vtkVolumeTextureMapper2D Member List

This is the complete list of members for vtkVolumeTextureMapper2D, including all inherited members.

AbortExecutevtkAlgorithm
AbortExecuteOff()vtkAlgorithm [virtual]
AbortExecuteOn()vtkAlgorithm [virtual]
AddClippingPlane(vtkPlane *plane)vtkAbstractMapper
AddInputConnection(int port, vtkAlgorithmOutput *input)vtkAlgorithm [virtual]
AddInputConnection(vtkAlgorithmOutput *input)vtkAlgorithm [virtual]
AddObserver(unsigned long event, vtkCommand *, float priority=0.0f)vtkObject
AddObserver(const char *event, vtkCommand *, float priority=0.0f)vtkObject
ArrayAccessModevtkAbstractVolumeMapper [protected]
ArrayIdvtkAbstractVolumeMapper [protected]
ArrayNamevtkAbstractVolumeMapper [protected]
ArraySizevtkVolumeTextureMapper [protected]
AxisTextureSizevtkVolumeTextureMapper2D [protected]
BlendModevtkVolumeMapper [protected]
BlueDiffuseShadingTablevtkVolumeTextureMapper [protected]
BlueSpecularShadingTablevtkVolumeTextureMapper [protected]
BoundsvtkAbstractMapper3D [protected]
BreakOnError()vtkObject [static]
CentervtkAbstractMapper3D [protected]
ClippingPlanesvtkAbstractMapper [protected]
CollectRevisions(ostream &os)vtkObjectBase [protected, virtual]
COMPOSITE_BLEND enum valuevtkVolumeMapper
ComputeAxisTextureSize(int axis, int *size)vtkVolumeTextureMapper2D [protected]
ComputePipelineMTime(vtkInformation *request, vtkInformationVector **inInfoVec, vtkInformationVector *outInfoVec, int requestFromOutputPort, unsigned long *mtime)vtkAlgorithm [virtual]
ComputePriority()vtkAlgorithm [virtual]
ConvertCroppingRegionPlanesToVoxels()vtkVolumeMapper [protected]
ConvertTotalInputToPortConnection(int ind, int &port, int &conn)vtkAlgorithm
CreateDefaultExecutive()vtkAlgorithm [protected, virtual]
CroppingvtkVolumeMapper [protected]
CroppingOff()vtkVolumeMapper [virtual]
CroppingOn()vtkVolumeMapper [virtual]
CroppingRegionFlagsvtkVolumeMapper [protected]
CroppingRegionPlanesvtkVolumeMapper [protected]
DataOriginvtkVolumeTextureMapper [protected]
DataSpacingvtkVolumeTextureMapper [protected]
DebugvtkObject [protected]
DebugOff()vtkObject [virtual]
DebugOn()vtkObject [virtual]
DefaultExecutivePrototypevtkAlgorithm [protected, static]
Delete()vtkObjectBase [virtual]
EncodedNormalsvtkVolumeTextureMapper [protected]
ErrorCodevtkAlgorithm [protected]
FastDelete()vtkObjectBase [virtual]
FillInputPortInformation(int, vtkInformation *)vtkVolumeMapper [protected, virtual]
FillOutputPortInformation(int port, vtkInformation *info)vtkAlgorithm [protected, virtual]
GenerateTexturesAndRenderQuads(vtkRenderer *ren, vtkVolume *vol)vtkVolumeTextureMapper2D [protected]
GetAbortExecute()vtkAlgorithm [virtual]
GetArrayAccessMode()vtkAbstractVolumeMapper [inline, virtual]
GetArrayId()vtkAbstractVolumeMapper [inline, virtual]
GetArrayName()vtkAbstractVolumeMapper [inline, virtual]
GetAxisTextureSize()vtkVolumeTextureMapper2D [inline]
GetBlendMode()vtkVolumeMapper [virtual]
GetBlueDiffuseShadingTable()vtkVolumeTextureMapper [inline]
GetBlueSpecularShadingTable()vtkVolumeTextureMapper [inline]
GetBounds()vtkAbstractVolumeMapper [virtual]
GetBounds(double bounds[6])vtkAbstractVolumeMapper [inline, virtual]
GetCenter()vtkAbstractMapper3D
GetCenter(double center[3])vtkAbstractMapper3D [inline]
GetClassName()vtkVolumeTextureMapper2D [virtual]
vtkObjectBase::GetClassName() const vtkObjectBase
GetClippingPlanes()vtkAbstractMapper [virtual]
GetCommand(unsigned long tag)vtkObject
GetCropping()vtkVolumeMapper [virtual]
GetCroppingRegionFlags()vtkVolumeMapper [virtual]
GetCroppingRegionPlanes()vtkVolumeMapper [virtual]
GetCroppingRegionPlanes(double data[6])vtkVolumeMapper [virtual]
GetDataObjectInput()vtkAbstractVolumeMapper
GetDataOrigin()vtkVolumeTextureMapper [virtual]
GetDataOrigin(double data[3])vtkVolumeTextureMapper [virtual]
GetDataSetInput()vtkAbstractVolumeMapper
GetDataSpacing()vtkVolumeTextureMapper [virtual]
GetDataSpacing(double data[3])vtkVolumeTextureMapper [virtual]
GetDebug()vtkObject
GetEncodedNormals()vtkVolumeTextureMapper [inline]
GetErrorCode()vtkAlgorithm [virtual]
GetExecutive()vtkAlgorithm
GetGlobalWarningDisplay()vtkObject [static]
GetGradientEstimator()vtkVolumeTextureMapper [virtual]
GetGradientMagnitudeBias()vtkVolumeTextureMapper [virtual]
GetGradientMagnitudeBias(int)vtkVolumeTextureMapper [inline, virtual]
GetGradientMagnitudes()vtkVolumeTextureMapper [inline]
GetGradientMagnitudeScale()vtkVolumeTextureMapper [virtual]
GetGradientMagnitudeScale(int)vtkVolumeTextureMapper [inline, virtual]
GetGradientOpacityArray()vtkVolumeTextureMapper [inline]
GetGradientShader()vtkVolumeTextureMapper [virtual]
GetGreenDiffuseShadingTable()vtkVolumeTextureMapper [inline]
GetGreenSpecularShadingTable()vtkVolumeTextureMapper [inline]
GetInformation()vtkAlgorithm [virtual]
GetInput()vtkVolumeMapper
GetInputAbstractArrayToProcess(int idx, vtkInformationVector **inputVector)vtkAlgorithm [protected]
GetInputAbstractArrayToProcess(int idx, int connection, vtkInformationVector **inputVector)vtkAlgorithm [protected]
GetInputAbstractArrayToProcess(int idx, vtkDataObject *input)vtkAlgorithm [protected]
GetInputArrayFieldInformation(int idx, vtkInformationVector **inputVector)vtkAlgorithm [protected]
GetInputArrayInformation(int idx)vtkAlgorithm
GetInputArrayToProcess(int idx, vtkInformationVector **inputVector)vtkAlgorithm [protected]
GetInputArrayToProcess(int idx, int connection, vtkInformationVector **inputVector)vtkAlgorithm [protected]
GetInputArrayToProcess(int idx, vtkDataObject *input)vtkAlgorithm [protected]
GetInputConnection(int port, int index)vtkAlgorithm
GetInputDataObject(int port, int connection)vtkAlgorithm
GetInputPortInformation(int port)vtkAlgorithm
GetInternalSkipFactor()vtkVolumeTextureMapper2D [inline]
GetLength()vtkAbstractMapper3D
GetMaximumNumberOfPlanes()vtkVolumeTextureMapper2D [virtual]
GetMaximumStorageSize()vtkVolumeTextureMapper2D [virtual]
GetMTime()vtkAbstractMapper [virtual]
GetNumberOfInputConnections(int port)vtkAlgorithm
GetNumberOfInputPorts()vtkAlgorithm
GetNumberOfOutputPorts()vtkAlgorithm
GetOutputDataObject(int port)vtkAlgorithm
GetOutputPort(int index)vtkAlgorithm
GetOutputPort()vtkAlgorithm [inline]
GetOutputPortInformation(int port)vtkAlgorithm
GetProgress()vtkAlgorithm [virtual]
GetProgressText()vtkAlgorithm [virtual]
GetRedDiffuseShadingTable()vtkVolumeTextureMapper [inline]
GetRedSpecularShadingTable()vtkVolumeTextureMapper [inline]
GetReferenceCount()vtkObjectBase [inline]
GetReleaseDataFlag()vtkAlgorithm [virtual]
GetRenderWindow()vtkVolumeTextureMapper [virtual]
GetRGBAArray()vtkVolumeTextureMapper [inline]
GetSaveTextures()vtkVolumeTextureMapper2D [inline]
GetScalarMode()vtkAbstractVolumeMapper [virtual]
GetScalarModeAsString()vtkAbstractVolumeMapper
GetScalars(vtkDataSet *input, int scalarMode, int arrayAccessMode, int arrayId, const char *arrayName, int &cellFlag)vtkAbstractMapper [static]
GetShade()vtkVolumeTextureMapper [virtual]
GetTargetTextureSize()vtkVolumeTextureMapper2D [virtual]
GetTargetTextureSize(int &, int &)vtkVolumeTextureMapper2D [virtual]
GetTargetTextureSize(int[2])vtkVolumeTextureMapper2D [virtual]
GetTexture()vtkVolumeTextureMapper2D [inline]
GetTimeToDraw()vtkAbstractMapper [virtual]
GetTotalNumberOfInputConnections()vtkAlgorithm
GetVoxelCroppingRegionPlanes()vtkVolumeMapper [virtual]
GetVoxelCroppingRegionPlanes(double data[6])vtkVolumeMapper [virtual]
GlobalWarningDisplayOff()vtkObject [inline, static]
GlobalWarningDisplayOn()vtkObject [inline, static]
GradientEstimatorvtkVolumeTextureMapper [protected]
GradientMagnitudesvtkVolumeTextureMapper [protected]
GradientOpacityArrayvtkVolumeTextureMapper [protected]
GradientShadervtkVolumeTextureMapper [protected]
GreenDiffuseShadingTablevtkVolumeTextureMapper [protected]
GreenSpecularShadingTablevtkVolumeTextureMapper [protected]
HasExecutive()vtkAlgorithm
HasObserver(unsigned long event, vtkCommand *)vtkObject
HasObserver(const char *event, vtkCommand *)vtkObject
HasObserver(unsigned long event)vtkObject
HasObserver(const char *event)vtkObject
InformationvtkAlgorithm [protected]
InitializeRender(vtkRenderer *ren, vtkVolume *vol)vtkVolumeTextureMapper2D [inline, protected]
InitializeRender(vtkRenderer *ren, vtkVolume *vol, int majorDirection)vtkVolumeTextureMapper2D [protected]
INPUT_ARRAYS_TO_PROCESS()vtkAlgorithm [static]
INPUT_CONNECTION()vtkAlgorithm [static]
INPUT_IS_OPTIONAL()vtkAlgorithm [static]
INPUT_IS_REPEATABLE()vtkAlgorithm [static]
INPUT_PORT()vtkAlgorithm [static]
INPUT_REQUIRED_DATA_TYPE()vtkAlgorithm [static]
INPUT_REQUIRED_FIELDS()vtkAlgorithm [static]
InputPortIndexInRange(int index, const char *action)vtkAlgorithm [protected]
InternalGrabFocus(vtkCommand *mouseEvents, vtkCommand *keypressEvents=NULL)vtkObject [protected]
InternalReleaseFocus()vtkObject [protected]
InternalSkipFactorvtkVolumeTextureMapper2D [protected]
InvokeEvent(unsigned long event, void *callData)vtkObject
InvokeEvent(const char *event, void *callData)vtkObject
InvokeEvent(unsigned long event)vtkObject [inline]
InvokeEvent(const char *event)vtkObject [inline]
IsA(const char *type)vtkVolumeTextureMapper2D [virtual]
IsARayCastMapper()vtkAbstractMapper3D [inline, virtual]
IsARenderIntoImageMapper()vtkAbstractMapper3D [inline, virtual]
IsTypeOf(const char *type)vtkVolumeTextureMapper2D [static]
LastWindowvtkAbstractMapper [protected]
MajorDirectionvtkVolumeTextureMapper2D [protected]
MAXIMUM_INTENSITY_BLEND enum valuevtkVolumeMapper
MaximumNumberOfPlanesvtkVolumeTextureMapper2D [protected]
MaximumStorageSizevtkVolumeTextureMapper2D [protected]
MINIMUM_INTENSITY_BLEND enum valuevtkVolumeMapper
Modified()vtkObject [virtual]
ModifyRequest(vtkInformation *request, int when)vtkAlgorithm [virtual]
MTimevtkObject [protected]
New()vtkVolumeTextureMapper2D [static]
NumberOfComponentsvtkVolumeTextureMapper [protected]
vtkObjectBase::operator=(const vtkObjectBase &)vtkObjectBase [inline, protected]
OutputPortIndexInRange(int index, const char *action)vtkAlgorithm [protected]
PORT_REQUIREMENTS_FILLED()vtkAlgorithm [protected, static]
PRESERVES_ATTRIBUTES()vtkAlgorithm [static]
PRESERVES_BOUNDS()vtkAlgorithm [static]
PRESERVES_DATASET()vtkAlgorithm [static]
PRESERVES_GEOMETRY()vtkAlgorithm [static]
PRESERVES_RANGES()vtkAlgorithm [static]
PRESERVES_TOPOLOGY()vtkAlgorithm [static]
Print(ostream &os)vtkObjectBase
PrintHeader(ostream &os, vtkIndent indent)vtkObjectBase [virtual]
PrintRevisions(ostream &os)vtkObjectBase
PrintSelf(ostream &os, vtkIndent indent)vtkVolumeTextureMapper2D [virtual]
PrintTrailer(ostream &os, vtkIndent indent)vtkObjectBase [virtual]
ProcessRequest(vtkInformation *request, vtkInformationVector **inInfo, vtkInformationVector *outInfo)vtkAlgorithm [virtual]
ProgressvtkAlgorithm [protected]
ProgressTextvtkAlgorithm [protected]
RedDiffuseShadingTablevtkVolumeTextureMapper [protected]
RedSpecularShadingTablevtkVolumeTextureMapper [protected]
ReferenceCountvtkObjectBase [protected]
Register(vtkObjectBase *o)vtkAlgorithm [virtual]
RegisterInternal(vtkObjectBase *, int check)vtkObject [protected, virtual]
ReleaseDataFlagOff()vtkAlgorithm
ReleaseDataFlagOn()vtkAlgorithm
ReleaseGraphicsResources(vtkWindow *)vtkVolumeMapper [inline, virtual]
RemoveAllClippingPlanes()vtkAbstractMapper
RemoveAllInputs()vtkAlgorithm
RemoveAllObservers()vtkObject
RemoveClippingPlane(vtkPlane *plane)vtkAbstractMapper
RemoveInputConnection(int port, vtkAlgorithmOutput *input)vtkAlgorithm [virtual]
RemoveObserver(vtkCommand *)vtkObject
RemoveObserver(unsigned long tag)vtkObject
RemoveObservers(unsigned long event, vtkCommand *)vtkObject
RemoveObservers(const char *event, vtkCommand *)vtkObject
RemoveObservers(unsigned long event)vtkObject
RemoveObservers(const char *event)vtkObject
Render(vtkRenderer *, vtkVolume *)vtkVolumeTextureMapper2D [inline, virtual]
RenderQuads(int vtkNotUsed(count), float *vtkNotUsed(v), float *vtkNotUsed(t), unsigned char *vtkNotUsed(texture), int vtkNotUsed(size)[2], int vtkNotUsed(reverseFlag))vtkVolumeTextureMapper2D [inline, virtual]
RenderSavedTexture()vtkVolumeTextureMapper2D [protected]
RenderWindowvtkVolumeTextureMapper [protected]
ReportReferences(vtkGarbageCollector *)vtkVolumeTextureMapper [protected, virtual]
RGBAArrayvtkVolumeTextureMapper [protected]
SafeDownCast(vtkObject *o)vtkVolumeTextureMapper2D [static]
SampleDistancevtkVolumeTextureMapper [protected]
SaveTexturesvtkVolumeTextureMapper2D [protected]
ScalarModevtkAbstractVolumeMapper [protected]
SelectScalarArray(int arrayNum)vtkAbstractVolumeMapper [virtual]
SelectScalarArray(const char *arrayName)vtkAbstractVolumeMapper [virtual]
SetAbortExecute(int)vtkAlgorithm [virtual]
SetBlendMode(int)vtkVolumeMapper [virtual]
SetBlendModeToComposite()vtkVolumeMapper [inline]
SetBlendModeToMaximumIntensity()vtkVolumeMapper [inline]
SetBlendModeToMinimumIntensity()vtkVolumeMapper [inline]
SetClippingPlanes(vtkPlaneCollection *)vtkAbstractMapper [virtual]
SetClippingPlanes(vtkPlanes *planes)vtkAbstractMapper
SetCropping(int)vtkVolumeMapper [virtual]
SetCroppingRegionFlags(int)vtkVolumeMapper [virtual]
SetCroppingRegionFlagsToCross()vtkVolumeMapper [inline]
SetCroppingRegionFlagsToFence()vtkVolumeMapper [inline]
SetCroppingRegionFlagsToInvertedCross()vtkVolumeMapper [inline]
SetCroppingRegionFlagsToInvertedFence()vtkVolumeMapper [inline]
SetCroppingRegionFlagsToSubVolume()vtkVolumeMapper [inline]
SetCroppingRegionPlanes(double, double, double, double, double, double)vtkVolumeMapper [virtual]
SetCroppingRegionPlanes(double[6])vtkVolumeMapper [virtual]
SetDebug(unsigned char debugFlag)vtkObject
SetDefaultExecutivePrototype(vtkExecutive *proto)vtkAlgorithm [static]
SetErrorCode(unsigned long)vtkAlgorithm [protected, virtual]
SetExecutive(vtkExecutive *executive)vtkAlgorithm [virtual]
SetGlobalWarningDisplay(int val)vtkObject [static]
SetGradientEstimator(vtkEncodedGradientEstimator *gradest)vtkVolumeTextureMapper [virtual]
SetInformation(vtkInformation *)vtkAlgorithm [virtual]
SetInput(vtkImageData *)vtkVolumeMapper [virtual]
SetInput(vtkDataSet *)vtkVolumeMapper [virtual]
SetInputArrayToProcess(int idx, int port, int connection, int fieldAssociation, const char *name)vtkAlgorithm [virtual]
SetInputArrayToProcess(int idx, int port, int connection, int fieldAssociation, int fieldAttributeType)vtkAlgorithm [virtual]
SetInputArrayToProcess(int idx, vtkInformation *info)vtkAlgorithm [virtual]
SetInputArrayToProcess(int idx, int port, int connection, const char *fieldAssociation, const char *attributeTypeorName)vtkAlgorithm [virtual]
SetInputConnection(int port, vtkAlgorithmOutput *input)vtkAlgorithm [virtual]
SetInputConnection(vtkAlgorithmOutput *input)vtkAlgorithm [virtual]
SetMaximumNumberOfPlanes(int)vtkVolumeTextureMapper2D [virtual]
SetMaximumStorageSize(int)vtkVolumeTextureMapper2D [virtual]
SetNthInputConnection(int port, int index, vtkAlgorithmOutput *input)vtkAlgorithm [protected, virtual]
SetNumberOfInputConnections(int port, int n)vtkAlgorithm [protected, virtual]
SetNumberOfInputPorts(int n)vtkAlgorithm [protected, virtual]
SetNumberOfOutputPorts(int n)vtkAlgorithm [protected, virtual]
SetProgress(double)vtkAlgorithm [virtual]
SetProgressText(const char *ptext)vtkAlgorithm
SetReferenceCount(int)vtkObjectBase
SetReleaseDataFlag(int)vtkAlgorithm [virtual]
SetScalarMode(int)vtkAbstractVolumeMapper [virtual]
SetScalarModeToDefault()vtkAbstractVolumeMapper [inline]
SetScalarModeToUseCellData()vtkAbstractVolumeMapper [inline]
SetScalarModeToUseCellFieldData()vtkAbstractVolumeMapper [inline]
SetScalarModeToUsePointData()vtkAbstractVolumeMapper [inline]
SetScalarModeToUsePointFieldData()vtkAbstractVolumeMapper [inline]
SetTargetTextureSize(int, int)vtkVolumeTextureMapper2D [virtual]
SetTargetTextureSize(int[2])vtkVolumeTextureMapper2D
ShadevtkVolumeTextureMapper [protected]
ShallowCopy(vtkAbstractMapper *m)vtkAbstractMapper
SubjectHelpervtkObject [protected]
Superclass typedefvtkVolumeTextureMapper2D
TargetTextureSizevtkVolumeTextureMapper2D [protected]
TexturevtkVolumeTextureMapper2D [protected]
TextureMTimevtkVolumeTextureMapper2D [protected]
TextureSizevtkVolumeTextureMapper2D [protected]
TimervtkAbstractMapper [protected]
TimeToDrawvtkAbstractMapper [protected]
UnRegister(vtkObjectBase *o)vtkAlgorithm [virtual]
UnRegisterInternal(vtkObjectBase *, int check)vtkObject [protected, virtual]
Update()vtkVolumeTextureMapper [virtual]
UpdateExtentIsEmpty(vtkDataObject *output)vtkAlgorithm
UpdateExtentIsEmpty(vtkInformation *pinfo, int extentType)vtkAlgorithm
UpdateInformation()vtkAlgorithm [virtual]
UpdateProgress(double amount)vtkAlgorithm
UpdateWholeExtent()vtkAlgorithm [virtual]
VoxelCroppingRegionPlanesvtkVolumeMapper [protected]
vtkAbstractMapper()vtkAbstractMapper [protected]
vtkAbstractMapper3D()vtkAbstractMapper3D [protected]
vtkAbstractVolumeMapper()vtkAbstractVolumeMapper [protected]
vtkAlgorithm()vtkAlgorithm [protected]
vtkObject()vtkObject [protected]
vtkObjectBase()vtkObjectBase [protected]
vtkObjectBase(const vtkObjectBase &)vtkObjectBase [inline, protected]
vtkVolumeMapper()vtkVolumeMapper [protected]
vtkVolumeTextureMapper()vtkVolumeTextureMapper [protected]
vtkVolumeTextureMapper2D()vtkVolumeTextureMapper2D [protected]
~vtkAbstractMapper()vtkAbstractMapper [protected]
~vtkAbstractMapper3D()vtkAbstractMapper3D [inline, protected]
~vtkAbstractVolumeMapper()vtkAbstractVolumeMapper [protected]
~vtkAlgorithm()vtkAlgorithm [protected]
~vtkObject()vtkObject [protected, virtual]
~vtkObjectBase()vtkObjectBase [protected, virtual]
~vtkVolumeMapper()vtkVolumeMapper [protected]
~vtkVolumeTextureMapper()vtkVolumeTextureMapper [protected]
~vtkVolumeTextureMapper2D()vtkVolumeTextureMapper2D [protected]


Generated on Wed Jun 3 19:45:22 2009 for VTK by  doxygen 1.5.6