vtkRenderWindow Member List

This is the complete list of members for vtkRenderWindow, including all inherited members.

AAFramesvtkRenderWindow [protected]
AbortCheckTimevtkRenderWindow [protected]
AbortRendervtkRenderWindow [protected]
AccumulationBuffervtkRenderWindow [protected]
AccumulationBufferSizevtkRenderWindow [protected]
AddObserver(unsigned long event, vtkCommand *, float priority=0.0f)vtkObject
AddObserver(const char *event, vtkCommand *, float priority=0.0f)vtkObject
AddObserver(unsigned long event, U observer, void(T::*callback)(), float priority=0.0f)vtkObject [inline]
AddObserver(unsigned long event, U observer, void(T::*callback)(vtkObject *, unsigned long, void *), float priority=0.0f)vtkObject [inline]
AddRenderer(vtkRenderer *)vtkRenderWindow [virtual]
AlphaBitPlanesvtkRenderWindow [protected]
AlphaBitPlanesOff()vtkRenderWindow [virtual]
AlphaBitPlanesOn()vtkRenderWindow [virtual]
AnaglyphColorMaskvtkRenderWindow [protected]
AnaglyphColorSaturationvtkRenderWindow [protected]
BordersvtkRenderWindow [protected]
BordersOff()vtkRenderWindow [virtual]
BordersOn()vtkRenderWindow [virtual]
BreakOnError()vtkObject [static]
CheckAbortStatus()vtkRenderWindow [virtual]
CheckGraphicError()=0vtkRenderWindow [pure virtual]
CheckInRenderStatus()vtkRenderWindow [inline, virtual]
ClearInRenderStatus()vtkRenderWindow [inline, virtual]
CollectRevisions(ostream &os)vtkObjectBase [protected, virtual]
CopyResultFrame()vtkRenderWindow [virtual]
CurrentCursorvtkRenderWindow [protected]
CurrentSubFramevtkRenderWindow [protected]
DebugvtkObject [protected]
DebugOff()vtkObject [virtual]
DebugOn()vtkObject [virtual]
Delete()vtkObjectBase [virtual]
DesiredUpdateRatevtkRenderWindow [protected]
DoAARender()vtkRenderWindow [protected, virtual]
DoFDRender()vtkRenderWindow [protected, virtual]
DoStereoRender()vtkRenderWindow [protected, virtual]
DoubleBuffervtkWindow [protected]
DoubleBufferOff()vtkWindow [virtual]
DoubleBufferOn()vtkWindow [virtual]
DPIvtkWindow [protected]
ErasevtkWindow [protected]
EraseOff()vtkWindow [virtual]
EraseOn()vtkWindow [virtual]
FastDelete()vtkObjectBase [virtual]
FDFramesvtkRenderWindow [protected]
Finalize()=0vtkRenderWindow [pure virtual]
Frame()=0vtkRenderWindow [pure virtual]
FullScreenvtkRenderWindow [protected]
FullScreenOff()vtkRenderWindow [virtual]
FullScreenOn()vtkRenderWindow [virtual]
GetAAFrames()vtkRenderWindow [virtual]
GetAbortRender()vtkRenderWindow [virtual]
GetActualSize()vtkWindow
GetAlphaBitPlanes()vtkRenderWindow [virtual]
GetAnaglyphColorMask()vtkRenderWindow [virtual]
GetAnaglyphColorMask(int data[2])vtkRenderWindow [virtual]
GetAnaglyphColorSaturation()vtkRenderWindow [virtual]
GetBorders()vtkRenderWindow [virtual]
GetClassName()vtkRenderWindow [virtual]
vtkObjectBase::GetClassName() const vtkObjectBase
GetColorBufferSizes(int *rgba)=0vtkRenderWindow [pure virtual]
GetCommand(unsigned long tag)vtkObject
GetCurrentCursor()vtkRenderWindow [virtual]
GetDebug()vtkObject
GetDepthBufferSize()=0vtkRenderWindow [pure virtual]
GetDesiredUpdateRate()vtkRenderWindow [virtual]
GetDoubleBuffer()vtkWindow [virtual]
GetDPI()vtkWindow [virtual]
GetErase()vtkWindow [virtual]
GetEventPending()=0vtkRenderWindow [pure virtual]
GetFDFrames()vtkRenderWindow [virtual]
GetFullScreen()vtkRenderWindow [virtual]
GetGenericContext()=0vtkRenderWindow [pure virtual]
GetGenericDisplayId()=0vtkRenderWindow [pure virtual]
GetGenericDrawable()=0vtkRenderWindow [pure virtual]
GetGenericParentId()=0vtkRenderWindow [pure virtual]
GetGenericWindowId()=0vtkRenderWindow [pure virtual]
GetGlobalWarningDisplay()vtkObject [static]
GetInAbortCheck()vtkRenderWindow [virtual]
GetInteractor()vtkRenderWindow [virtual]
GetIsPicking()vtkRenderWindow [virtual]
GetLastGraphicErrorString()=0vtkRenderWindow [pure virtual]
GetLineSmoothing()vtkRenderWindow [virtual]
GetMapped()vtkWindow [virtual]
GetMTime()vtkObject [virtual]
GetMultiSamples()vtkRenderWindow [virtual]
GetNeverRendered()vtkRenderWindow [virtual]
GetNumberOfLayers()vtkRenderWindow [virtual]
GetOffScreenRendering()vtkWindow [virtual]
GetPainterDeviceAdapter()vtkRenderWindow [virtual]
GetPixelData(int x, int y, int x2, int y2, int front)=0vtkWindow [pure virtual]
GetPixelData(int x, int y, int x2, int y2, int front, vtkUnsignedCharArray *data)=0vtkWindow [pure virtual]
GetPointSmoothing()vtkRenderWindow [virtual]
GetPolygonSmoothing()vtkRenderWindow [virtual]
GetPosition()vtkWindow [virtual]
GetReferenceCount()vtkObjectBase [inline]
GetRenderers()vtkRenderWindow [inline]
GetRenderLibrary()vtkRenderWindow [static]
GetReportGraphicErrors()vtkRenderWindow [virtual]
GetRGBACharPixelData(int x, int y, int x2, int y2, int front)=0vtkRenderWindow [pure virtual]
GetRGBACharPixelData(int x, int y, int x2, int y2, int front, vtkUnsignedCharArray *data)=0vtkRenderWindow [pure virtual]
GetRGBAPixelData(int x, int y, int x2, int y2, int front)=0vtkRenderWindow [pure virtual]
GetRGBAPixelData(int x, int y, int x2, int y2, int front, vtkFloatArray *data)=0vtkRenderWindow [pure virtual]
GetScreenSize()=0vtkWindow [pure virtual]
GetSize()vtkWindow [virtual]
GetStencilCapable()vtkRenderWindow [virtual]
GetStereoCapableWindow()vtkRenderWindow [virtual]
GetStereoRender()vtkRenderWindow [virtual]
GetStereoType()vtkRenderWindow [virtual]
GetStereoTypeAsString()vtkRenderWindow
GetSubFrames()vtkRenderWindow [virtual]
GetSwapBuffers()vtkRenderWindow [virtual]
GetTileScale()vtkWindow [virtual]
GetTileScale(int &, int &)vtkWindow [virtual]
GetTileScale(int[2])vtkWindow [virtual]
GetTileViewport()vtkWindow [virtual]
GetTileViewport(double &, double &, double &, double &)vtkWindow [virtual]
GetTileViewport(double[4])vtkWindow [virtual]
GetWindowName()vtkWindow [virtual]
GetZbufferData(int x, int y, int x2, int y2)=0vtkRenderWindow [pure virtual]
GetZbufferData(int x, int y, int x2, int y2, float *z)=0vtkRenderWindow [pure virtual]
GetZbufferData(int x, int y, int x2, int y2, vtkFloatArray *z)=0vtkRenderWindow [pure virtual]
GetZbufferDataAtPoint(int x, int y)vtkRenderWindow [inline]
GlobalWarningDisplayOff()vtkObject [inline, static]
GlobalWarningDisplayOn()vtkObject [inline, static]
HasGraphicError()=0vtkRenderWindow [pure virtual]
HasObserver(unsigned long event, vtkCommand *)vtkObject
HasObserver(const char *event, vtkCommand *)vtkObject
HasObserver(unsigned long event)vtkObject
HasObserver(const char *event)vtkObject
HasRenderer(vtkRenderer *)vtkRenderWindow
HideCursor()=0vtkRenderWindow [pure virtual]
InAbortCheckvtkRenderWindow [protected]
InRendervtkRenderWindow [protected]
InteractorvtkRenderWindow [protected]
InternalGrabFocus(vtkCommand *mouseEvents, vtkCommand *keypressEvents=NULL)vtkObject [protected]
InternalReleaseFocus()vtkObject [protected]
InvokeEvent(unsigned long event, void *callData)vtkObject
InvokeEvent(const char *event, void *callData)vtkObject
InvokeEvent(unsigned long event)vtkObject [inline]
InvokeEvent(const char *event)vtkObject [inline]
IsA(const char *type)vtkRenderWindow [virtual]
IsCurrent()=0vtkRenderWindow [pure virtual]
IsDirect()vtkRenderWindow [inline, virtual]
IsPickingvtkRenderWindow [protected]
IsPickingOff()vtkRenderWindow [virtual]
IsPickingOn()vtkRenderWindow [virtual]
IsTypeOf(const char *type)vtkRenderWindow [static]
LineSmoothingvtkRenderWindow [protected]
LineSmoothingOff()vtkRenderWindow [virtual]
LineSmoothingOn()vtkRenderWindow [virtual]
MakeCurrent()=0vtkRenderWindow [pure virtual]
MakeRenderWindowInteractor()vtkRenderWindow [virtual]
MappedvtkWindow [protected]
MappedOff()vtkWindow [virtual]
MappedOn()vtkWindow [virtual]
Modified()vtkObject [virtual]
MTimevtkObject [protected]
MultiSamplesvtkRenderWindow [protected]
NeverRenderedvtkRenderWindow [protected]
New()vtkRenderWindow [static]
NumberOfLayersvtkRenderWindow [protected]
OffScreenRenderingvtkWindow [protected]
OffScreenRenderingOff()vtkWindow [virtual]
OffScreenRenderingOn()vtkWindow [virtual]
OldScreenvtkRenderWindow [protected]
vtkObjectBase::operator=(const vtkObjectBase &)vtkObjectBase [inline, protected]
PainterDeviceAdaptervtkRenderWindow [protected]
PointSmoothingvtkRenderWindow [protected]
PointSmoothingOff()vtkRenderWindow [virtual]
PointSmoothingOn()vtkRenderWindow [virtual]
PolygonSmoothingvtkRenderWindow [protected]
PolygonSmoothingOff()vtkRenderWindow [virtual]
PolygonSmoothingOn()vtkRenderWindow [virtual]
PositionvtkWindow [protected]
Print(ostream &os)vtkObjectBase
PrintHeader(ostream &os, vtkIndent indent)vtkObjectBase [virtual]
PrintRevisions(ostream &os)vtkObjectBase
PrintSelf(ostream &os, vtkIndent indent)vtkRenderWindow [virtual]
PrintTrailer(ostream &os, vtkIndent indent)vtkObjectBase [virtual]
ReferenceCountvtkObjectBase [protected]
Register(vtkObjectBase *o)vtkObjectBase [virtual]
RegisterInternal(vtkObjectBase *, int check)vtkObject [protected, virtual]
ReleaseRGBAPixelData(float *data)=0vtkRenderWindow [pure virtual]
RemoveAllObservers()vtkObject
RemoveObserver(vtkCommand *)vtkObject
RemoveObserver(unsigned long tag)vtkObject
RemoveObservers(unsigned long event, vtkCommand *)vtkObject
RemoveObservers(const char *event, vtkCommand *)vtkObject
RemoveObservers(unsigned long event)vtkObject
RemoveObservers(const char *event)vtkObject
RemoveRenderer(vtkRenderer *)vtkRenderWindow
Render()vtkRenderWindow [virtual]
RenderersvtkRenderWindow [protected]
ReportCapabilities()vtkRenderWindow [inline, virtual]
ReportGraphicErrorsvtkRenderWindow [protected]
ReportGraphicErrorsOff()vtkRenderWindow [virtual]
ReportGraphicErrorsOn()vtkRenderWindow [virtual]
ReportReferences(vtkGarbageCollector *)vtkObjectBase [protected, virtual]
ResultFramevtkRenderWindow [protected]
SafeDownCast(vtkObject *o)vtkRenderWindow [static]
SetAAFrames(int)vtkRenderWindow [virtual]
SetAbortRender(int)vtkRenderWindow [virtual]
SetAlphaBitPlanes(int)vtkRenderWindow [virtual]
SetAnaglyphColorMask(int, int)vtkRenderWindow [virtual]
SetAnaglyphColorMask(int[2])vtkRenderWindow
SetAnaglyphColorSaturation(float)vtkRenderWindow [virtual]
SetBorders(int)vtkRenderWindow [virtual]
SetCurrentCursor(int)vtkRenderWindow [virtual]
SetCursorPosition(int, int)vtkRenderWindow [inline, virtual]
SetDebug(unsigned char debugFlag)vtkObject
SetDesiredUpdateRate(double)vtkRenderWindow [virtual]
SetDisplayId(void *)=0vtkRenderWindow [pure virtual]
SetDoubleBuffer(int)vtkWindow [virtual]
SetDPI(int)vtkWindow [virtual]
SetErase(int)vtkWindow [virtual]
SetFDFrames(int)vtkRenderWindow [virtual]
SetForceMakeCurrent()vtkRenderWindow [inline, virtual]
SetFullScreen(int)=0vtkRenderWindow [pure virtual]
SetGlobalWarningDisplay(int val)vtkObject [static]
SetInAbortCheck(int)vtkRenderWindow [virtual]
SetInteractor(vtkRenderWindowInteractor *)vtkRenderWindow
SetIsPicking(int)vtkRenderWindow [virtual]
SetLineSmoothing(int)vtkRenderWindow [virtual]
SetMapped(int)vtkWindow [virtual]
SetMultiSamples(int)vtkRenderWindow [virtual]
SetNextWindowId(void *)=0vtkRenderWindow [pure virtual]
SetNextWindowInfo(char *)=0vtkRenderWindow [pure virtual]
SetNumberOfLayers(int)vtkRenderWindow [virtual]
SetOffScreenRendering(int)vtkWindow [virtual]
SetParentId(void *)=0vtkRenderWindow [pure virtual]
SetParentInfo(char *)=0vtkRenderWindow [pure virtual]
SetPixelData(int x, int y, int x2, int y2, unsigned char *data, int front)=0vtkRenderWindow [pure virtual]
SetPixelData(int x, int y, int x2, int y2, vtkUnsignedCharArray *data, int front)=0vtkRenderWindow [pure virtual]
SetPointSmoothing(int)vtkRenderWindow [virtual]
SetPolygonSmoothing(int)vtkRenderWindow [virtual]
SetPosition(int, int)vtkWindow [virtual]
SetPosition(int a[2])vtkWindow [virtual]
SetReferenceCount(int)vtkObjectBase
SetReportGraphicErrors(int)vtkRenderWindow [virtual]
SetRGBACharPixelData(int x, int y, int x2, int y2, unsigned char *data, int front, int blend=0)=0vtkRenderWindow [pure virtual]
SetRGBACharPixelData(int x, int y, int x2, int y2, vtkUnsignedCharArray *data, int front, int blend=0)=0vtkRenderWindow [pure virtual]
SetRGBAPixelData(int x, int y, int x2, int y2, float *, int front, int blend=0)=0vtkRenderWindow [pure virtual]
SetRGBAPixelData(int, int, int, int, vtkFloatArray *, int, int blend=0)=0vtkRenderWindow [pure virtual]
SetSize(int, int)vtkWindow [virtual]
SetSize(int a[2])vtkWindow [virtual]
SetStencilCapable(int)vtkRenderWindow [virtual]
SetStereoCapableWindow(int capable)vtkRenderWindow [virtual]
SetStereoRender(int stereo)vtkRenderWindow
SetStereoType(int)vtkRenderWindow [virtual]
SetStereoTypeToAnaglyph()vtkRenderWindow [inline]
SetStereoTypeToCheckerboard()vtkRenderWindow [inline]
SetStereoTypeToCrystalEyes()vtkRenderWindow [inline]
SetStereoTypeToDresden()vtkRenderWindow [inline]
SetStereoTypeToInterlaced()vtkRenderWindow [inline]
SetStereoTypeToLeft()vtkRenderWindow [inline]
SetStereoTypeToRedBlue()vtkRenderWindow [inline]
SetStereoTypeToRight()vtkRenderWindow [inline]
SetSubFrames(int subFrames)vtkRenderWindow [virtual]
SetSwapBuffers(int)vtkRenderWindow [virtual]
SetTileScale(int, int)vtkWindow [virtual]
SetTileScale(int[2])vtkWindow
SetTileScale(int s)vtkWindow [inline]
SetTileViewport(double, double, double, double)vtkWindow [virtual]
SetTileViewport(double[4])vtkWindow [virtual]
SetWindowId(void *)=0vtkRenderWindow [pure virtual]
SetWindowInfo(char *)=0vtkRenderWindow [pure virtual]
SetWindowName(const char *)vtkWindow [virtual]
SetZbufferData(int x, int y, int x2, int y2, float *z)=0vtkRenderWindow [pure virtual]
SetZbufferData(int x, int y, int x2, int y2, vtkFloatArray *z)=0vtkRenderWindow [pure virtual]
ShowCursor()=0vtkRenderWindow [pure virtual]
SizevtkWindow [protected]
Start()=0vtkRenderWindow [pure virtual]
StencilCapablevtkRenderWindow [protected]
StencilCapableOff()vtkRenderWindow [virtual]
StencilCapableOn()vtkRenderWindow [virtual]
StereoBuffervtkRenderWindow [protected]
StereoCapableWindowvtkRenderWindow [protected]
StereoCapableWindowOff()vtkRenderWindow [virtual]
StereoCapableWindowOn()vtkRenderWindow [virtual]
StereoMidpoint()vtkRenderWindow [virtual]
StereoRendervtkRenderWindow [protected]
StereoRenderComplete()vtkRenderWindow [virtual]
StereoRenderOff()vtkRenderWindow [virtual]
StereoRenderOn()vtkRenderWindow [virtual]
StereoStatusvtkRenderWindow [protected]
StereoTypevtkRenderWindow [protected]
StereoUpdate()vtkRenderWindow [virtual]
SubFramesvtkRenderWindow [protected]
SubjectHelpervtkObject [protected]
Superclass typedefvtkRenderWindow
SupportsOpenGL()vtkRenderWindow [inline, virtual]
SwapBuffersvtkRenderWindow [protected]
SwapBuffersOff()vtkRenderWindow [virtual]
SwapBuffersOn()vtkRenderWindow [virtual]
TileScalevtkWindow [protected]
TileSizevtkWindow [protected]
TileViewportvtkWindow [protected]
UnRegister(vtkObjectBase *o)vtkRenderWindow [virtual]
UnRegisterInternal(vtkObjectBase *, int check)vtkObject [protected, virtual]
vtkObject()vtkObject [protected]
vtkObjectBase()vtkObjectBase [protected]
vtkObjectBase(const vtkObjectBase &)vtkObjectBase [inline, protected]
vtkRenderWindow()vtkRenderWindow [protected]
vtkWindow()vtkWindow [protected]
WaitForCompletion()=0vtkRenderWindow [pure virtual]
WeakPointersvtkObjectBase [protected]
WindowNamevtkWindow [protected]
WindowRemap()=0vtkRenderWindow [pure virtual]
~vtkObject()vtkObject [protected, virtual]
~vtkObjectBase()vtkObjectBase [protected, virtual]
~vtkRenderWindow()vtkRenderWindow [protected]
~vtkWindow()vtkWindow [protected]


Generated on Wed Aug 24 12:03:53 2011 for VTK by  doxygen 1.5.6