot [virtual]
GetReferenceCount()vtkObjectBase [inline]
GetScene()vtkAbstractContextItem [inline]
GetSelection()vtkPlot [virtual]
GetStrokeMode()vtkControlPointsItem [virtual]
GetSwitchPointsMode()vtkControlPointsItem [virtual]
GetTooltipLabel(const vtkVector2f &plotPos, vtkIdType seriesIndex, vtkIdType segmentIndex)vtkPlot [virtual]
GetTooltipLabelFormat()vtkPlot [virtual]
GetUseIndexForXSeries()vtkPlot [virtual]
GetUserBounds()vtkControlPointsItem [virtual]
GetUserBounds(double &, double &, double &, double &)vtkControlPointsItem [virtual]
GetUserBounds(double[4])vtkControlPointsItem [virtual]
GetVisible()vtkAbstractContextItem [virtual]
GetWidth()vtkPlot [virtual]
GetXAxis()vtkPlot [virtual]
GetYAxis()vtkPlot [virtual]
GlobalWarningDisplayOff()vtkObject [inline, static]
GlobalWarningDisplayOn()vtkObject [inline, static]
HasObserver(unsigned long event, vtkCommand *)vtkObject
HasObserver(const char *event, vtkCommand *)vtkObject
HasObserver(unsigned long event)vtkObject
HasObserver(const char *event)vtkObject
Hit(const vtkContextMouseEvent &mouse)vtkControlPointsItem [protected, virtual]
IndexedLabelsvtkPlot [protected]
InternalGrabFocus(vtkCommand *mouseEvents, vtkCommand *keypressEvents=NULL)vtkObject [protected]
InternalReleaseFocus()vtkObject [protected]
InvokeEvent(unsigned long event, void *callData)vtkObject
InvokeEvent(const char *event, void *callData)vtkObject
InvokeEvent(unsigned long event)vtkObject [inline]
InvokeEvent(const char *event)vtkObject [inline]
IsA(const char *type)vtkCompositeControlPointsItem [virtual]
IsOverPoint(double *pos, vtkIdType pointId)vtkControlPointsItem
IsTypeOf(const char *type)vtkCompositeControlPointsItem [static]
ItemPointRadius2vtkControlPointsItem [protected]
LabelsvtkPlot [protected]
MapFromParent(const vtkVector2f &point)vtkAbstractContextItem [virtual]
MapFromScene(const vtkVector2f &point)vtkAbstractContextItem [virtual]
MapToParent(const vtkVector2f &point)vtkAbstractContextItem [virtual]
MapToScene(const vtkVector2f &point)vtkAbstractContextItem [virtual]
MergeColorTransferFunction()vtkCompositeControlPointsItem [protected]
Modified()vtkObject [virtual]
MouseButtonPressEvent(const vtkContextMouseEvent &mouse)vtkControlPointsItem [protected, virtual]
MouseButtonReleaseEvent(const vtkContextMouseEvent &mouse)vtkControlPointsItem [protected, virtual]
MouseDoubleClickEvent(const vtkContextMouseEvent &mouse)vtkControlPointsItem [protected, virtual]
MouseEnterEvent(const vtkContextMouseEvent &mouse)vtkAbstractContextItem [virtual]
MouseLeaveEvent(const vtkContextMouseEvent &mouse)vtkAbstractContextItem [virtual]
MouseMovedvtkControlPointsItem [protected]
MouseMoveEvent(const vtkContextMouseEvent &mouse)vtkControlPointsItem [protected, virtual]
MouseWheelEvent(const vtkContextMouseEvent &mouse, int delta)vtkAbstractContextItem [virtual]
MoveCurrentPoint(const vtkVector2f &newPos)vtkControlPointsItem [protected]
MovePoint(vtkIdType point, const vtkVector2f &newPos)vtkControlPointsItem [protected]
MovePoints(float tX, float tY)vtkControlPointsItem [protected]
MTimevtkObject [protected]
New()vtkCompositeControlPointsItem [static]
OpacityvtkContextItem [protected]
OpacityFunctionvtkCompositeControlPointsItem [protected]
vtkObjectBase::operator=(const vtkObjectBase &)vtkObjectBase [inline, protected]
Paint(vtkContext2D *painter)vtkControlPointsItem [virtual]
PaintChildren(vtkContext2D *painter)vtkAbstractContextItem
PaintLegend(vtkContext2D *painter, const vtkRectf &rect, int legendIndex)vtkPlot [virtual]
ParentvtkAbstractContextItem [protected]
PenvtkPlot [protected]
PointAboutToBeDeletedvtkControlPointsItem [protected]
PointAboutToBeToggledvtkControlPointsItem [protected]
PointToDeletevtkControlPointsItem [protected]
PointToTogglevtkControlPointsItem [protected]
Print(ostream &os)vtkObjectBase
PrintHeader(ostream &os, vtkIndent indent)vtkObjectBase [virtual]
PrintRevisions(ostream &os)vtkObjectBase
PrintSelf(ostream &os, vtkIndent indent)vtkCompositeControlPointsItem [virtual]
PrintTrailer(ostream &os, vtkIndent indent)vtkObjectBase [virtual]
ReferenceCountvtkObjectBase [protected]
Register(vtkObjectBase *o)vtkObjectBase [virtual]
RegisterInternal(vtkObjectBase *, int check)vtkObject [protected, virtual]
ReleaseGraphicsResources()vtkAbstractContextItem [virtual]
RemoveAllObservers()vtkObject
RemoveItem(vtkAbstractContextItem *item)vtkAbstractContextItem
RemoveItem(unsigned int index)vtkAbstractContextItem
RemoveObserver(vtkCommand *)vtkObject
RemoveObserver(unsigned long tag)vtkObject
RemoveObservers(unsigned long event, vtkCommand *)vtkObject
RemoveObservers(const char *event, vtkCommand *)vtkObject
RemoveObservers(unsigned long event)vtkObject
RemoveObservers(const char *event)vtkObject
RemovePoint(double *pos)vtkCompositeControlPointsItem [virtual]
ReportReferences(vtkGarbageCollector *)vtkObjectBase [protected, virtual]
ResetBounds()vtkControlPointsItem
SafeDownCast(vtkObject *o)vtkCompositeControlPointsItem [static]
ScenevtkAbstractContextItem [protected]
ScreenPointRadiusvtkControlPointsItem [protected]
SelectAllPoints()vtkControlPointsItem
SelectionvtkPlot [protected]
SelectPoint(vtkIdType pointId)vtkControlPointsItem
SelectPoint(double *currentPoint)vtkControlPointsItem
SelectPoints(const vtkVector2f &min, const vtkVector2f &max)vtkControlPointsItem [virtual]
SetColor(unsigned char r, unsigned char g, unsigned char b, unsigned char a)vtkPlot [virtual]
SetColor(double r, double g, double b)vtkPlot [virtual]
SetColorFill(bool)vtkColorTransferControlPointsItem [virtual]
SetColorTransferFunction(vtkColorTransferFunction *function)vtkCompositeControlPointsItem [virtual]
SetControlPoint(vtkIdType index, double *point)vtkCompositeControlPointsItem [protected, virtual]
SetCurrentPoint(vtkIdType index)vtkControlPointsItem
SetDebug(unsigned char debugFlag)vtkObject
SetGlobalWarningDisplay(int val)vtkObject [static]
SetIndexedLabels(vtkStringArray *labels)vtkPlot
SetInput(vtkTable *table)vtkPlot [virtual]
SetInput(vtkTable *table, const vtkStdString &xColumn, const vtkStdString &yColumn)vtkPlot [virtual]
SetInput(vtkTable *table, vtkIdType xColumn, vtkIdType yColumn)vtkPlot
SetInputArray(int index, const vtkStdString &name)vtkPlot [virtual]
SetLabel(const vtkStdString &label)vtkPlot [virtual]
SetLabels(vtkStringArray *labels)vtkPlot [virtual]
SetOpacity(double)vtkContextItem [virtual]
SetOpacityFunction(vtkPiecewiseFunction *opacity)vtkCompositeControlPointsItem
SetParent(vtkAbstractContextItem *parent)vtkAbstractContextItem [virtual]
SetProperty(const vtkStdString &property, const vtkVariant &var)vtkPlot [virtual]
SetReferenceCount(int)vtkObjectBase
SetScene(vtkContextScene *scene)vtkAbstractContextItem [virtual]
SetSelection(vtkIdTypeArray *id)vtkPlot [virtual]
SetSwitchPointsMode(bool)vtkControlPointsItem [virtual]
SetTooltipLabelFormat(const vtkStdString &label)vtkPlot [virtual]
SetUseIndexForXSeries(bool)vtkPlot [virtual]
SetUserBounds(double, double, double, double)vtkControlPointsItem [virtual]
SetUserBounds(double[4])vtkControlPointsItem [virtual]
SetVisible(bool)vtkAbstractContextItem [virtual]
SetWidth(float width)vtkPlot [virtual]
SetXAxis(vtkAxis *axis)vtkPlot [virtual]
SetYAxis(vtkAxis *axis)vtkPlot [virtual]
Stroke(const vtkVector2f &newPos)vtkControlPointsItem [protected]
StrokeModevtkControlPointsItem [protected]
SubjectHelpervtkObject [protected]
Superclass typedefvtkCompositeControlPointsItem
SwitchPointsModevtkControlPointsItem [protected]
ToggleSelectPoint(vtkIdType pointId)vtkControlPointsItem
ToggleSelectPoint(double *currentPoint)vtkControlPointsItem
TooltipDefaultLabelFormatvtkPlot [protected]
TooltipLabelFormatvtkPlot [protected]
TransformvtkControlPointsItem [protected]
UnRegister(vtkObjectBase *o)vtkObjectBase [virtual]
UnRegisterInternal(vtkObjectBase *, int check)vtkObject [protected, virtual]
Update()vtkAbstractContextItem [virtual]
UpdatingvtkCompositeControlPointsItem [protected]
UseIndexForXSeriesvtkPlot [protected]
UserBoundsvtkControlPointsItem [protected]
VisiblevtkAbstractContextItem [protected]
vtkAbstractContextItem()vtkAbstractContextItem [protected]
vtkColorTransferControlPointsItem()vtkColorTransferControlPointsItem [protected]
vtkCompositeControlPointsItem()vtkCompositeControlPointsItem [protected]
vtkContextItem()vtkContextItem [protected]
vtkControlPointsItem()vtkControlPointsItem [protected]
vtkObject()vtkObject [protected]
vtkObjectBase()vtkObjectBase [protected]
vtkObjectBase(const vtkObjectBase &)vtkObjectBase [inline, protected]
vtkPlot()vtkPlot [protected]
WeakPointersvtkObjectBase [protected]
XAxisvtkPlot [protected]
YAxisvtkPlot [protected]
~vtkAbstractContextItem()vtkAbstractContextItem [protected]
~vtkColorTransferControlPointsItem()vtkColorTransferControlPointsItem [protected, virtual]
~vtkCompositeControlPointsItem()vtkCompositeControlPointsItem [protected, virtual]
~vtkContextItem()vtkContextItem [protected]
~vtkControlPointsItem()vtkControlPointsItem [protected, virtual]
~vtkObject()vtkObject [protected, virtual]
~vtkObjectBase()vtkObjectBase [protected, virtual]
~vtkPlot()vtkPlot [protected]


Generated on Wed Aug 24 11:31:43 2011 for VTK by  doxygen 1.5.6