vtkLegendScaleActor Member List

This is the complete list of members for vtkLegendScaleActor, including all inherited members.

AddConsumer(vtkObject *c)vtkProp
AddEstimatedRenderTime(double t, vtkViewport *vtkNotUsed(vp))vtkProp [inline, virtual]
AddObserver(unsigned long event, vtkCommand *, float priority=0.0f)vtkObject
AddObserver(const char *event, vtkCommand *, float priority=0.0f)vtkObject
AddObserver(unsigned long event, U observer, void(T::*callback)(), float priority=0.0f)vtkObject [inline]
AddObserver(unsigned long event, U observer, void(T::*callback)(vtkObject *, unsigned long, void *), float priority=0.0f)vtkObject [inline]
AllAnnotationsOff()vtkLegendScaleActor
AllAnnotationsOn()vtkLegendScaleActor
AllAxesOff()vtkLegendScaleActor
AllAxesOn()vtkLegendScaleActor
AllocatedRenderTimevtkProp [protected]
AttributeLocation enum namevtkLegendScaleActor
BottomAxisvtkLegendScaleActor [protected]
BottomAxisVisibilityvtkLegendScaleActor [protected]
BottomAxisVisibilityOff()vtkLegendScaleActor [virtual]
BottomAxisVisibilityOn()vtkLegendScaleActor [virtual]
BottomBorderOffsetvtkLegendScaleActor [protected]
BreakOnError()vtkObject [static]
BuildPaths(vtkAssemblyPaths *paths, vtkAssemblyPath *path)vtkProp [virtual]
BuildRepresentation(vtkViewport *viewport)vtkLegendScaleActor [virtual]
BuildTimevtkLegendScaleActor [protected]
CollectRevisions(ostream &os)vtkObjectBase [protected, virtual]
ConsumersvtkProp [protected]
CoordinatevtkLegendScaleActor [protected]
CornerOffsetFactorvtkLegendScaleActor [protected]
DebugvtkObject [protected]
DebugOff()vtkObject [virtual]
DebugOn()vtkObject [virtual]
Delete()vtkObjectBase [virtual]
DISTANCE enum valuevtkLegendScaleActor
DragablevtkProp [protected]
DragableOff()vtkProp [virtual]
DragableOn()vtkProp [virtual]
EstimatedRenderTimevtkProp [protected]
FastDelete()vtkObjectBase [virtual]
GetActors(vtkPropCollection *)vtkProp [inline, virtual]
GetActors2D(vtkPropCollection *)vtkLegendScaleActor [virtual]
GetAllocatedRenderTime()vtkProp [virtual]
GetBottomAxis()vtkLegendScaleActor [virtual]
GetBottomAxisVisibility()vtkLegendScaleActor [virtual]
GetBottomBorderOffset()vtkLegendScaleActor [virtual]
GetBounds()vtkProp [inline, virtual]
GetClassName()vtkLegendScaleActor [virtual]
vtkObjectBase::GetClassName() const vtkObjectBase
GetCommand(unsigned long tag)vtkObject
GetConsumer(int i)vtkProp
GetCornerOffsetFactor()vtkLegendScaleActor [virtual]
GetDebug()vtkObject
GetDragable()vtkProp [virtual]
GetEstimatedRenderTime(vtkViewport *)vtkProp [inline, virtual]
GetEstimatedRenderTime()vtkProp [inline, virtual]
GetGlobalWarningDisplay()vtkObject [static]
GetLabelMode()vtkLegendScaleActor [virtual]
GetLeftAxis()vtkLegendScaleActor [virtual]
GetLeftAxisVisibility()vtkLegendScaleActor [virtual]
GetLeftBorderOffset()vtkLegendScaleActor [virtual]
GetLegendLabelProperty()vtkLegendScaleActor [virtual]
GetLegendTitleProperty()vtkLegendScaleActor [virtual]
GetLegendVisibility()vtkLegendScaleActor [virtual]
GetMatrix()vtkProp [inline, virtual]
GetMTime()vtkObject [virtual]
GetNextPath()vtkProp [virtual]
GetNumberOfConsumers()vtkProp [virtual]
GetNumberOfPaths()vtkProp [inline, virtual]
GetPickable()vtkProp [virtual]
GetPropertyKeys()vtkProp [virtual]
GetRedrawMTime()vtkProp [inline, virtual]
GetReferenceCount()vtkObjectBase [inline]
GetRenderTimeMultiplier()vtkProp [virtual]
GetRightAxis()vtkLegendScaleActor [virtual]
GetRightAxisVisibility()vtkLegendScaleActor [virtual]
GetRightBorderOffset()vtkLegendScaleActor [virtual]
GetSupportsSelection()vtkProp [inline, virtual]
GetTopAxis()vtkLegendScaleActor [virtual]
GetTopAxisVisibility()vtkLegendScaleActor [virtual]
GetTopBorderOffset()vtkLegendScaleActor [virtual]
GetUseBounds()vtkProp [virtual]
GetVisibility()vtkProp [virtual]
GetVolumes(vtkPropCollection *)vtkProp [inline, virtual]
GlobalWarningDisplayOff()vtkObject [inline, static]
GlobalWarningDisplayOn()vtkObject [inline, static]
HasKeys(vtkInformation *requiredKeys)vtkProp [virtual]
HasObserver(unsigned long event, vtkCommand *)vtkObject
HasObserver(const char *event, vtkCommand *)vtkObject
HasObserver(unsigned long event)vtkObject
HasObserver(const char *event)vtkObject
HasTranslucentPolygonalGeometry()vtkProp [inline, virtual]
InitPathTraversal()vtkProp [virtual]
InternalGrabFocus(vtkCommand *mouseEvents, vtkCommand *keypressEvents=NULL)vtkObject [protected]
InternalReleaseFocus()vtkObject [protected]
InvokeEvent(unsigned long event, void *callData)vtkObject
InvokeEvent(const char *event, void *callData)vtkObject
InvokeEvent(unsigned long event)vtkObject [inline]
InvokeEvent(const char *event)vtkObject [inline]
IsA(const char *type)vtkLegendScaleActor [virtual]
IsConsumer(vtkObject *c)vtkProp
IsTypeOf(const char *type)vtkLegendScaleActor [static]
LabelActorsvtkLegendScaleActor [protected]
LabelMappersvtkLegendScaleActor [protected]
LabelModevtkLegendScaleActor [protected]
LeftAxisvtkLegendScaleActor [protected]
LeftAxisVisibilityvtkLegendScaleActor [protected]
LeftAxisVisibilityOff()vtkLegendScaleActor [virtual]
LeftAxisVisibilityOn()vtkLegendScaleActor [virtual]
LeftBorderOffsetvtkLegendScaleActor [protected]
LegendvtkLegendScaleActor [protected]
LegendActorvtkLegendScaleActor [protected]
LegendLabelPropertyvtkLegendScaleActor [protected]
LegendMappervtkLegendScaleActor [protected]
LegendPointsvtkLegendScaleActor [protected]
LegendTitlePropertyvtkLegendScaleActor [protected]
LegendVisibilityvtkLegendScaleActor [protected]
LegendVisibilityOff()vtkLegendScaleActor [virtual]
LegendVisibilityOn()vtkLegendScaleActor [virtual]
Modified()vtkObject [virtual]
MTimevtkObject [protected]
New()vtkLegendScaleActor [static]
NumberOfConsumersvtkProp [protected]
vtkObjectBase::operator=(const vtkObjectBase &)vtkObjectBase [inline, protected]
PathsvtkProp [protected]
Pick()vtkProp [virtual]
PickablevtkProp [protected]
PickableOff()vtkProp [virtual]
PickableOn()vtkProp [virtual]
PokeMatrix(vtkMatrix4x4 *vtkNotUsed(matrix))vtkProp [inline, virtual]
Print(ostream &os)vtkObjectBase
PrintHeader(ostream &os, vtkIndent indent)vtkObjectBase [virtual]
PrintRevisions(ostream &os)vtkObjectBase
PrintSelf(ostream &os, vtkIndent indent)vtkLegendScaleActor [virtual]
PrintTrailer(ostream &os, vtkIndent indent)vtkObjectBase [virtual]
PropertyKeysvtkProp [protected]
ReferenceCountvtkObjectBase [protected]
Register(vtkObjectBase *o)vtkObjectBase [virtual]
RegisterInternal(vtkObjectBase *, int check)vtkObject [protected, virtual]
ReleaseGraphicsResources(vtkWindow *)vtkLegendScaleActor [virtual]
RemoveAllObservers()vtkObject
RemoveConsumer(vtkObject *c)vtkProp
RemoveObserver(vtkCommand *)vtkObject
RemoveObserver(unsigned long tag)vtkObject
RemoveObservers(unsigned long event, vtkCommand *)vtkObject
RemoveObservers(const char *event, vtkCommand *)vtkObject
RemoveObservers(unsigned long event)vtkObject
RemoveObservers(const char *event)vtkObject
RenderFilteredOpaqueGeometry(vtkViewport *v, vtkInformation *requiredKeys)vtkProp [virtual]
RenderFilteredOverlay(vtkViewport *v, vtkInformation *requiredKeys)vtkProp [virtual]
RenderFilteredTranslucentPolygonalGeometry(vtkViewport *v, vtkInformation *requiredKeys)vtkProp [virtual]
RenderFilteredVolumetricGeometry(vtkViewport *v, vtkInformation *requiredKeys)vtkProp [virtual]
RenderOpaqueGeometry(vtkViewport *)vtkLegendScaleActor [virtual]
RenderOverlay(vtkViewport *)vtkLegendScaleActor [virtual]
RenderTimeMultipliervtkProp [protected]
RenderTranslucentPolygonalGeometry(vtkViewport *)vtkProp [inline, virtual]
RenderVolumetricGeometry(vtkViewport *)vtkProp [inline, virtual]
ReportReferences(vtkGarbageCollector *)vtkObjectBase [protected, virtual]
RestoreEstimatedRenderTime()vtkProp [inline, virtual]
RightAxisvtkLegendScaleActor [protected]
RightAxisVisibilityvtkLegendScaleActor [protected]
RightAxisVisibilityOff()vtkLegendScaleActor [virtual]
RightAxisVisibilityOn()vtkLegendScaleActor [virtual]
RightBorderOffsetvtkLegendScaleActor [protected]
SafeDownCast(vtkObject *o)vtkLegendScaleActor [static]
SavedEstimatedRenderTimevtkProp [protected]
SetAllocatedRenderTime(double t, vtkViewport *vtkNotUsed(v))vtkProp [inline, virtual]
SetBottomAxisVisibility(int)vtkLegendScaleActor [virtual]
SetBottomBorderOffset(int)vtkLegendScaleActor [virtual]
SetCornerOffsetFactor(double)vtkLegendScaleActor [virtual]
SetDebug(unsigned char debugFlag)vtkObject
SetDragable(int)vtkProp [virtual]
SetEstimatedRenderTime(double t)vtkProp [inline, virtual]
SetGlobalWarningDisplay(int val)vtkObject [static]
SetLabelMode(int)vtkLegendScaleActor [virtual]
SetLabelModeToDistance()vtkLegendScaleActor [inline]
SetLabelModeToXYCoordinates()vtkLegendScaleActor [inline]
SetLeftAxisVisibility(int)vtkLegendScaleActor [virtual]
SetLeftBorderOffset(int)vtkLegendScaleActor [virtual]
SetLegendVisibility(int)vtkLegendScaleActor [virtual]
SetPickable(int)vtkProp [virtual]
SetPropertyKeys(vtkInformation *keys)vtkProp [virtual]
SetReferenceCount(int)vtkObjectBase
SetRenderTimeMultiplier(double t)vtkProp [inline]
SetRightAxisVisibility(int)vtkLegendScaleActor [virtual]
SetRightBorderOffset(int)vtkLegendScaleActor [virtual]
SetTopAxisVisibility(int)vtkLegendScaleActor [virtual]
SetTopBorderOffset(int)vtkLegendScaleActor [virtual]
SetUseBounds(bool)vtkProp [virtual]
SetVisibility(int)vtkProp [virtual]
ShallowCopy(vtkProp *prop)vtkProp [virtual]
SubjectHelpervtkObject [protected]
Superclass typedefvtkLegendScaleActor
TopAxisvtkLegendScaleActor [protected]
TopAxisVisibilityvtkLegendScaleActor [protected]
TopAxisVisibilityOff()vtkLegendScaleActor [virtual]
TopAxisVisibilityOn()vtkLegendScaleActor [virtual]
TopBorderOffsetvtkLegendScaleActor [protected]
UnRegister(vtkObjectBase *o)vtkObjectBase [virtual]
UnRegisterInternal(vtkObjectBase *, int check)vtkObject [protected, virtual]
UseBoundsvtkProp [protected]
UseBoundsOff()vtkProp [virtual]
UseBoundsOn()vtkProp [virtual]
VisibilityvtkProp [protected]
VisibilityOff()vtkProp [virtual]
VisibilityOn()vtkProp [virtual]
vtkLegendScaleActor()vtkLegendScaleActor [protected]
vtkObject()vtkObject [protected]
vtkObjectBase()vtkObjectBase [protected]
vtkObjectBase(const vtkObjectBase &)vtkObjectBase [inline, protected]
vtkProp()vtkProp [protected]
WeakPointersvtkObjectBase [protected]
XY_COORDINATES enum valuevtkLegendScaleActor
~vtkLegendScaleActor()vtkLegendScaleActor [protected]
~vtkObject()vtkObject [protected, virtual]
~vtkObjectBase()vtkObjectBase [protected, virtual]
~vtkProp()vtkProp [protected]


Generated on Wed Aug 24 11:45:37 2011 for VTK by  doxygen 1.5.6