VTK/API Changes 7 1 0 to 8 0 0

From KitwarePublic
< VTK
Jump to navigationJump to search

API differences when going from version v7.1.0 to version v8.0.0

Classes/Structs added in version v8.0.0

Class Name File
vtkmAverageToCells Accelerators/Vtkm/vtkmAverageToCells.h
vtkmAverageToPoints Accelerators/Vtkm/vtkmAverageToPoints.h
vtkmCellSetExplicitAOS Accelerators/Vtkm/vtkmCellSetExplicit.h
ComputeReverseMapping Accelerators/Vtkm/vtkmCellSetSingleType.cxx
vtkmCellSetSingleType Accelerators/Vtkm/vtkmCellSetSingleType.h
vtkmCleanGrid Accelerators/Vtkm/vtkmCleanGrid.h
vtkmClip Accelerators/Vtkm/vtkmClip.h
ConnectivityVTKSingleType Accelerators/Vtkm/vtkmConnectivityExec.h
ConnectivityVTKAOS Accelerators/Vtkm/vtkmConnectivityExec.h
ReverseConnectivityVTK Accelerators/Vtkm/vtkmConnectivityExec.h
vtkmContour Accelerators/Vtkm/vtkmContour.h
vtkmExternalFaces Accelerators/Vtkm/vtkmExternalFaces.h
vtkmInputFilterPolicy Accelerators/Vtkm/vtkmFilterPolicy.h
vtkmOutputFilterPolicy Accelerators/Vtkm/vtkmFilterPolicy.h
vtkmGradientOutputFilterPolicy Accelerators/Vtkm/vtkmGradient.cxx
vtkmGradient Accelerators/Vtkm/vtkmGradient.h
vtkmLevelOfDetail Accelerators/Vtkm/vtkmLevelOfDetail.h
vtkmThreshold Accelerators/Vtkm/vtkmThreshold.h
ImplicitFunctionConverter Accelerators/Vtkm/vtkmlib/ImplicitFunctionConverter.h
Storage Accelerators/Vtkm/vtkmlib/Storage.h
vtkInteractiveArea Charts/Core/vtkInteractiveArea.h
vtkWeakReference Common/Core/vtkWeakReference.h
SimpleFunction Common/DataModel/vtkImplicitFunction.cxx
TransformFunction Common/DataModel/vtkImplicitFunction.cxx
vtkSphereTree Common/ExecutionModel/vtkSphereTree.h
vtkAppendArcLength Filters/Core/vtkAppendArcLength.h
vtkPlaneCutter Filters/Core/vtkPlaneCutter.h
ProbeImageDataWorklet Filters/Core/vtkProbeFilter.cxx
CellStorage Filters/Core/vtkProbeFilter.cxx
MarkHiddenCells Filters/Core/vtkResampleWithDataSet.cxx
MarkHiddenPoints Filters/Core/vtkResampleWithDataSet.cxx
vtkSphereTreeFilter Filters/Core/vtkSphereTreeFilter.h
vtkTriangleMeshPointNormals Filters/Core/vtkTriangleMeshPointNormals.h
vtkLocatorsType Filters/FlowPaths/vtkLagrangianBasicIntegrationModel.cxx
vtkDataSetsType Filters/FlowPaths/vtkLagrangianBasicIntegrationModel.cxx
vtkSurfaceType Filters/FlowPaths/vtkLagrangianBasicIntegrationModel.cxx
vtkLagrangianBilinearQuadIntersection Filters/FlowPaths/vtkLagrangianBasicIntegrationModel.cxx
vtkLagrangianBasicIntegrationModel Filters/FlowPaths/vtkLagrangianBasicIntegrationModel.h
vtkLagrangianMatidaIntegrationModel Filters/FlowPaths/vtkLagrangianMatidaIntegrationModel.h
vtkLagrangianParticle Filters/FlowPaths/vtkLagrangianParticle.h
vtkLagrangianParticleTracker Filters/FlowPaths/vtkLagrangianParticleTracker.h
vtkSplitByCellScalarFilter Filters/General/vtkSplitByCellScalarFilter.h
vtkSubdivisionFilter Filters/General/vtkSubdivisionFilter.h
vtkSynchronizeTimeFilter Filters/General/vtkSynchronizeTimeFilter.h
vtkTemporalArrayOperatorFilter Filters/Hybrid/vtkTemporalArrayOperatorFilter.h
vtkContourLoopExtraction Filters/Modeling/vtkContourLoopExtraction.h
vtkCookieCutter Filters/Modeling/vtkCookieCutter.h
vtkAggregateDataSetFilter Filters/Parallel/vtkAggregateDataSetFilter.h
DequeueDataArray Filters/ParallelDIY2/vtkPResampleWithDataSet.cxx
MasterFlagManager Filters/ParallelFlowPaths/vtkPLagrangianParticleTracker.cxx
ParticleStreamManager Filters/ParallelFlowPaths/vtkPLagrangianParticleTracker.cxx
MessageStream Filters/ParallelFlowPaths/vtkPLagrangianParticleTracker.cxx
RankFlagManager Filters/ParallelFlowPaths/vtkPLagrangianParticleTracker.cxx
vtkPLagrangianParticleTracker Filters/ParallelFlowPaths/vtkPLagrangianParticleTracker.h
vtkDensifyPointCloudFilter Filters/Points/vtkDensifyPointCloudFilter.h
vtkMaskPointsFilter Filters/Points/vtkMaskPointsFilter.h
vtkPointOccupancyFilter Filters/Points/vtkPointOccupancyFilter.h
vtkUnsignedDistance Filters/Points/vtkUnsignedDistance.h
vtkCellTypeSource Filters/Sources/vtkCellTypeSource.h
vtkFiberSurface Filters/Topology/vtkFiberSurface.h
vtkCellSizeFilter Filters/Verdict/vtkCellSizeFilter.h
QVTKOpenGLWidgetObserver GUISupport/Qt/QVTKOpenGLWidget.cxx
QVTKOpenGLWidget GUISupport/Qt/QVTKOpenGLWidget.h
vtkLZ4DataCompressor IO/Core/vtkLZ4DataCompressor.h
vtkPDFContextDevice2D IO/Export/vtkPDFContextDevice2D.h
vtkPDFExporter IO/Export/vtkPDFExporter.h
vtkTRUCHASReader IO/TRUCHAS/vtkTRUCHASReader.h
vtkGraphVertexPropertyMapHelper Infovis/BoostGraphAlgorithms/vtkBoostGraphAdapter.h
vtkContinuousScatterplot Infovis/Core/vtkContinuousScatterplot.h
vtkMeasurementCubeHandleRepresentation3D Interaction/Widgets/vtkMeasurementCubeHandleRepresentation3D.h
vtkPolyDataItem Rendering/Context2D/vtkPolyDataItem.h
CellArrayHelper Rendering/ContextOpenGL2/vtkOpenGLContextDevice2DPrivate.h
vtkOSPRayRendererNodeInternals Rendering/OSPRay/vtkOSPRayRendererNode.cxx
vtkEGLDisplayInitializationHelper Rendering/OpenGL2/vtkEGLRenderWindow.cxx
vtkFOInfo Rendering/OpenGL2/vtkOpenGLFramebufferObject.cxx
vtkOpenGLFramebufferObject Rendering/OpenGL2/vtkOpenGLFramebufferObject.h
FrameBufferHelper Rendering/OpenGL2/vtkOpenGLRenderWindow.cxx
vtkAppendVBOWorker Rendering/OpenGL2/vtkOpenGLVertexBufferObject.cxx
vtkOpenGLVertexBufferObjectCache Rendering/OpenGL2/vtkOpenGLVertexBufferObjectCache.h
vtkOpenGLVertexBufferObjectGroup Rendering/OpenGL2/vtkOpenGLVertexBufferObjectGroup.h
vtkInternalsFloat Rendering/OpenGL2/vtkValuePass.cxx
vtkInternalsInvertible Rendering/OpenGL2/vtkValuePass.cxx
vtkOpenVRDefaultOverlay Rendering/OpenVR/vtkOpenVRDefaultOverlay.h
vtkOpenVRInteractorStyle Rendering/OpenVR/vtkOpenVRInteractorStyle.h
vtkOpenVRRay Rendering/OpenVR/vtkOpenVRModel.cxx
vtkOpenVROverlay Rendering/OpenVR/vtkOpenVROverlay.h
vtkOpenVROverlaySpot Rendering/OpenVR/vtkOpenVROverlayInternal.h
vtkOpenVRCameraPose Rendering/OpenVR/vtkOpenVROverlayInternal.h
vtkOpenVRPropPicker Rendering/OpenVR/vtkOpenVRPropPicker.h
vtkMultiBlockVolumeMapper Rendering/VolumeOpenGL2/vtkMultiBlockVolumeMapper.h
vtkVolumeTexture Rendering/VolumeOpenGL2/vtkVolumeTexture.h

Classes/Structs removed from version v7.1.0

Class Name File
vtkDaxContour Accelerators/Dax/vtkDaxContour.h
vtkDaxThreshold Accelerators/Dax/vtkDaxThreshold.h
ArrayContainerControl Accelerators/Dax/vtkToDax/Containers.h
vtkTopologyPortal Accelerators/Dax/vtkToDax/Portals.h
vtkDataSetToPiston Accelerators/Piston/vtkDataSetToPiston.h
vtkPistonAlgorithm Accelerators/Piston/vtkPistonAlgorithm.h
vtkPistonContour Accelerators/Piston/vtkPistonContour.h
vtkPistonDataObject Accelerators/Piston/vtkPistonDataObject.h
InternalInfo Accelerators/Piston/vtkPistonMapper.cxx
vtkPistonMapper Accelerators/Piston/vtkPistonMapper.h
vtkPistonReference Accelerators/Piston/vtkPistonReference.h
vtkPistonScalarsColors Accelerators/Piston/vtkPistonScalarsColors.h
vtkPistonSlice Accelerators/Piston/vtkPistonSlice.h
vtkPistonSort Accelerators/Piston/vtkPistonSort.h
vtkPistonThreshold Accelerators/Piston/vtkPistonThreshold.h
vtkPistonToDataSet Accelerators/Piston/vtkPistonToDataSet.h
vtkTimerLogCleanup Common/System/vtkTimerLog.cxx
vtkDashedStreamLine Filters/FlowPaths/vtkDashedStreamLine.h
vtkStreamLine Filters/FlowPaths/vtkStreamLine.h
vtkStreamPoints Filters/FlowPaths/vtkStreamPoints.h
StreamPoint Filters/FlowPaths/vtkStreamer.h
StreamArray Filters/FlowPaths/vtkStreamer.h
vtkStreamer Filters/FlowPaths/vtkStreamer.h
DequeueDataArrayTuple Filters/ParallelDIY2/vtkPResampleWithDataSet.cxx
vtkValuePassHelper Rendering/OpenGL2/vtkValuePassHelper.h

Public methods added in version v8.0.0

Method File
vtkm::cont::vtkmCellSetExplicitAOS:operator = Accelerators/Vtkm/vtkmCellSetExplicit.h
vtkm::cont::vtkmCellSetExplicitAOS:~vtkmCellSetExplicitAOS Accelerators/Vtkm/vtkmCellSetExplicit.h
vtkm::cont::vtkmCellSetExplicitAOS:GetNumberOfFaces Accelerators/Vtkm/vtkmCellSetExplicit.h
vtkm::cont::vtkmCellSetExplicitAOS:GetIndexOffsetArray Accelerators/Vtkm/vtkmCellSetExplicit.h
vtkm::cont::vtkmCellSetExplicitAOS:GetNumberOfCells Accelerators/Vtkm/vtkmCellSetExplicit.h
vtkm::cont::vtkmCellSetExplicitAOS:GetNumberOfEdges Accelerators/Vtkm/vtkmCellSetExplicit.h
vtkm::cont::vtkmCellSetExplicitAOS:vtkmCellSetExplicitAOS Accelerators/Vtkm/vtkmCellSetExplicit.h
vtkm::cont::vtkmCellSetExplicitAOS:GetNumberOfPoints Accelerators/Vtkm/vtkmCellSetExplicit.h
vtkm::cont::vtkmCellSetExplicitAOS:GetConnectivityArray Accelerators/Vtkm/vtkmCellSetExplicit.h
vtkm::cont::vtkmCellSetExplicitAOS:GetSchedulingRange Accelerators/Vtkm/vtkmCellSetExplicit.h
vtkm::cont::vtkmCellSetExplicitAOS:GetShapesArray Accelerators/Vtkm/vtkmCellSetExplicit.h
vtkm::exec::ReverseConnectivityVTK:GetCellShape Accelerators/Vtkm/vtkmConnectivityExec.h
ArrayConverter:operator () Accelerators/Vtkm/vtkmlib/ArrayConverters.cxx
CopyArrayContents:operator () Accelerators/Vtkm/vtkmlib/ArrayConverters.cxx
CellSetConverter:operator () Accelerators/Vtkm/vtkmlib/CellSetConverters.cxx
CellConnCopyWorklet:CellConnCopyWorklet Accelerators/Vtkm/vtkmlib/CellSetConverters.cxx
CellConnCopyWorklet:operator () Accelerators/Vtkm/vtkmlib/CellSetConverters.cxx
CellSetConverter:~CellSetConverter Accelerators/Vtkm/vtkmlib/CellSetConverters.cxx
CellInfoCopyWorklet:operator () Accelerators/Vtkm/vtkmlib/CellSetConverters.cxx
CellInfoCopyWorklet:CellInfoCopyWorklet Accelerators/Vtkm/vtkmlib/CellSetConverters.cxx
CellSetConverter:CellSetConverter Accelerators/Vtkm/vtkmlib/CellSetConverters.cxx
tovtkm::vtkPortalTraits:GetComponent Accelerators/Vtkm/vtkmlib/PortalTraits.h
tovtkm::vtkPortalTraits:SetComponent Accelerators/Vtkm/vtkmlib/PortalTraits.h
tovtkm::vtkPointsPortal:GetNumberOfValues Accelerators/Vtkm/vtkmlib/Portals.h
tovtkm::vtkArrayPortal:GetIteratorEnd Accelerators/Vtkm/vtkmlib/Portals.h
tovtkm::vtkArrayPortal:GetNumberOfValues Accelerators/Vtkm/vtkmlib/Portals.h
tovtkm::vtkPointsPortal:GetIteratorBegin Accelerators/Vtkm/vtkmlib/Portals.h
tovtkm::vtkArrayPortal:GetVtkData Accelerators/Vtkm/vtkmlib/Portals.h
tovtkm::vtkPointsPortal:GetIteratorEnd Accelerators/Vtkm/vtkmlib/Portals.h
tovtkm::vtkPointsPortal:GetVtkData Accelerators/Vtkm/vtkmlib/Portals.h
tovtkm::vtkArrayPortal:GetIteratorBegin Accelerators/Vtkm/vtkmlib/Portals.h
FiniteVectorRangeDispatchWrapper:operator () Common/Core/vtkDataArray.cxx
FiniteScalarRangeDispatchWrapper:FiniteScalarRangeDispatchWrapper Common/Core/vtkDataArray.cxx
FiniteScalarRangeDispatchWrapper:operator () Common/Core/vtkDataArray.cxx
FiniteVectorRangeDispatchWrapper:FiniteVectorRangeDispatchWrapper Common/Core/vtkDataArray.cxx
vtkDataArray:GetFiniteRange Common/Core/vtkDataArray.h
vtkDataArrayPrivate::ComputeScalarFiniteRange:operator () Common/Core/vtkDataArrayPrivate.txx
vtkDataArrayPrivate::detail::has_infinity:isinf Common/Core/vtkDataArrayPrivate.txx
detail::has_NaN:isnan Common/Core/vtkGenericDataArrayLookupHelper.h
vtkDataSet:GetCell Common/DataModel/vtkDataSet.h
TransformFunction:operator () Common/DataModel/vtkImplicitFunction.cxx
TransformFunction:TransformFunction Common/DataModel/vtkImplicitFunction.cxx
FunctionWorker:operator () Common/DataModel/vtkImplicitFunction.cxx
FunctionWorker:FunctionWorker Common/DataModel/vtkImplicitFunction.cxx
SimpleFunction:SimpleFunction Common/DataModel/vtkImplicitFunction.cxx
SimpleFunction:operator () Common/DataModel/vtkImplicitFunction.cxx
CutWorker:operator () Common/DataModel/vtkPlane.cxx
CutWorker:CutWorker Common/DataModel/vtkPlane.cxx
vtkMatrix4x4:GetData Common/Math/vtkMatrix4x4.h
vtkTimerLogEntry:vtkTimerLogEntry Common/System/vtkTimerLog.h
CellStorage:CellStorage Filters/Core/vtkProbeFilter.cxx
CellStorage:GetCell Filters/Core/vtkProbeFilter.cxx
CellStorage:~CellStorage Filters/Core/vtkProbeFilter.cxx
vtkProbeFilter::ProbeImageDataWorklet:ProbeImageDataWorklet Filters/Core/vtkProbeFilter.cxx
CellStorage:operator = Filters/Core/vtkProbeFilter.cxx
vtkProbeFilter::ProbeImageDataWorklet:operator () Filters/Core/vtkProbeFilter.cxx
MarkHiddenPoints:operator () Filters/Core/vtkResampleWithDataSet.cxx
MarkHiddenCells:operator () Filters/Core/vtkResampleWithDataSet.cxx
MarkHiddenPoints:MarkHiddenPoints Filters/Core/vtkResampleWithDataSet.cxx
MarkHiddenCells:MarkHiddenCells Filters/Core/vtkResampleWithDataSet.cxx
DequeueDataArray:operator () Filters/ParallelDIY2/vtkPResampleWithDataSet.cxx
DequeueDataArray:SetPointIds Filters/ParallelDIY2/vtkPResampleWithDataSet.cxx
EnqueueDataArray:SetMaskArray Filters/ParallelDIY2/vtkPResampleWithDataSet.cxx
Partition:~Partition Filters/ParallelDIY2/vtkPResampleWithDataSet.cxx
EnqueueDataArray:SetRange Filters/ParallelDIY2/vtkPResampleWithDataSet.cxx
DequeueDataArray:DequeueDataArray Filters/ParallelDIY2/vtkPResampleWithDataSet.cxx
ComputeGradients:Execute Filters/Points/vtkPointDensityFilter.cxx
ComputeGradients:Reduce Filters/Points/vtkPointDensityFilter.cxx
ComputeGradients:operator () Filters/Points/vtkPointDensityFilter.cxx
ComputeGradients:ComputeGradients Filters/Points/vtkPointDensityFilter.cxx
QVTKInteractorAdapter:GetDevicePixelRatio GUISupport/Qt/QVTKInteractorAdapter.h
vtkFoamIOobject:GetUse64BitFloats IO/Geometry/vtkOpenFOAMReader.cxx
vtkFoamIOobject:GetLagrangianPositionsExtraData IO/Geometry/vtkOpenFOAMReader.cxx
vtkFoamIOobject:GetUse64BitLabels IO/Geometry/vtkOpenFOAMReader.cxx
vtkMultiBlockPLOT3DReader:AddFunctionName IO/Parallel/vtkMultiBlockPLOT3DReader.h
vtkXMLWriter:SetCompressorTypeToLZ4 IO/XML/vtkXMLWriter.h
vtkImageResample:SetMagnificationFactors Imaging/Core/vtkImageResample.h
boost::vtkGraphVertexPropertyMapHelper:operator [] Infovis/BoostGraphAlgorithms/vtkBoostGraphAdapter.h
boost::vtkGraphEdgePropertyMapHelper:operator [] Infovis/BoostGraphAlgorithms/vtkBoostGraphAdapter.h
boost::vtkGraphVertexPropertyMapHelper:vtkGraphVertexPropertyMapHelper Infovis/BoostGraphAlgorithms/vtkBoostGraphAdapter.h
vtkOpenGLContextDevice2D::CellArrayHelper:CellArrayHelper Rendering/ContextOpenGL2/vtkOpenGLContextDevice2DPrivate.h
vtkOpenGLContextDevice2D::CellArrayHelper:Draw Rendering/ContextOpenGL2/vtkOpenGLContextDevice2DPrivate.h
vtkColorTransferFunction:GetRange Rendering/Core/vtkColorTransferFunction.h
vtkInteractorStyle:OnFifthButtonDown Rendering/Core/vtkInteractorStyle.h
vtkInteractorStyle:OnFourthButtonDown Rendering/Core/vtkInteractorStyle.h
vtkInteractorStyle:OnFifthButtonUp Rendering/Core/vtkInteractorStyle.h
vtkInteractorStyle:OnFourthButtonUp Rendering/Core/vtkInteractorStyle.h
vtkCompositeSurfaceLICMapper:GetLICInterface Rendering/LICOpenGL2/vtkCompositeSurfaceLICMapper.h
vtkOSPRayRendererNodeInternals:vtkOSPRayRendererNodeInternals Rendering/OSPRay/vtkOSPRayRendererNode.cxx
vtkOSPRayRendererNodeInternals:~vtkOSPRayRendererNodeInternals Rendering/OSPRay/vtkOSPRayRendererNode.cxx
vtkCompositePolyDataMapper2:GetRenderedList Rendering/OpenGL2/vtkCompositePolyDataMapper2.h
vtkCompositeMapperHelper2:GetRenderedList Rendering/OpenGL2/vtkCompositePolyDataMapper2Internal.h
vtkEGLDisplayInitializationHelper:Initialize Rendering/OpenGL2/vtkEGLRenderWindow.cxx
vtkEGLDisplayInitializationHelper:Terminate Rendering/OpenGL2/vtkEGLRenderWindow.cxx
vtkOpenGLGlyph3DMapper::vtkOpenGLGlyph3DMapperEntry:ClearMappers Rendering/OpenGL2/vtkOpenGLGlyph3DMapper.cxx
vtkOpenGLGlyph3DMapper::vtkOpenGLGlyph3DMapperSubArray:ClearEntries Rendering/OpenGL2/vtkOpenGLGlyph3DMapper.cxx
AppendTrianglesWorker:operator () Rendering/OpenGL2/vtkOpenGLIndexBufferObject.cxx
FrameBufferHelper:~FrameBufferHelper Rendering/OpenGL2/vtkOpenGLRenderWindow.cxx
FrameBufferHelper:FrameBufferHelper Rendering/OpenGL2/vtkOpenGLRenderWindow.cxx
vtkAppendVBOWorker:vtkAppendVBOWorker Rendering/OpenGL2/vtkOpenGLVertexBufferObject.cxx
vtkTextureObject:Create2D Rendering/OpenGL2/vtkTextureObject.h
vtkTextureObject:Create3D Rendering/OpenGL2/vtkTextureObject.h
vtkValuePass::vtkInternalsInvertible:SetStateInMapper Rendering/OpenGL2/vtkValuePass.cxx
vtkValuePass::vtkInternalsInvertible:ValueToColor Rendering/OpenGL2/vtkValuePass.cxx
vtkValuePass::vtkInternalsInvertible:~vtkInternalsInvertible Rendering/OpenGL2/vtkValuePass.cxx
vtkValuePass::vtkInternalsFloat:vtkInternalsFloat Rendering/OpenGL2/vtkValuePass.cxx
vtkValuePass::vtkInternalsInvertible:CreateInvertibleLookupTable Rendering/OpenGL2/vtkValuePass.cxx
vtkValuePass::vtkInternalsInvertible:vtkInternalsInvertible Rendering/OpenGL2/vtkValuePass.cxx
vtkValuePass::vtkInternalsInvertible:UseInvertibleColorFor Rendering/OpenGL2/vtkValuePass.cxx
vtkValuePass::vtkInternalsFloat:~vtkInternalsFloat Rendering/OpenGL2/vtkValuePass.cxx
vtkValuePass::vtkInternalsInvertible:ClearInvertibleColor Rendering/OpenGL2/vtkValuePass.cxx
vtkValuePass::Parameters:Parameters Rendering/OpenGL2/vtkValuePass.cxx
vtkValuePass::vtkInternalsInvertible:ColorToValue Rendering/OpenGL2/vtkValuePass.cxx
vtkValuePass::vtkInternalsInvertible:CacheMapperState Rendering/OpenGL2/vtkValuePass.cxx
vtkOpenVRRay:GetShow Rendering/OpenVR/vtkOpenVRModel.cxx
vtkOpenVRRay:SetShow Rendering/OpenVR/vtkOpenVRModel.cxx
vtkOpenVRRay:SetLength Rendering/OpenVR/vtkOpenVRModel.cxx
vtkOpenVROverlaySpot:vtkOpenVROverlaySpot Rendering/OpenVR/vtkOpenVROverlayInternal.h
vtkOpenVRCameraPose:Apply Rendering/OpenVR/vtkOpenVROverlayInternal.h
vtkOpenVROverlaySpot:~vtkOpenVROverlaySpot Rendering/OpenVR/vtkOpenVROverlayInternal.h
vtkOpenVRCameraPose:Set Rendering/OpenVR/vtkOpenVROverlayInternal.h
vtkOpenVRCameraPose:SanitizeVector Rendering/OpenVR/vtkOpenVROverlayInternal.h
vtkOpenVRRenderWindow:GetTrackedDeviceModel Rendering/OpenVR/vtkOpenVRRenderWindow.h
vtkOpenVRRenderer:GetShowFloor Rendering/OpenVR/vtkOpenVRRenderer.h
vtkBlockSortHelper::BackToFront:CompareByDistanceDescending Rendering/Volume/vtkBlockSortHelper.h
vtkBlockSortHelper::BackToFront:BackToFront Rendering/Volume/vtkBlockSortHelper.h
vtkBlockSortHelper::BackToFront:ComputeCenter Rendering/Volume/vtkBlockSortHelper.h
vtkTest::ErrorObserver:CheckErrorMessage Testing/Core/vtkTestErrorObserver.h
vtkTest::ErrorObserver:CheckWarningMessage Testing/Core/vtkTestErrorObserver.h

Public methods removed from version v7.1.0

Method File
vtkDax::detail::ValidContourInput:operator () Accelerators/Dax/vtkDaxContourImpl.h
vtkDax::detail::ValidContourInput:dispatchOnFieldType Accelerators/Dax/vtkDaxContourImpl.h
vtkDax::detail::ValidContourInput:ValidContourInput Accelerators/Dax/vtkDaxContourImpl.h
vtkDax::detail::CellTypeInDataSet:CellTypeInDataSet Accelerators/Dax/vtkDaxDetailCommon.h
vtkDax::detail::CellTypeInDataSet:~CellTypeInDataSet Accelerators/Dax/vtkDaxDetailCommon.h
vtkDax::detail::ValidThresholdInput:ValidThresholdInput Accelerators/Dax/vtkDaxThresholdImpl.h
vtkDax::detail::ValidThresholdInput:operator () Accelerators/Dax/vtkDaxThresholdImpl.h
vtkDax::detail::ValidThresholdInput:dispatchOnFieldType Accelerators/Dax/vtkDaxThresholdImpl.h
vtkToDax::vtkAlloc:allocate Accelerators/Dax/vtkToDax/Allocators.h
vtkToDax::vtkAlloc:deallocate Accelerators/Dax/vtkToDax/Allocators.h
vtkToDax::CompactPointField:operator () Accelerators/Dax/vtkToDax/CompactPointField.h
vtkToDax::CompactPointField:CompactPointField Accelerators/Dax/vtkToDax/CompactPointField.h
vtkToDax::CompactPointField:DoCompact Accelerators/Dax/vtkToDax/CompactPointField.h
dax::cont::internal::ArrayContainerControl:GetNumberOfValues Accelerators/Dax/vtkToDax/Containers.h
dax::cont::internal::ArrayContainerControl:GetPortal Accelerators/Dax/vtkToDax/Containers.h
dax::cont::internal::ArrayContainerControl:~ArrayContainerControl Accelerators/Dax/vtkToDax/Containers.h
dax::cont::internal::ArrayContainerControl:GetPortalConst Accelerators/Dax/vtkToDax/Containers.h
dax::cont::internal::ArrayContainerControl:ArrayContainerControl Accelerators/Dax/vtkToDax/Containers.h
dax::cont::internal::ArrayContainerControl:Shrink Accelerators/Dax/vtkToDax/Containers.h
dax::cont::internal::ArrayContainerControl:Allocate Accelerators/Dax/vtkToDax/Containers.h
dax::cont::internal::ArrayContainerControl:ReleaseResources Accelerators/Dax/vtkToDax/Containers.h
vtkToDax::Contour:setOutputGrid Accelerators/Dax/vtkToDax/Contour.h
vtkToDax::Contour:operator () Accelerators/Dax/vtkToDax/Contour.h
vtkToDax::Contour:Contour Accelerators/Dax/vtkToDax/Contour.h
vtkToDax::DoContour:DispatchWork Accelerators/Dax/vtkToDax/Contour.h
vtkToDax::Contour:setFieldName Accelerators/Dax/vtkToDax/Contour.h
vtkToDax::DoContour:operator () Accelerators/Dax/vtkToDax/Contour.h
vtkToDax::vtkPointsPortal:vtkPointsPortal Accelerators/Dax/vtkToDax/Portals.h
vtkToDax::vtkPointsPortal:GetVtkData Accelerators/Dax/vtkToDax/Portals.h
vtkToDax::vtkArrayPortal:Set Accelerators/Dax/vtkToDax/Portals.h
vtkToDax::vtkArrayPortal:Get Accelerators/Dax/vtkToDax/Portals.h
vtkToDax::vtkTopologyPortal:GetNumberOfValues Accelerators/Dax/vtkToDax/Portals.h
vtkToDax::vtkTopologyPortal:Set Accelerators/Dax/vtkToDax/Portals.h
readVector:operator () Accelerators/Dax/vtkToDax/Portals.h
vtkToDax::vtkTopologyPortal:Get Accelerators/Dax/vtkToDax/Portals.h
vtkToDax::vtkArrayPortal:GetIteratorBegin Accelerators/Dax/vtkToDax/Portals.h
vtkToDax::vtkTopologyPortal:GetVtkData Accelerators/Dax/vtkToDax/Portals.h
vtkToDax::vtkPointsPortal:Set Accelerators/Dax/vtkToDax/Portals.h
vtkToDax::vtkTopologyPortal:GetIteratorBegin Accelerators/Dax/vtkToDax/Portals.h
vtkToDax::vtkPointsPortal:GetIteratorBegin Accelerators/Dax/vtkToDax/Portals.h
vtkToDax::vtkPointsPortal:GetIteratorEnd Accelerators/Dax/vtkToDax/Portals.h
vtkToDax::vtkArrayPortal:GetIteratorEnd Accelerators/Dax/vtkToDax/Portals.h
vtkToDax::vtkPointsPortal:GetNumberOfValues Accelerators/Dax/vtkToDax/Portals.h
vtkToDax::vtkPointsPortal:Get Accelerators/Dax/vtkToDax/Portals.h
vtkToDax::vtkArrayPortal:vtkArrayPortal Accelerators/Dax/vtkToDax/Portals.h
readComponents:operator () Accelerators/Dax/vtkToDax/Portals.h
vtkToDax::vtkArrayPortal:GetVtkData Accelerators/Dax/vtkToDax/Portals.h
vtkToDax::vtkArrayPortal:GetNumberOfValues Accelerators/Dax/vtkToDax/Portals.h
vtkToDax::vtkTopologyPortal:GetIteratorEnd Accelerators/Dax/vtkToDax/Portals.h
vtkToDax::vtkTopologyPortal:vtkTopologyPortal Accelerators/Dax/vtkToDax/Portals.h
vtkToDax::DoThreshold:operator () Accelerators/Dax/vtkToDax/Threshold.h
vtkToDax::Threshold:operator () Accelerators/Dax/vtkToDax/Threshold.h
vtkToDax::Threshold:Threshold Accelerators/Dax/vtkToDax/Threshold.h
vtkToDax::Threshold:setOutputGrid Accelerators/Dax/vtkToDax/Threshold.h
vtkToDax::Threshold:setFieldName Accelerators/Dax/vtkToDax/Threshold.h
vtkpiston::float4tofloat3:operator () Accelerators/Piston/vtkPistonDataWrangling.h
vtkpiston::tuple2float3:operator () Accelerators/Piston/vtkPistonDataWrangling.h
vtkPiston::minmax_binary_op:operator () Accelerators/Piston/vtkPistonMinMax.h
vtkPiston::minmax_unary_op:operator () Accelerators/Piston/vtkPistonMinMax.h
vtkChartPie:AddPlot Charts/Core/vtkChartPie.h
vtkPlotBox:SetInputData Charts/Core/vtkPlotBox.h
vtkPlotHistogram2D:SetInputData Charts/Core/vtkPlotHistogram2D.h
vtkPlotParallelCoordinates:SetInputData Charts/Core/vtkPlotParallelCoordinates.h
vtkMappedDataArray:HasStandardMemoryLayout Common/Core/vtkMappedDataArray.h
vtkMappedDataArray:WriteVoidPointer Common/Core/vtkMappedDataArray.h
vtkTestDataArray:GetVoidPointer Common/Core/vtkTestDataArray.h
vtkBox:EvaluateFunction Common/DataModel/vtkBox.h
vtkCone:EvaluateFunction Common/DataModel/vtkCone.h
vtkCylinder:EvaluateFunction Common/DataModel/vtkCylinder.h
vtkImplicitBoolean:EvaluateFunction Common/DataModel/vtkImplicitBoolean.h
vtkImplicitDataSet:EvaluateFunction Common/DataModel/vtkImplicitDataSet.h
vtkImplicitHalo:EvaluateFunction Common/DataModel/vtkImplicitHalo.h
vtkImplicitSelectionLoop:EvaluateFunction Common/DataModel/vtkImplicitSelectionLoop.h
vtkImplicitSum:EvaluateFunction Common/DataModel/vtkImplicitSum.h
vtkImplicitVolume:EvaluateFunction Common/DataModel/vtkImplicitVolume.h
vtkImplicitWindowFunction:EvaluateFunction Common/DataModel/vtkImplicitWindowFunction.h
vtkPerlinNoise:EvaluateFunction Common/DataModel/vtkPerlinNoise.h
vtkPlane:EvaluateFunction Common/DataModel/vtkPlane.h
vtkPlanes:EvaluateFunction Common/DataModel/vtkPlanes.h
vtkPolyPlane:EvaluateFunction Common/DataModel/vtkPolyPlane.h
vtkQuadric:EvaluateFunction Common/DataModel/vtkQuadric.h
vtkSphere:EvaluateFunction Common/DataModel/vtkSphere.h
vtkSuperquadric:EvaluateFunction Common/DataModel/vtkSuperquadric.h
vtkTimerLogCleanup:~vtkTimerLogCleanup Common/System/vtkTimerLog.cxx
vtkMoleculeMapper:GetSupportsSelection Domains/Chemistry/vtkMoleculeMapper.h
vtkMoleculeMapper:GetBounds Domains/Chemistry/vtkMoleculeMapper.h
vtkAMRInterpolatedVelocityField:SetLastCellId Filters/FlowPaths/vtkAMRInterpolatedVelocityField.h
vtkCellLocatorInterpolatedVelocityField:SetLastCellId Filters/FlowPaths/vtkCellLocatorInterpolatedVelocityField.h
vtkInterpolatedVelocityField:SetLastCellId Filters/FlowPaths/vtkInterpolatedVelocityField.h
vtkExtractHistogram2D:Aggregate Filters/Imaging/vtkExtractHistogram2D.h
vtkPairwiseExtractHistogram2D:Aggregate Filters/Imaging/vtkPairwiseExtractHistogram2D.h
DequeueDataArrayTuple:operator () Filters/ParallelDIY2/vtkPResampleWithDataSet.cxx
BalancedPartition:FindPointsInBounds Filters/ParallelDIY2/vtkPResampleWithDataSet.cxx
RegularPartition:FindPointsInBounds Filters/ParallelDIY2/vtkPResampleWithDataSet.cxx
RegularPartition:CreatePartition Filters/ParallelDIY2/vtkPResampleWithDataSet.cxx
BalancedPartition:CreatePartition Filters/ParallelDIY2/vtkPResampleWithDataSet.cxx
DequeueDataArrayTuple:DequeueDataArrayTuple Filters/ParallelDIY2/vtkPResampleWithDataSet.cxx
AMRPStreamTracerUtils:Initialize Filters/ParallelFlowPaths/vtkPStreamTracer.cxx
AMRPStreamTracerUtils:InitializeVelocityFunction Filters/ParallelFlowPaths/vtkPStreamTracer.cxx
AMRPStreamTracerUtils:InBound Filters/ParallelFlowPaths/vtkPStreamTracer.cxx
AMRPStreamTracerUtils:NewPoint Filters/ParallelFlowPaths/vtkPStreamTracer.cxx
AMRPStreamTracerPoint:GetSize Filters/ParallelFlowPaths/vtkPStreamTracer.cxx
PStreamTracerUtils:NewPoint Filters/ParallelFlowPaths/vtkPStreamTracer.cxx
PStreamTracerUtils:InBound Filters/ParallelFlowPaths/vtkPStreamTracer.cxx
PStreamTracerUtils:Initialize Filters/ParallelFlowPaths/vtkPStreamTracer.cxx
AMRPStreamTracerPoint:Read Filters/ParallelFlowPaths/vtkPStreamTracer.cxx
AMRPStreamTracerUtils:PreparePoint Filters/ParallelFlowPaths/vtkPStreamTracer.cxx
PStreamTracerUtils:GetProcessLocator Filters/ParallelFlowPaths/vtkPStreamTracer.cxx
AMRPStreamTracerPoint:Write Filters/ParallelFlowPaths/vtkPStreamTracer.cxx
vtkGeneralizedKernel:ComputeWeights Filters/Points/vtkGeneralizedKernel.h
BinTree:GetLevelOffset Filters/Points/vtkHierarchicalBinningFilter.cxx
BinTree:Execute Filters/Points/vtkHierarchicalBinningFilter.cxx
BinTree:~BinTree Filters/Points/vtkHierarchicalBinningFilter.cxx
BinTree:GetLocalBinOffset Filters/Points/vtkHierarchicalBinningFilter.cxx
BinTree:GetBinOffset Filters/Points/vtkHierarchicalBinningFilter.cxx
vtkSPHCubicKernel:ComputeFunctionWeight Filters/Points/vtkSPHCubicKernel.h
vtkSPHCubicKernel:ComputeDerivWeight Filters/Points/vtkSPHCubicKernel.h
vtkSPHQuarticKernel:ComputeDerivWeight Filters/Points/vtkSPHQuarticKernel.h
vtkSPHQuarticKernel:ComputeFunctionWeight Filters/Points/vtkSPHQuarticKernel.h
vtkSPHQuinticKernel:ComputeFunctionWeight Filters/Points/vtkSPHQuinticKernel.h
vtkSPHQuinticKernel:ComputeDerivWeight Filters/Points/vtkSPHQuinticKernel.h
vtkWendlandQuinticKernel:ComputeFunctionWeight Filters/Points/vtkWendlandQuinticKernel.h
vtkWendlandQuinticKernel:ComputeDerivWeight Filters/Points/vtkWendlandQuinticKernel.h
vtkSMPMergePoints:GetNumberOfBuckets Filters/SMP/vtkSMPMergePoints.h
vtkQtDebugLeaksModel::qObserver:DestructingObject GUISupport/Qt/vtkQtDebugLeaksModel.cxx
vtkQtDebugLeaksModel::qObserver:ConstructingObject GUISupport/Qt/vtkQtDebugLeaksModel.cxx
vtkQtDebugLeaksModel::qObserver:~qObserver GUISupport/Qt/vtkQtDebugLeaksModel.cxx
vtkUTF8TextCodec:Name IO/Core/vtkUTF8TextCodec.h
Attribute:StreamData IO/Geometry/vtkHoudiniPolyDataWriter.cxx
Attribute:StreamHeader IO/Geometry/vtkHoudiniPolyDataWriter.cxx
vtkFoamLabelVectorVectorImpl:GetIndices IO/Geometry/vtkOpenFOAMReader.cxx
vtkFoamLabelVectorVectorImpl:GetBody IO/Geometry/vtkOpenFOAMReader.cxx
vtkFoamLabelVectorVectorImpl:SetCell IO/Geometry/vtkOpenFOAMReader.cxx
vtkFoamLabelVectorVectorImpl:SetIndex IO/Geometry/vtkOpenFOAMReader.cxx
vtkFoamLabelVectorVectorImpl:InsertValue IO/Geometry/vtkOpenFOAMReader.cxx
vtkFoamLabelVectorVectorImpl:operator [] IO/Geometry/vtkOpenFOAMReader.cxx
vtkFoamLabelVectorVectorImpl:WritePointer IO/Geometry/vtkOpenFOAMReader.cxx
vtkFoamLabelVectorVectorImpl:SetValue IO/Geometry/vtkOpenFOAMReader.cxx
vtkFoamLabelVectorVectorImpl:GetSize IO/Geometry/vtkOpenFOAMReader.cxx
vtkFoamLabelVectorVectorImpl:GetCell IO/Geometry/vtkOpenFOAMReader.cxx
vtkFoamLabelVectorVectorImpl:GetNumberOfElements IO/Geometry/vtkOpenFOAMReader.cxx
vtkFoamLabelVectorVectorImpl:~vtkFoamLabelVectorVectorImpl IO/Geometry/vtkOpenFOAMReader.cxx
vtkFoamLabelVectorVectorImpl:GetLabelSize IO/Geometry/vtkOpenFOAMReader.cxx
vtkFoamFile:SetIs13Positions IO/Geometry/vtkOpenFOAMReader.cxx
vtkFoamLabelVectorVectorImpl:ResizeBody IO/Geometry/vtkOpenFOAMReader.cxx
vtkFoamFile:GetIs13Positions IO/Geometry/vtkOpenFOAMReader.cxx
vtkBMPReader:GetFileExtensions IO/Image/vtkBMPReader.h
vtkBMPReader:GetDescriptiveName IO/Image/vtkBMPReader.h
vtkDICOMImageReader:SetFileName IO/Image/vtkDICOMImageReader.h
vtkDICOMImageReader:GetDescriptiveName IO/Image/vtkDICOMImageReader.h
vtkDICOMImageReader:GetFileExtensions IO/Image/vtkDICOMImageReader.h
vtkGESignaReader:GetFileExtensions IO/Image/vtkGESignaReader.h
vtkGESignaReader:GetDescriptiveName IO/Image/vtkGESignaReader.h
vtkJPEGReader:GetDescriptiveName IO/Image/vtkJPEGReader.h
vtkJPEGReader:GetFileExtensions IO/Image/vtkJPEGReader.h
vtkMetaImageReader:GetFileExtensions IO/Image/vtkMetaImageReader.h
vtkMetaImageReader:GetDescriptiveName IO/Image/vtkMetaImageReader.h
vtkMetaImageWriter:GetFileName IO/Image/vtkMetaImageWriter.h
vtkNIFTIImageReader:GetDescriptiveName IO/Image/vtkNIFTIImageReader.h
vtkNIFTIImageReader:GetFileExtensions IO/Image/vtkNIFTIImageReader.h
vtkPNGReader:GetDescriptiveName IO/Image/vtkPNGReader.h
vtkPNGReader:GetFileExtensions IO/Image/vtkPNGReader.h
vtkPNMReader:GetDescriptiveName IO/Image/vtkPNMReader.h
vtkPNMReader:GetFileExtensions IO/Image/vtkPNMReader.h
vtkSLCReader:GetDescriptiveName IO/Image/vtkSLCReader.h
vtkSLCReader:GetFileExtensions IO/Image/vtkSLCReader.h
vtkTIFFReader:GetFileExtensions IO/Image/vtkTIFFReader.h
vtkTIFFReader:GetDescriptiveName IO/Image/vtkTIFFReader.h
vtkMINCImageReader:GetFileExtensions IO/MINC/vtkMINCImageReader.h
vtkMINCImageReader:GetDescriptiveName IO/MINC/vtkMINCImageReader.h
vtkSQLQuery:IsActive IO/SQL/vtkSQLQuery.h
vtkXMLHierarchicalBoxDataWriter:GetDefaultFileExtension IO/XML/vtkXMLHierarchicalBoxDataWriter.h
vtkXMLMultiBlockDataWriter:GetDefaultFileExtension IO/XML/vtkXMLMultiBlockDataWriter.h
vtkXMLUniformGridAMRWriter:GetDefaultFileExtension IO/XML/vtkXMLUniformGridAMRWriter.h
vtkXMLDataHeaderImpl:WordSize IO/XMLParser/vtkXMLDataHeaderPrivate.h
vtkXMLDataHeaderImpl:Get IO/XMLParser/vtkXMLDataHeaderPrivate.h
vtkXMLDataHeaderImpl:Resize IO/XMLParser/vtkXMLDataHeaderPrivate.h
vtkXMLDataHeaderImpl:Data IO/XMLParser/vtkXMLDataHeaderPrivate.h
vtkXMLDataHeaderImpl:WordCount IO/XMLParser/vtkXMLDataHeaderPrivate.h
vtkXMLDataHeaderImpl:Set IO/XMLParser/vtkXMLDataHeaderPrivate.h
vtkXdmfReaderTester:StartElement IO/Xdmf2/vtkXdmfReader.cxx
vtkImageStencilData:GetDataObjectType Imaging/Core/vtkImageStencilData.h
vtkImageStencilData:GetExtentType Imaging/Core/vtkImageStencilData.h
vtkAttributeClustering2DLayoutStrategy:IsLayoutComplete Infovis/Layout/vtkAttributeClustering2DLayoutStrategy.h
vtkClustering2DLayoutStrategy:IsLayoutComplete Infovis/Layout/vtkClustering2DLayoutStrategy.h
vtkCommunity2DLayoutStrategy:IsLayoutComplete Infovis/Layout/vtkCommunity2DLayoutStrategy.h
vtkConstrained2DLayoutStrategy:IsLayoutComplete Infovis/Layout/vtkConstrained2DLayoutStrategy.h
vtkFast2DLayoutStrategy:IsLayoutComplete Infovis/Layout/vtkFast2DLayoutStrategy.h
vtkForceDirectedLayoutStrategy:IsLayoutComplete Infovis/Layout/vtkForceDirectedLayoutStrategy.h
vtkPassThroughLayoutStrategy:IsLayoutComplete Infovis/Layout/vtkPassThroughLayoutStrategy.h
vtkSimple2DLayoutStrategy:IsLayoutComplete Infovis/Layout/vtkSimple2DLayoutStrategy.h
vtkBoxWidget:PlaceWidget Interaction/Widgets/vtkBoxWidget.h
vtkBrokenLineWidget:PlaceWidget Interaction/Widgets/vtkBrokenLineWidget.h
vtkCameraRepresentation:GetSize Interaction/Widgets/vtkCameraRepresentation.h
vtkCaptionRepresentation:GetSize Interaction/Widgets/vtkCaptionRepresentation.h
vtkContinuousValueWidgetRepresentation:BuildRepresentation Interaction/Widgets/vtkContinuousValueWidgetRepresentation.h
vtkDistanceRepresentation2D:GetDistance Interaction/Widgets/vtkDistanceRepresentation2D.h
vtkDistanceRepresentation3D:GetDistance Interaction/Widgets/vtkDistanceRepresentation3D.h
vtkHoverWidget:CreateDefaultRepresentation Interaction/Widgets/vtkHoverWidget.h
vtkImagePlaneWidget:PlaceWidget Interaction/Widgets/vtkImagePlaneWidget.h
vtkImageTracerWidget:PlaceWidget Interaction/Widgets/vtkImageTracerWidget.h
vtkImplicitPlaneWidget:PlaceWidget Interaction/Widgets/vtkImplicitPlaneWidget.h
vtkLineWidget:PlaceWidget Interaction/Widgets/vtkLineWidget.h
vtkPlaneWidget:PlaceWidget Interaction/Widgets/vtkPlaneWidget.h
vtkPlaybackRepresentation:GetSize Interaction/Widgets/vtkPlaybackRepresentation.h
vtkPointWidget:PlaceWidget Interaction/Widgets/vtkPointWidget.h
vtkPolyDataSourceWidget:PlaceWidget Interaction/Widgets/vtkPolyDataSourceWidget.h
vtkScalarBarRepresentation:GetSize Interaction/Widgets/vtkScalarBarRepresentation.h
vtkSphereWidget:PlaceWidget Interaction/Widgets/vtkSphereWidget.h
vtkSplineWidget:PlaceWidget Interaction/Widgets/vtkSplineWidget.h
vtkTextRepresentation:SetPosition Interaction/Widgets/vtkTextRepresentation.h
vtkTextRepresentation:GetSize Interaction/Widgets/vtkTextRepresentation.h
vtkWidgetRepresentation:GetBounds Interaction/Widgets/vtkWidgetRepresentation.h
vtkWidgetRepresentation:ReleaseGraphicsResources Interaction/Widgets/vtkWidgetRepresentation.h
vtkWidgetRepresentation:GetActors2D Interaction/Widgets/vtkWidgetRepresentation.h
vtkWidgetRepresentation:GetVolumes Interaction/Widgets/vtkWidgetRepresentation.h
vtkWidgetRepresentation:HasTranslucentPolygonalGeometry Interaction/Widgets/vtkWidgetRepresentation.h
vtkWidgetRepresentation:vtkNotUsed Interaction/Widgets/vtkWidgetRepresentation.h
vtkWidgetRepresentation:GetActors Interaction/Widgets/vtkWidgetRepresentation.h
vtkDummyCommunicator:ReceiveVoidArray Parallel/Core/vtkDummyCommunicator.h
vtkDummyCommunicator:SendVoidArray Parallel/Core/vtkDummyCommunicator.h
vtkDummyController:Finalize Parallel/Core/vtkDummyController.h
vtkDummyController:CreateOutputWindow Parallel/Core/vtkDummyController.h
vtkDummyController:Initialize Parallel/Core/vtkDummyController.h
vtkSocketController:Finalize Parallel/Core/vtkSocketController.h
vtkSocketController:SingleMethodExecute Parallel/Core/vtkSocketController.h
vtkSocketController:MultipleMethodExecute Parallel/Core/vtkSocketController.h
vtkSocketController:CreateOutputWindow Parallel/Core/vtkSocketController.h
vtkMPIOutputWindow:DisplayText Parallel/MPI/vtkMPIController.cxx
vtkMPIController:Finalize Parallel/MPI/vtkMPIController.h
vtkMPIController:Initialize Parallel/MPI/vtkMPIController.h
vtkAxisActor2D:RenderTranslucentPolygonalGeometry Rendering/Annotation/vtkAxisActor2D.h
vtkBarChartActor:RenderTranslucentPolygonalGeometry Rendering/Annotation/vtkBarChartActor.h
vtkCaptionActor2D:RenderTranslucentPolygonalGeometry Rendering/Annotation/vtkCaptionActor2D.h
vtkCornerAnnotation:RenderTranslucentPolygonalGeometry Rendering/Annotation/vtkCornerAnnotation.h
vtkCubeAxesActor2D:RenderTranslucentPolygonalGeometry Rendering/Annotation/vtkCubeAxesActor2D.h
vtkLeaderActor2D:RenderTranslucentPolygonalGeometry Rendering/Annotation/vtkLeaderActor2D.h
vtkLegendBoxActor:RenderTranslucentPolygonalGeometry Rendering/Annotation/vtkLegendBoxActor.h
vtkParallelCoordinatesActor:RenderTranslucentPolygonalGeometry Rendering/Annotation/vtkParallelCoordinatesActor.h
vtkPieChartActor:RenderTranslucentPolygonalGeometry Rendering/Annotation/vtkPieChartActor.h
vtkPolarAxesActor:RenderTranslucentPolygonalGeometry Rendering/Annotation/vtkPolarAxesActor.h
vtkScalarBarActor:RenderTranslucentPolygonalGeometry Rendering/Annotation/vtkScalarBarActor.h
vtkSpiderPlotActor:RenderTranslucentPolygonalGeometry Rendering/Annotation/vtkSpiderPlotActor.h
vtkXYPlotActor:RenderTranslucentPolygonalGeometry Rendering/Annotation/vtkXYPlotActor.h
vtkAbstractVolumeMapper:ReleaseGraphicsResources Rendering/Core/vtkAbstractVolumeMapper.h
vtkAbstractVolumeMapper:GetBounds Rendering/Core/vtkAbstractVolumeMapper.h
vtkActor:GetBounds Rendering/Core/vtkActor.h
vtkAreaPicker:Pick Rendering/Core/vtkAreaPicker.h
vtkCompositePolyDataMapper:GetBounds Rendering/Core/vtkCompositePolyDataMapper.h
vtkDiscretizableColorTransferFunction:SetNanColor Rendering/Core/vtkDiscretizableColorTransferFunction.h
vtkDiscretizableColorTransferFunction:UsingLogScale Rendering/Core/vtkDiscretizableColorTransferFunction.h
vtkGlyph3DMapper:GetSupportsSelection Rendering/Core/vtkGlyph3DMapper.h
vtkGraphMapper:GetBounds Rendering/Core/vtkGraphMapper.h
vtkImageSliceMapper:GetBounds Rendering/Core/vtkImageSliceMapper.h
vtkMapper:GetBounds Rendering/Core/vtkMapper.h
vtkMapper:GetArrayComponent Rendering/Core/vtkMapper.h
vtkMapper:GetArrayName Rendering/Core/vtkMapper.h
vtkMapper:GetArrayAccessMode Rendering/Core/vtkMapper.h
vtkMapper:ReleaseGraphicsResources Rendering/Core/vtkMapper.h
vtkMapper:GetArrayId Rendering/Core/vtkMapper.h
vtkPolyDataMapper:GetBounds Rendering/Core/vtkPolyDataMapper.h
vtkProp3D:GetMatrix Rendering/Core/vtkProp3D.h
vtkRenderer:PickProp Rendering/Core/vtkRenderer.h
vtkTextActor:RenderTranslucentPolygonalGeometry Rendering/Core/vtkTextActor.h
vtkVolume:GetSupportsSelection Rendering/Core/vtkVolume.h
vtkImageResliceMapper:GetBounds Rendering/Image/vtkImageResliceMapper.h
vtkCompositeSurfaceLICMapper:SetBlockColor Rendering/LICOpenGL2/vtkCompositeSurfaceLICMapper.h
vtkFreeTypeLabelRenderStrategy:ComputeLabelBounds Rendering/Label/vtkFreeTypeLabelRenderStrategy.h
vtkFreeTypeLabelRenderStrategy:SupportsRotation Rendering/Label/vtkFreeTypeLabelRenderStrategy.h
vtkFreeTypeLabelRenderStrategy:RenderLabel Rendering/Label/vtkFreeTypeLabelRenderStrategy.h
vtkFreeTypeLabelRenderStrategy:SupportsBoundedSize Rendering/Label/vtkFreeTypeLabelRenderStrategy.h
vtkLabelHierarchyCompositeIterator:BoxAllNodes Rendering/Label/vtkLabelHierarchyCompositeIterator.h
vtkLabelHierarchyCompositeIterator:BoxNode Rendering/Label/vtkLabelHierarchyCompositeIterator.h
vtkDefaultPainter:GetDelegatePainter Rendering/OpenGL/vtkDefaultPainter.h
vtkOpenGLHardwareSelector:BeginRenderProp Rendering/OpenGL/vtkOpenGLHardwareSelector.h
vtkOpenGLLightingPainter:GetTimeToDraw Rendering/OpenGL/vtkOpenGLLightingPainter.h
vtkOpenGLRepresentationPainter:GetTimeToDraw Rendering/OpenGL/vtkOpenGLRepresentationPainter.h
vtkPainterObserver:Execute Rendering/OpenGL/vtkPainter.cxx
vtkPainterPolyDataMapperObserver:Execute Rendering/OpenGL/vtkPainterPolyDataMapper.cxx
vtkPainterPolyDataMapper:GetSupportsSelection Rendering/OpenGL/vtkPainterPolyDataMapper.h
vtkUniformVectorInt:PrintSelf Rendering/OpenGL/vtkUniformVariables.cxx
vtkUniformMatrix:PrintSelf Rendering/OpenGL/vtkUniformVariables.cxx
vtkUniformVectorFloat:Clone Rendering/OpenGL/vtkUniformVariables.cxx
vtkUniformVectorInt:Send Rendering/OpenGL/vtkUniformVariables.cxx
vtkUniformArrayInt:Clone Rendering/OpenGL/vtkUniformVariables.cxx
vtkUniformMatrix:Send Rendering/OpenGL/vtkUniformVariables.cxx
vtkUniformArrayInt:~vtkUniformArrayInt Rendering/OpenGL/vtkUniformVariables.cxx
vtkUniformArrayFloat:PrintSelf Rendering/OpenGL/vtkUniformVariables.cxx
vtkUniformMatrix:~vtkUniformMatrix Rendering/OpenGL/vtkUniformVariables.cxx
vtkUniformArrayInt:PrintSelf Rendering/OpenGL/vtkUniformVariables.cxx
vtkUniformVectorFloat:Send Rendering/OpenGL/vtkUniformVariables.cxx
vtkUniformMatrix:Clone Rendering/OpenGL/vtkUniformVariables.cxx
vtkUniformArrayFloat:Clone Rendering/OpenGL/vtkUniformVariables.cxx
vtkUniformArrayInt:Send Rendering/OpenGL/vtkUniformVariables.cxx
vtkUniformArrayFloat:Send Rendering/OpenGL/vtkUniformVariables.cxx
vtkUniformVectorInt:~vtkUniformVectorInt Rendering/OpenGL/vtkUniformVariables.cxx
vtkUniformVectorFloat:PrintSelf Rendering/OpenGL/vtkUniformVariables.cxx
vtkUniformArrayFloat:~vtkUniformArrayFloat Rendering/OpenGL/vtkUniformVariables.cxx
vtkUniformVectorInt:Clone Rendering/OpenGL/vtkUniformVariables.cxx
vtkUniformVectorFloat:~vtkUniformVectorFloat Rendering/OpenGL/vtkUniformVariables.cxx
vtkCocoaRenderWindow:GetGenericDrawable Rendering/OpenGL2/vtkCocoaRenderWindow.h
vtkCocoaRenderWindow:SetNextWindowId Rendering/OpenGL2/vtkCocoaRenderWindow.h
vtkCocoaRenderWindow:SetDisplayId Rendering/OpenGL2/vtkCocoaRenderWindow.h
vtkCocoaRenderWindow:GetGenericContext Rendering/OpenGL2/vtkCocoaRenderWindow.h
vtkCocoaRenderWindow:GetGenericWindowId Rendering/OpenGL2/vtkCocoaRenderWindow.h
vtkCocoaRenderWindow:GetGenericParentId Rendering/OpenGL2/vtkCocoaRenderWindow.h
vtkCocoaRenderWindow:SetNextWindowInfo Rendering/OpenGL2/vtkCocoaRenderWindow.h
vtkCocoaRenderWindow:GetGenericDisplayId Rendering/OpenGL2/vtkCocoaRenderWindow.h
vtkIOSRenderWindow:GetGenericParentId Rendering/OpenGL2/vtkIOSRenderWindow.h
vtkIOSRenderWindow:SetDisplayId Rendering/OpenGL2/vtkIOSRenderWindow.h
vtkIOSRenderWindow:GetGenericDisplayId Rendering/OpenGL2/vtkIOSRenderWindow.h
vtkIOSRenderWindow:SetNextWindowInfo Rendering/OpenGL2/vtkIOSRenderWindow.h
vtkIOSRenderWindow:GetGenericContext Rendering/OpenGL2/vtkIOSRenderWindow.h
vtkIOSRenderWindow:SetNextWindowId Rendering/OpenGL2/vtkIOSRenderWindow.h
vtkIOSRenderWindow:GetGenericDrawable Rendering/OpenGL2/vtkIOSRenderWindow.h
vtkIOSRenderWindow:GetGenericWindowId Rendering/OpenGL2/vtkIOSRenderWindow.h
vtkOpenGLGlyph3DHelper:SetModelTransform Rendering/OpenGL2/vtkOpenGLGlyph3DHelper.h
vtkOpenGLGlyph3DHelper:SetUseFastPath Rendering/OpenGL2/vtkOpenGLGlyph3DHelper.h
vtkOpenGLGlyph3DHelper:SetModelColor Rendering/OpenGL2/vtkOpenGLGlyph3DHelper.h
vtkOpenGLGlyph3DHelper:SetModelNormalTransform Rendering/OpenGL2/vtkOpenGLGlyph3DHelper.h
vtkOpenGLHardwareSelector:EndRenderProp Rendering/OpenGL2/vtkOpenGLHardwareSelector.h
vtkOpenGLImageMapper:RenderOverlay Rendering/OpenGL2/vtkOpenGLImageMapper.h
vtkOpenGLPolyDataMapper:GetSupportsSelection Rendering/OpenGL2/vtkOpenGLPolyDataMapper.h
vtkOpenGLResourceFreeCallback:Release Rendering/OpenGL2/vtkOpenGLResourceFreeCallback.h
vtkOpenGLResourceFreeCallback:RegisterGraphicsResources Rendering/OpenGL2/vtkOpenGLResourceFreeCallback.h
vtkOpenGLResourceFreeCallback:~vtkOpenGLResourceFreeCallback Rendering/OpenGL2/vtkOpenGLResourceFreeCallback.h
vtkXOpenGLRenderWindow:GetGenericParentId Rendering/OpenGL2/vtkXOpenGLRenderWindow.h
vtkXOpenGLRenderWindow:SetSize Rendering/OpenGL2/vtkXOpenGLRenderWindow.h
vtkXOpenGLRenderWindow:GetGenericDisplayId Rendering/OpenGL2/vtkXOpenGLRenderWindow.h
vtkXOpenGLRenderWindow:SetPosition Rendering/OpenGL2/vtkXOpenGLRenderWindow.h
vtkXOpenGLRenderWindow:GetGenericDrawable Rendering/OpenGL2/vtkXOpenGLRenderWindow.h
vtkPSurfaceLICComposite:GetContext Rendering/ParallelLIC/vtkPSurfaceLICComposite.h
vtkQtLabelRenderStrategy:ComputeLabelBounds Rendering/Qt/vtkQtLabelRenderStrategy.h
vtkQtLabelRenderStrategy:RenderLabel Rendering/Qt/vtkQtLabelRenderStrategy.h
vtkQtTreeRingLabelMapper:SetLabelTextProperty Rendering/Qt/vtkQtTreeRingLabelMapper.h
vtkQtTreeRingLabelMapper:GetLabelTextProperty Rendering/Qt/vtkQtTreeRingLabelMapper.h
vtkGPUVolumeRayCastMapper:ReleaseGraphicsResources Rendering/Volume/vtkGPUVolumeRayCastMapper.h
vtkSphericalDirectionEncoder:GetNumberOfEncodedDirections Rendering/Volume/vtkSphericalDirectionEncoder.h
vtkSphericalDirectionEncoder:GetDecodedGradientTable Rendering/Volume/vtkSphericalDirectionEncoder.h
vtkUnstructuredGridVolumeMapper:ReleaseGraphicsResources Rendering/Volume/vtkUnstructuredGridVolumeMapper.h
vtkVolumeMapper:ReleaseGraphicsResources Rendering/Volume/vtkVolumeMapper.h
vtkVolumeRayCastMapper:GetGradientMagnitudeBias Rendering/Volume/vtkVolumeRayCastMapper.h
vtkVolumeRayCastMapper:GetGradientMagnitudeScale Rendering/Volume/vtkVolumeRayCastMapper.h
vtkVolumeTextureMapper:GetGradientMagnitudeBias Rendering/Volume/vtkVolumeTextureMapper.h
vtkVolumeTextureMapper:GetGradientMagnitudeScale Rendering/Volume/vtkVolumeTextureMapper.h
vtkVolumeTextureMapper2D:Render Rendering/Volume/vtkVolumeTextureMapper2D.h
vtkVolumeTextureMapper3D:Render Rendering/Volume/vtkVolumeTextureMapper3D.h
vtkAMRVolumeMapper:GetBounds Rendering/VolumeAMR/vtkAMRVolumeMapper.h
vtkAMRVolumeMapper:SetCroppingRegionPlanes Rendering/VolumeAMR/vtkAMRVolumeMapper.h
vtkAMRVolumeMapper:SetInputConnection Rendering/VolumeAMR/vtkAMRVolumeMapper.h
vtkEmptyRepresentation:GetInternalAnnotationOutputPort Views/Core/vtkEmptyRepresentation.h

Deprecated Methods

Method Deprecated in As of
vtkMatlabEngineFilter::vtkMatlabEngineFilter Filters/Matlab/vtkMatlabEngineFilter.cxx VTK 8.0
vtkMatlabEngineInterface::vtkMatlabEngineInterface Filters/Matlab/vtkMatlabEngineInterface.cxx VTK 8.0
vtkMatlabMexAdapter::vtkMatlabMexAdapter Filters/Matlab/vtkMatlabMexAdapter.cxx VTK 8.0
vtkContingencyStatisticsGnuR::vtkContingencyStatisticsGnuR Filters/StatisticsGnuR/vtkContingencyStatisticsGnuR.cxx VTK 8.0
vtkCorrelativeStatisticsGnuR::vtkCorrelativeStatisticsGnuR Filters/StatisticsGnuR/vtkCorrelativeStatisticsGnuR.cxx VTK 8.0
vtkDescriptiveStatisticsGnuR::vtkDescriptiveStatisticsGnuR Filters/StatisticsGnuR/vtkDescriptiveStatisticsGnuR.cxx VTK 8.0
vtkPCAStatisticsGnuR::vtkPCAStatisticsGnuR Filters/StatisticsGnuR/vtkPCAStatisticsGnuR.cxx VTK 8.0
vtkRAdapter::vtkRAdapter Filters/StatisticsGnuR/vtkRAdapter.cxx VTK 8.0
vtkRCalculatorFilter::vtkRCalculatorFilter Filters/StatisticsGnuR/vtkRCalculatorFilter.cxx VTK 8.0
vtkRInterface::vtkRInterface Filters/StatisticsGnuR/vtkRInterface.cxx VTK 8.0
vtkRRandomTableSource::vtkRRandomTableSource Filters/StatisticsGnuR/vtkRRandomTableSource.cxx VTK 8.0
virtual void SetSingleLevel (int level) IO/NetCDF/vtkNetCDFCAMReader.h VTK 7.1.0
virtual void SingleLevelOff () IO/NetCDF/vtkNetCDFCAMReader.h VTK 7.1.0
virtual void SingleLevelOn () IO/NetCDF/vtkNetCDFCAMReader.h VTK 7.1.0
virtual int GetSingleLevel () IO/NetCDF/vtkNetCDFCAMReader.h VTK 7.1.0