VTK  9.3.20240304
vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3D Member List

This is the complete list of members for vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3D, including all inherited members.

ActiveRepresentationvtkHandleRepresentationprotected
ActiveRepresentationOff()vtkHandleRepresentationvirtual
ActiveRepresentationOn()vtkHandleRepresentationvirtual
ActorvtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dprotected
AddConsumer(vtkObject *c)vtkProp
AddEstimatedRenderTime(double t, vtkViewport *vtkNotUsed(vp))vtkPropinlinevirtual
AddObserver(unsigned long event, vtkCommand *, float priority=0.0f)vtkObject
AddObserver(const char *event, vtkCommand *, float priority=0.0f)vtkObject
AddObserver(unsigned long event, U observer, void(T::*callback)(), float priority=0.0f)vtkObjectinline
AddObserver(unsigned long event, U observer, void(T::*callback)(vtkObject *, unsigned long, void *), float priority=0.0f)vtkObjectinline
AddObserver(unsigned long event, U observer, bool(T::*callback)(vtkObject *, unsigned long, void *), float priority=0.0f)vtkObjectinline
AdjustBounds(double bounds[6], double newBounds[6], double center[3])vtkWidgetRepresentationprotected
AllocatedRenderTimevtkPropprotected
Axis enum namevtkWidgetRepresentation
BreakOnError()vtkObjectstatic
BuildPaths(vtkAssemblyPaths *paths, vtkAssemblyPath *path)vtkPropvirtual
BuildRepresentation() overridevtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
BuildTimevtkWidgetRepresentationprotected
CheckConstraint(vtkRenderer *renderer, double pos[2])vtkHandleRepresentationvirtual
ComplexInteraction(vtkRenderWindowInteractor *, vtkAbstractWidget *, unsigned long, void *)vtkWidgetRepresentationinlinevirtual
ComputeComplexInteractionState(vtkRenderWindowInteractor *iren, vtkAbstractWidget *widget, unsigned long event, void *callData, int modify=0)vtkWidgetRepresentationvirtual
ComputeInteractionState(int X, int Y, int modify=0) overridevtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
ConstrainedvtkHandleRepresentationprotected
ConstrainedOff()vtkHandleRepresentationvirtual
ConstrainedOn()vtkHandleRepresentationvirtual
ConstraintAxisvtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dprotected
ConsumersvtkPropprotected
CreateDefaultProperties()vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dprotected
Custom enum valuevtkWidgetRepresentation
CustomTranslationAxisvtkHandleRepresentationprotected
DebugvtkObjectprotected
DebugOff()vtkObjectvirtual
DebugOn()vtkObjectvirtual
DeepCopy(vtkProp *prop) overridevtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
Delete()vtkObjectBasevirtual
DetermineConstraintAxis(int constraint, double *x, double *startPickPos)vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dprotected
DisplayPositionvtkHandleRepresentationprotected
DisplayPositionTimevtkHandleRepresentationprotected
DragablevtkPropprotected
DragableOff()vtkPropvirtual
DragableOn()vtkPropvirtual
EndComplexInteraction(vtkRenderWindowInteractor *, vtkAbstractWidget *, unsigned long, void *)vtkWidgetRepresentationinlinevirtual
EndWidgetInteraction(double newEventPos[2])vtkWidgetRepresentationinlinevirtual
EstimatedRenderTimevtkPropprotected
FastDelete()vtkObjectBasevirtual
GeneralTextureTransform()vtkPropstatic
GeneralTextureUnit()vtkPropstatic
GetActiveRepresentation()vtkHandleRepresentationvirtual
GetActors(vtkPropCollection *) overridevtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
GetActors2D(vtkPropCollection *) overridevtkWidgetRepresentationinlinevirtual
GetAllocatedRenderTime()vtkPropvirtual
GetAlternateFreeFunction()vtkObjectBaseprotectedstatic
GetAssemblyPath(double X, double Y, double Z, vtkAbstractPropPicker *picker)vtkWidgetRepresentationprotected
GetAssemblyPath3DPoint(double pos[3], vtkAbstractPropPicker *picker)vtkWidgetRepresentationprotected
GetBounds() overridevtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
GetClassName() constvtkObjectBase
GetCommand(unsigned long tag)vtkObject
GetConstrained()vtkHandleRepresentationvirtual
GetConsumer(int i)vtkProp
GetCurrentFreeFunction()vtkObjectBaseprotectedstatic
GetCurrentMallocFunction()vtkObjectBaseprotectedstatic
GetCurrentReallocFunction()vtkObjectBaseprotectedstatic
GetCustomTranslationAxis()vtkHandleRepresentationvirtual
GetCustomTranslationAxis(double &, double &, double &)vtkHandleRepresentationvirtual
GetCustomTranslationAxis(double[3])vtkHandleRepresentationvirtual
GetDebug()vtkObject
GetDisplayPosition(double pos[2])vtkHandleRepresentationvirtual
GetDisplayPosition()vtkHandleRepresentationvirtual
GetDragable()vtkPropvirtual
GetEstimatedRenderTime(vtkViewport *)vtkPropinlinevirtual
GetEstimatedRenderTime()vtkPropinlinevirtual
GetGlobalWarningDisplay()vtkObjectstatic
GetHandle()vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3D
GetHandleSize()vtkWidgetRepresentationvirtual
GetHandleVisibility()vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
GetInteractionState()vtkWidgetRepresentationinlinevirtual
GetIsInMemkind() constvtkObjectBase
GetLabelText()vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
GetLabelTextActor()vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
GetLabelTextScale()vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
GetLabelVisibility()vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
GetMatrix()vtkPropinlinevirtual
GetMTime() overridevtkHandleRepresentationvirtual
GetNeedToRender()vtkWidgetRepresentationvirtual
GetNextPath()vtkPropvirtual
GetNumberOfConsumers()vtkPropvirtual
GetNumberOfGenerationsFromBase(const char *name)vtkObjectBasevirtual
GetNumberOfGenerationsFromBaseType(const char *name)vtkObjectBasestatic
GetNumberOfPaths()vtkPropinlinevirtual
GetObjectDescription() const overridevtkObjectvirtual
GetObjectName() constvtkObjectvirtual
GetPickable()vtkPropvirtual
GetPickingManaged()vtkWidgetRepresentationvirtual
GetPickingManager()vtkWidgetRepresentationprotected
GetPlaceFactor()vtkWidgetRepresentationvirtual
GetPointPlacer()vtkHandleRepresentationvirtual
GetProperty()vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
GetPropertyKeys()vtkPropvirtual
GetRedrawMTime()vtkPropinlinevirtual
GetReferenceCount()vtkObjectBaseinline
GetRenderer()vtkWidgetRepresentationvirtual
GetRenderTimeMultiplier()vtkPropvirtual
GetSelectedProperty()vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
GetShaderProperty()vtkPropvirtual
GetSmoothMotion()vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
GetSupportsSelection()vtkPropinlinevirtual
GetTolerance()vtkHandleRepresentationvirtual
GetTransform()vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
GetTranslationAxis()vtkHandleRepresentationvirtual
GetTranslationVector(const double *p1, const double *p2, double *v) constvtkHandleRepresentationvirtual
GetUseBounds()vtkPropvirtual
GetUsingMemkind()vtkObjectBasestatic
GetVisibility()vtkPropvirtual
GetVolumes(vtkPropCollection *) overridevtkWidgetRepresentationinlinevirtual
GetWorldPosition(double pos[3])vtkHandleRepresentationvirtual
GetWorldPosition()vtkHandleRepresentationvirtual
GlobalWarningDisplayOff()vtkObjectinlinestatic
GlobalWarningDisplayOn()vtkObjectinlinestatic
HandlePickervtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dprotected
HandleSizevtkWidgetRepresentationprotected
HandleTransformvtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dprotected
HandleTransformFiltervtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dprotected
HandleTransformMatrixvtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dprotected
HandleVisibilityvtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dprotected
HandleVisibilityOff()vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
HandleVisibilityOn()vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
HasKeys(vtkInformation *requiredKeys)vtkPropvirtual
HasObserver(unsigned long event, vtkCommand *)vtkObject
HasObserver(const char *event, vtkCommand *)vtkObject
HasObserver(unsigned long event)vtkObject
HasObserver(const char *event)vtkObject
HasOpaqueGeometry()vtkPropinlinevirtual
HasTranslucentPolygonalGeometry() overridevtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
Highlight(int highlight) overridevtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3D
vtkHandleRepresentation::Highlight(int vtkNotUsed(highlightOn))vtkWidgetRepresentationinlinevirtual
InitialBoundsvtkWidgetRepresentationprotected
InitializeObjectBase()vtkObjectBase
InitialLengthvtkWidgetRepresentationprotected
InitPathTraversal()vtkPropvirtual
InteractionStatevtkWidgetRepresentationprotected
InteractionStateType enum namevtkHandleRepresentation
InternalGrabFocus(vtkCommand *mouseEvents, vtkCommand *keypressEvents=nullptr)vtkObjectprotected
InternalReleaseFocus()vtkObjectprotected
InvokeEvent(unsigned long event, void *callData)vtkObject
InvokeEvent(const char *event, void *callData)vtkObject
InvokeEvent(unsigned long event)vtkObjectinline
InvokeEvent(const char *event)vtkObjectinline
IsA(const char *type)vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
IsConsumer(vtkObject *c)vtkProp
IsRenderingTranslucentPolygonalGeometry()vtkPropinlinevirtual
IsTranslationConstrained()vtkHandleRepresentationinline
IsTypeOf(const char *type)vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dstatic
LabelAnnotationTextScaleInitializedvtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dprotected
LabelTextActorvtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dprotected
LabelTextInputvtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dprotected
LabelTextMappervtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dprotected
LabelVisibilityvtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dprotected
LabelVisibilityOff()vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
LabelVisibilityOn()vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
LastEventPositionvtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dprotected
LastPickPositionvtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dprotected
MappervtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dprotected
Modified()vtkObjectvirtual
MoveFocus(const double *p1, const double *p2)vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dprotectedvirtual
MoveFocusRequest(const double *p1, const double *p2, const double eventPos[2], double requestedDisplayPos[3])vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dprotected
MTimevtkObjectprotected
Nearby enum valuevtkHandleRepresentation
NearbyEvent(int X, int Y, double bounds[6])vtkWidgetRepresentationprotected
NeedToRendervtkWidgetRepresentationprotected
NeedToRenderOff()vtkWidgetRepresentationvirtual
NeedToRenderOn()vtkWidgetRepresentationvirtual
New()vtkObjectstatic
NewInstance() constvtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3D
NewInstanceInternal() constvtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dprotectedvirtual
NONE enum valuevtkWidgetRepresentation
NumberOfConsumersvtkPropprotected
ObjectNamevtkObjectprotected
vtkObjectBase::operator=(const vtkObjectBase &)vtkObjectBaseinlineprotected
Outside enum valuevtkHandleRepresentation
PathsvtkPropprotected
Pick()vtkPropvirtual
PickablevtkPropprotected
PickableOff()vtkPropvirtual
PickableOn()vtkPropvirtual
PickingManagedvtkWidgetRepresentationprotected
PickingManagedOff()vtkWidgetRepresentationvirtual
PickingManagedOn()vtkWidgetRepresentationvirtual
PlacedvtkWidgetRepresentationprotected
PlaceFactorvtkWidgetRepresentationprotected
PlaceWidget(double vtkNotUsed(bounds)[6])vtkWidgetRepresentationvirtual
PointPlacervtkHandleRepresentationprotected
PokeMatrix(vtkMatrix4x4 *vtkNotUsed(matrix))vtkPropinlinevirtual
Print(ostream &os)vtkObjectBase
PrintHeader(ostream &os, vtkIndent indent)vtkObjectBasevirtual
PrintSelf(ostream &os, vtkIndent indent) overridevtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
PrintTrailer(ostream &os, vtkIndent indent)vtkObjectBasevirtual
ProcessSelectorPixelBuffers(vtkHardwareSelector *, std::vector< unsigned int > &)vtkPropinlinevirtual
PropertyvtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dprotected
PropertyKeysvtkPropprotected
ReferenceCountvtkObjectBaseprotected
Register(vtkObjectBase *o)vtkObjectBase
RegisterInternal(vtkObjectBase *, vtkTypeBool check) overridevtkObjectprotectedvirtual
RegisterPickers() overridevtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
ReleaseGraphicsResources(vtkWindow *) overridevtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
RemoveAllObservers()vtkObject
RemoveConsumer(vtkObject *c)vtkProp
RemoveObserver(vtkCommand *)vtkObject
RemoveObserver(unsigned long tag)vtkObject
RemoveObservers(unsigned long event, vtkCommand *)vtkObject
RemoveObservers(const char *event, vtkCommand *)vtkObject
RemoveObservers(unsigned long event)vtkObject
RemoveObservers(const char *event)vtkObject
RenderervtkWidgetRepresentationprotected
RenderFilteredOpaqueGeometry(vtkViewport *v, vtkInformation *requiredKeys)vtkPropvirtual
RenderFilteredOverlay(vtkViewport *v, vtkInformation *requiredKeys)vtkPropvirtual
RenderFilteredTranslucentPolygonalGeometry(vtkViewport *v, vtkInformation *requiredKeys)vtkPropvirtual
RenderFilteredVolumetricGeometry(vtkViewport *v, vtkInformation *requiredKeys)vtkPropvirtual
RenderOpaqueGeometry(vtkViewport *viewport) overridevtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
vtkHandleRepresentation::RenderOpaqueGeometry(vtkViewport *vtkNotUsed(viewport)) overridevtkWidgetRepresentationinline
RenderOverlay(vtkViewport *vtkNotUsed(viewport)) overridevtkWidgetRepresentationinline
vtkProp::RenderOverlay(vtkViewport *)vtkPropinlinevirtual
RenderTimeMultipliervtkPropprotected
RenderTranslucentPolygonalGeometry(vtkViewport *viewport) overridevtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
vtkHandleRepresentation::RenderTranslucentPolygonalGeometry(vtkViewport *vtkNotUsed(viewport)) overridevtkWidgetRepresentationinline
RenderVolumetricGeometry(vtkViewport *vtkNotUsed(viewport)) overridevtkWidgetRepresentationinline
vtkProp::RenderVolumetricGeometry(vtkViewport *)vtkPropinlinevirtual
ReportReferences(vtkGarbageCollector *)vtkObjectBaseprotectedvirtual
RestoreEstimatedRenderTime()vtkPropinlinevirtual
SafeDownCast(vtkObjectBase *o)vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dstatic
SavedEstimatedRenderTimevtkPropprotected
Scale(const double *p1, const double *p2, const double eventPos[2])vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dprotectedvirtual
Scaling enum valuevtkHandleRepresentation
SelectedPropertyvtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dprotected
Selecting enum valuevtkHandleRepresentation
SetActiveRepresentation(vtkTypeBool)vtkHandleRepresentationvirtual
SetAllocatedRenderTime(double t, vtkViewport *vtkNotUsed(v))vtkPropinlinevirtual
SetConstrained(vtkTypeBool)vtkHandleRepresentationvirtual
SetCustomTranslationAxis(double, double, double)vtkHandleRepresentationvirtual
SetCustomTranslationAxis(double[3])vtkHandleRepresentationvirtual
SetCustomTranslationAxisOn()vtkHandleRepresentationinline
SetDebug(bool debugFlag)vtkObject
SetDisplayPosition(double p[3]) overridevtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3D
vtkHandleRepresentation::SetDisplayPosition(double pos[2])vtkHandleRepresentationvirtual
SetDragable(vtkTypeBool)vtkPropvirtual
SetEstimatedRenderTime(double t)vtkPropinlinevirtual
SetGlobalWarningDisplay(vtkTypeBool val)vtkObjectstatic
SetHandle(vtkPolyData *)vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3D
SetHandleSize(double)vtkWidgetRepresentationvirtual
SetHandleVisibility(vtkTypeBool)vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
SetInteractionState(int)vtkHandleRepresentationvirtual
SetLabelText(const char *label)vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
SetLabelTextScale(double scale[3])vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
SetLabelTextScale(double x, double y, double z)vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dinline
SetLabelVisibility(vtkTypeBool)vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
SetMemkindDirectory(const char *directoryname)vtkObjectBasestatic
SetNeedToRender(vtkTypeBool)vtkWidgetRepresentationvirtual
SetObjectName(const std::string &objectName)vtkObjectvirtual
SetPickable(vtkTypeBool)vtkPropvirtual
SetPickingManaged(bool managed)vtkWidgetRepresentation
SetPlaceFactor(double)vtkWidgetRepresentationvirtual
SetPointPlacer(vtkPointPlacer *)vtkHandleRepresentationvirtual
SetProperty(vtkProperty *)vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3D
SetPropertyKeys(vtkInformation *keys)vtkPropvirtual
SetReferenceCount(int)vtkObjectBase
SetRenderer(vtkRenderer *ren) overridevtkHandleRepresentationvirtual
SetRenderTimeMultiplier(double t)vtkPropinline
SetSelectedProperty(vtkProperty *)vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3D
SetShaderProperty(vtkShaderProperty *property)vtkPropvirtual
SetSmoothMotion(vtkTypeBool)vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
SetTolerance(int)vtkHandleRepresentationvirtual
SetTranslationAxis(int)vtkHandleRepresentationvirtual
SetTranslationAxisOff()vtkHandleRepresentationinline
SetUniformScale(double scale)vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
SetUseBounds(bool)vtkPropvirtual
SetVisibility(vtkTypeBool)vtkPropvirtual
SetWorldPosition(double p[3]) overridevtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
SetXTranslationAxisOn()vtkHandleRepresentationinline
SetYTranslationAxisOn()vtkHandleRepresentationinline
SetZTranslationAxisOn()vtkHandleRepresentationinline
ShaderPropertyvtkPropprotected
ShallowCopy(vtkProp *prop) overridevtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
SizeHandlesInPixels(double factor, double pos[3])vtkWidgetRepresentationprotected
SizeHandlesRelativeToViewport(double factor, double pos[3])vtkWidgetRepresentationprotected
SmoothMotionvtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dprotected
SmoothMotionOff()vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
SmoothMotionOn()vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
StartComplexInteraction(vtkRenderWindowInteractor *, vtkAbstractWidget *, unsigned long, void *)vtkWidgetRepresentationinlinevirtual
StartEventPositionvtkWidgetRepresentationprotected
StartWidgetInteraction(double eventPos[2]) overridevtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
SubjectHelpervtkObjectprotected
Superclass typedefvtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3D
TempMatrixvtkWidgetRepresentationprotected
TempTransformvtkWidgetRepresentationprotected
TolerancevtkHandleRepresentationprotected
Translate(const double *p1, const double *p2) overridevtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dprotectedvirtual
Translate(const double *p1, const double *p2)vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3D
Translate(const double *v)vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3D
vtkHandleRepresentation::Translate(const double *v)vtkHandleRepresentationvirtual
Translating enum valuevtkHandleRepresentation
TranslationAxisvtkHandleRepresentationprotected
UnRegister(vtkObjectBase *o)vtkObjectBasevirtual
UnRegisterInternal(vtkObjectBase *, vtkTypeBool check) overridevtkObjectprotectedvirtual
UnRegisterPickers()vtkWidgetRepresentationvirtual
UpdateHandle()vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dprotectedvirtual
UpdateLabel()vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dprotectedvirtual
UpdatePropPose(vtkProp3D *prop, const double *pos1, const double *orient1, const double *pos2, const double *orient2)vtkWidgetRepresentationprotected
UseBoundsvtkPropprotected
UseBoundsOff()vtkPropvirtual
UseBoundsOn()vtkPropvirtual
UsesGarbageCollector() constvtkObjectBaseinlinevirtual
ValidPickvtkWidgetRepresentationprotected
VisibilityvtkPropprotected
VisibilityOff()vtkPropvirtual
VisibilityOn()vtkPropvirtual
vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3D()vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dprotected
vtkBaseTypeMacro(vtkObject, vtkObjectBase)vtkObject
vtkHandleRepresentation()vtkHandleRepresentationprotected
vtkObject()vtkObjectprotected
vtkObjectBase()vtkObjectBaseprotected
vtkObjectBase(const vtkObjectBase &)vtkObjectBaseinlineprotected
vtkProp()vtkPropprotected
vtkWidgetRepresentation()vtkWidgetRepresentationprotected
WaitCountvtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dprotected
WaitingForMotionvtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dprotected
WeakPointersvtkObjectBaseprotected
WidgetInteraction(double eventPos[2]) overridevtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dvirtual
WorldPositionvtkHandleRepresentationprotected
WorldPositionTimevtkHandleRepresentationprotected
XAxis enum valuevtkWidgetRepresentation
YAxis enum valuevtkWidgetRepresentation
ZAxis enum valuevtkWidgetRepresentation
~vtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3D() overridevtkAbstractPolygonalHandleRepresentation3Dprotected
~vtkHandleRepresentation() overridevtkHandleRepresentationprotected
~vtkObject() overridevtkObjectprotected
~vtkObjectBase()vtkObjectBaseprotectedvirtual
~vtkProp() overridevtkPropprotected
~vtkWidgetRepresentation() overridevtkWidgetRepresentationprotected