VTK  9.3.20230925
vtkUnstructuredGridVolumeMapper Member List

This is the complete list of members for vtkUnstructuredGridVolumeMapper, including all inherited members.

ABORTED()vtkAlgorithmstatic
AbortExecutevtkAlgorithm
AbortExecuteOff()vtkAlgorithmvirtual
AbortExecuteOn()vtkAlgorithmvirtual
AddClippingPlane(vtkPlane *plane)vtkAbstractMapper
AddInputConnection(int port, vtkAlgorithmOutput *input)vtkAlgorithmvirtual
AddInputConnection(vtkAlgorithmOutput *input)vtkAlgorithmvirtual
AddInputDataInternal(int port, vtkDataObject *input)vtkAlgorithminlineprotected
AddInputDataObject(int port, vtkDataObject *data)vtkAlgorithmvirtual
AddInputDataObject(vtkDataObject *data)vtkAlgorithminlinevirtual
AddObserver(unsigned long event, vtkCommand *, float priority=0.0f)vtkObject
AddObserver(const char *event, vtkCommand *, float priority=0.0f)vtkObject
AddObserver(unsigned long event, U observer, void(T::*callback)(), float priority=0.0f)vtkObjectinline
AddObserver(unsigned long event, U observer, void(T::*callback)(vtkObject *, unsigned long, void *), float priority=0.0f)vtkObjectinline
AddObserver(unsigned long event, U observer, bool(T::*callback)(vtkObject *, unsigned long, void *), float priority=0.0f)vtkObjectinline
ArrayAccessModevtkAbstractVolumeMapperprotected
ArrayIdvtkAbstractVolumeMapperprotected
ArrayNamevtkAbstractVolumeMapperprotected
BlendModevtkUnstructuredGridVolumeMapperprotected
BoundsvtkAbstractMapper3Dprotected
BreakOnError()vtkObjectstatic
CAN_HANDLE_PIECE_REQUEST()vtkAlgorithmstatic
CAN_PRODUCE_SUB_EXTENT()vtkAlgorithmstatic
CentervtkAbstractMapper3Dprotected
CheckAbort()vtkAlgorithm
CheckUpstreamAbort()vtkAlgorithmprotected
ClippingPlanesvtkAbstractMapperprotected
COMPOSITE_BLEND enum valuevtkUnstructuredGridVolumeMapper
ComputePipelineMTime(vtkInformation *request, vtkInformationVector **inInfoVec, vtkInformationVector *outInfoVec, int requestFromOutputPort, vtkMTimeType *mtime)vtkAlgorithmvirtual
ConvertTotalInputToPortConnection(int ind, int &port, int &conn)vtkAlgorithm
CreateDefaultExecutive()vtkAlgorithmprotectedvirtual
DebugvtkObjectprotected
DebugOff()vtkObjectvirtual
DebugOn()vtkObjectvirtual
DEFAULT_PRECISION enum valuevtkAlgorithm
DefaultExecutivePrototypevtkAlgorithmprotectedstatic
Delete()vtkObjectBasevirtual
DesiredOutputPrecision enum namevtkAlgorithm
DOUBLE_PRECISION enum valuevtkAlgorithm
ErrorCodevtkAlgorithmprotected
FastDelete()vtkObjectBasevirtual
FillInputPortInformation(int, vtkInformation *) overridevtkUnstructuredGridVolumeMapperprotectedvirtual
FillOutputPortInformation(int port, vtkInformation *info)vtkAlgorithmprotectedvirtual
GetAbortExecute()vtkAlgorithmvirtual
GetAbortOutput()vtkAlgorithmvirtual
GetAbstractScalars(vtkDataSet *input, int scalarMode, int arrayAccessMode, int arrayId, const char *arrayName, int &cellFlag)vtkAbstractMapperstatic
GetAlternateFreeFunction()vtkObjectBaseprotectedstatic
GetArrayAccessMode()vtkAbstractVolumeMapperinlinevirtual
GetArrayId()vtkAbstractVolumeMapperinlinevirtual
GetArrayName()vtkAbstractVolumeMapperinlinevirtual
GetBlendMode()vtkUnstructuredGridVolumeMappervirtual
GetBounds() overridevtkAbstractVolumeMappervirtual
GetBounds(double bounds[6]) overridevtkAbstractVolumeMapperinlinevirtual
GetCenter()vtkAbstractMapper3D
GetCenter(double center[3])vtkAbstractMapper3Dinline
GetClassName() constvtkObjectBase
GetClippingPlaneInDataCoords(vtkMatrix4x4 *propMatrix, int i, double planeEquation[4])vtkAbstractMapper3D
GetClippingPlanes()vtkAbstractMappervirtual
GetCommand(unsigned long tag)vtkObject
GetContainerAlgorithm()vtkAlgorithminline
GetCurrentFreeFunction()vtkObjectBaseprotectedstatic
GetCurrentMallocFunction()vtkObjectBaseprotectedstatic
GetCurrentReallocFunction()vtkObjectBaseprotectedstatic
GetDataObjectInput()vtkAbstractVolumeMappervirtual
GetDataSetInput()vtkAbstractVolumeMappervirtual
GetDebug()vtkObject
GetErrorCode()vtkAlgorithmvirtual
GetExecutive()vtkAlgorithm
GetGhostArray(vtkDataSet *input, int scalarMode, unsigned char &ghostsToSkip)vtkAbstractMapperstatic
GetGlobalWarningDisplay()vtkObjectstatic
GetGradientMagnitudeBias()vtkAbstractVolumeMapperinlinevirtual
GetGradientMagnitudeBias(int)vtkAbstractVolumeMapperinlinevirtual
GetGradientMagnitudeScale()vtkAbstractVolumeMapperinlinevirtual
GetGradientMagnitudeScale(int)vtkAbstractVolumeMapperinlinevirtual
GetInformation()vtkAlgorithmvirtual
GetInput()vtkUnstructuredGridVolumeMapper
GetInputAbstractArrayToProcess(int idx, vtkInformationVector **inputVector)vtkAlgorithmprotected
GetInputAbstractArrayToProcess(int idx, vtkInformationVector **inputVector, int &association)vtkAlgorithmprotected
GetInputAbstractArrayToProcess(int idx, int connection, vtkInformationVector **inputVector)vtkAlgorithmprotected
GetInputAbstractArrayToProcess(int idx, int connection, vtkInformationVector **inputVector, int &association)vtkAlgorithmprotected
GetInputAbstractArrayToProcess(int idx, vtkDataObject *input)vtkAlgorithmprotected
GetInputAbstractArrayToProcess(int idx, vtkDataObject *input, int &association)vtkAlgorithmprotected
GetInputAlgorithm(int port, int index, int &algPort)vtkAlgorithm
GetInputAlgorithm(int port, int index)vtkAlgorithm
GetInputAlgorithm()vtkAlgorithminline
GetInputArrayAssociation(int idx, vtkInformationVector **inputVector)vtkAlgorithmprotected
GetInputArrayAssociation(int idx, int connection, vtkInformationVector **inputVector)vtkAlgorithmprotected
GetInputArrayAssociation(int idx, vtkDataObject *input)vtkAlgorithmprotected
GetInputArrayFieldInformation(int idx, vtkInformationVector **inputVector)vtkAlgorithmprotected
GetInputArrayInformation(int idx)vtkAlgorithm
GetInputArrayToProcess(int idx, vtkInformationVector **inputVector)vtkAlgorithmprotected
GetInputArrayToProcess(int idx, vtkInformationVector **inputVector, int &association)vtkAlgorithmprotected
GetInputArrayToProcess(int idx, int connection, vtkInformationVector **inputVector)vtkAlgorithmprotected
GetInputArrayToProcess(int idx, int connection, vtkInformationVector **inputVector, int &association)vtkAlgorithmprotected
GetInputArrayToProcess(int idx, vtkDataObject *input)vtkAlgorithmprotected
GetInputArrayToProcess(int idx, vtkDataObject *input, int &association)vtkAlgorithmprotected
GetInputConnection(int port, int index)vtkAlgorithm
GetInputDataObject(int port, int connection)vtkAlgorithm
GetInputExecutive(int port, int index)vtkAlgorithm
GetInputExecutive()vtkAlgorithminline
GetInputInformation(int port, int index)vtkAlgorithm
GetInputInformation()vtkAlgorithminline
GetInputPortInformation(int port)vtkAlgorithm
GetIsInMemkind() constvtkObjectBase
GetLength()vtkAbstractMapper3D
GetMTime() overridevtkAbstractMappervirtual
GetNumberOfClippingPlanes()vtkAbstractMapper
GetNumberOfGenerationsFromBase(const char *name)vtkObjectBasevirtual
GetNumberOfGenerationsFromBaseType(const char *name)vtkObjectBasestatic
GetNumberOfInputConnections(int port)vtkAlgorithm
GetNumberOfInputPorts()vtkAlgorithm
GetNumberOfOutputPorts()vtkAlgorithm
GetObjectDescription() const overridevtkObjectvirtual
GetObjectName() constvtkObjectvirtual
GetOutputDataObject(int port)vtkAlgorithm
GetOutputInformation(int port)vtkAlgorithm
GetOutputPort(int index)vtkAlgorithm
GetOutputPort()vtkAlgorithminline
GetOutputPortInformation(int port)vtkAlgorithm
GetProgress()vtkAlgorithmvirtual
GetProgressObserver()vtkAlgorithmvirtual
GetProgressScale()vtkAlgorithmvirtual
GetProgressShift()vtkAlgorithmvirtual
GetProgressText()vtkAlgorithmvirtual
GetReferenceCount()vtkObjectBaseinline
GetReleaseDataFlag()vtkAlgorithmvirtual
GetScalarMode()vtkAbstractVolumeMappervirtual
GetScalarModeAsString()vtkAbstractVolumeMapper
GetScalars(vtkDataSet *input, int scalarMode, int arrayAccessMode, int arrayId, const char *arrayName, int &cellFlag)vtkAbstractMapperstatic
GetTimeToDraw()vtkAbstractMappervirtual
GetTotalNumberOfInputConnections()vtkAlgorithm
GetUpdateExtent()vtkAlgorithminline
GetUpdateExtent(int port)vtkAlgorithm
GetUpdateExtent(int &x0, int &x1, int &y0, int &y1, int &z0, int &z1)vtkAlgorithminline
GetUpdateExtent(int port, int &x0, int &x1, int &y0, int &y1, int &z0, int &z1)vtkAlgorithm
GetUpdateExtent(int extent[6])vtkAlgorithminline
GetUpdateExtent(int port, int extent[6])vtkAlgorithm
GetUpdateGhostLevel()vtkAlgorithminline
GetUpdateGhostLevel(int port)vtkAlgorithm
GetUpdateNumberOfPieces()vtkAlgorithminline
GetUpdateNumberOfPieces(int port)vtkAlgorithm
GetUpdatePiece()vtkAlgorithminline
GetUpdatePiece(int port)vtkAlgorithm
GetUsingMemkind()vtkObjectBasestatic
GlobalWarningDisplayOff()vtkObjectinlinestatic
GlobalWarningDisplayOn()vtkObjectinlinestatic
HasExecutive()vtkAlgorithm
HasObserver(unsigned long event, vtkCommand *)vtkObject
HasObserver(const char *event, vtkCommand *)vtkObject
HasObserver(unsigned long event)vtkObject
HasObserver(const char *event)vtkObject
InformationvtkAlgorithmprotected
InitializeObjectBase()vtkObjectBase
INPUT_ARRAYS_TO_PROCESS()vtkAlgorithmstatic
INPUT_CONNECTION()vtkAlgorithmstatic
INPUT_IS_OPTIONAL()vtkAlgorithmstatic
INPUT_IS_REPEATABLE()vtkAlgorithmstatic
INPUT_PORT()vtkAlgorithmstatic
INPUT_REQUIRED_DATA_TYPE()vtkAlgorithmstatic
INPUT_REQUIRED_FIELDS()vtkAlgorithmstatic
InputPortIndexInRange(int index, const char *action)vtkAlgorithmprotected
InternalGrabFocus(vtkCommand *mouseEvents, vtkCommand *keypressEvents=nullptr)vtkObjectprotected
InternalReleaseFocus()vtkObjectprotected
InvokeEvent(unsigned long event, void *callData)vtkObject
InvokeEvent(const char *event, void *callData)vtkObject
InvokeEvent(unsigned long event)vtkObjectinline
InvokeEvent(const char *event)vtkObjectinline
IsA(const char *type)vtkUnstructuredGridVolumeMappervirtual
IsARayCastMapper()vtkAbstractMapper3Dinlinevirtual
IsARenderIntoImageMapper()vtkAbstractMapper3Dinlinevirtual
IsTypeOf(const char *type)vtkUnstructuredGridVolumeMapperstatic
LastAbortCheckTimevtkAlgorithmprotected
LastAbortTimevtkAlgorithmprotectedstatic
LastWindowvtkAbstractMapperprotected
MAXIMUM_INTENSITY_BLEND enum valuevtkUnstructuredGridVolumeMapper
Modified()vtkObjectvirtual
ModifyRequest(vtkInformation *request, int when)vtkAlgorithmvirtual
MTimevtkObjectprotected
New()vtkAlgorithmstatic
NewInstance() constvtkUnstructuredGridVolumeMapper
NewInstanceInternal() constvtkUnstructuredGridVolumeMapperprotectedvirtual
ObjectNamevtkObjectprotected
vtkObjectBase::operator=(const vtkObjectBase &)vtkObjectBaseinlineprotected
OutputPortIndexInRange(int index, const char *action)vtkAlgorithmprotected
PORT_REQUIREMENTS_FILLED()vtkAlgorithmprotectedstatic
Print(ostream &os)vtkObjectBase
PrintHeader(ostream &os, vtkIndent indent)vtkObjectBasevirtual
PrintSelf(ostream &os, vtkIndent indent) overridevtkUnstructuredGridVolumeMappervirtual
PrintTrailer(ostream &os, vtkIndent indent)vtkObjectBasevirtual
ProcessRequest(vtkInformation *request, vtkInformationVector **inInfo, vtkInformationVector *outInfo)vtkAlgorithmvirtual
ProcessRequest(vtkInformation *request, vtkCollection *inInfo, vtkInformationVector *outInfo)vtkAlgorithm
ProgressvtkAlgorithmprotected
ProgressObservervtkAlgorithmprotected
ProgressTextvtkAlgorithmprotected
PropagateUpdateExtent()vtkAlgorithmvirtual
ReferenceCountvtkObjectBaseprotected
Register(vtkObjectBase *o)vtkObjectBasevirtual
RegisterInternal(vtkObjectBase *, vtkTypeBool check) overridevtkObjectprotectedvirtual
ReleaseDataFlagOff()vtkAlgorithm
ReleaseDataFlagOn()vtkAlgorithm
ReleaseGraphicsResources(vtkWindow *) overridevtkUnstructuredGridVolumeMapperinlinevirtual
RemoveAllClippingPlanes()vtkAbstractMapper
RemoveAllInputConnections(int port)vtkAlgorithmvirtual
RemoveAllInputs()vtkAlgorithm
RemoveAllObservers()vtkObject
RemoveClippingPlane(vtkPlane *plane)vtkAbstractMapper
RemoveInputConnection(int port, vtkAlgorithmOutput *input)vtkAlgorithmvirtual
RemoveInputConnection(int port, int idx)vtkAlgorithmvirtual
RemoveNoPriorTemporalAccessInformationKey()vtkAlgorithm
RemoveObserver(vtkCommand *)vtkObject
RemoveObserver(unsigned long tag)vtkObject
RemoveObservers(unsigned long event, vtkCommand *)vtkObject
RemoveObservers(const char *event, vtkCommand *)vtkObject
RemoveObservers(unsigned long event)vtkObject
RemoveObservers(const char *event)vtkObject
Render(vtkRenderer *ren, vtkVolume *vol) override=0vtkUnstructuredGridVolumeMapperpure virtual
ReportReferences(vtkGarbageCollector *) overridevtkAlgorithmprotectedvirtual
SafeDownCast(vtkObjectBase *o)vtkUnstructuredGridVolumeMapperstatic
ScalarModevtkAbstractVolumeMapperprotected
SelectScalarArray(int arrayNum)vtkAbstractVolumeMappervirtual
SelectScalarArray(const char *arrayName)vtkAbstractVolumeMappervirtual
SetAbortExecute(vtkTypeBool)vtkAlgorithmvirtual
SetAbortExecuteAndUpdateTime()vtkAlgorithm
SetAbortOutput(bool)vtkAlgorithmvirtual
SetArrayAccessMode(int)vtkAbstractVolumeMappervirtual
SetBlendMode(int)vtkUnstructuredGridVolumeMappervirtual
SetBlendModeToComposite()vtkUnstructuredGridVolumeMapperinline
SetBlendModeToMaximumIntensity()vtkUnstructuredGridVolumeMapperinline
SetClippingPlanes(vtkPlaneCollection *)vtkAbstractMappervirtual
SetClippingPlanes(vtkPlanes *planes)vtkAbstractMapper
SetContainerAlgorithm(vtkAlgorithm *containerAlg)vtkAlgorithminline
SetDebug(bool debugFlag)vtkObject
SetDefaultExecutivePrototype(vtkExecutive *proto)vtkAlgorithmstatic
SetErrorCode(unsigned long)vtkAlgorithmprotectedvirtual
SetExecutive(vtkExecutive *executive)vtkAlgorithmvirtual
SetGlobalWarningDisplay(vtkTypeBool val)vtkObjectstatic
SetInformation(vtkInformation *)vtkAlgorithmvirtual
SetInputArrayToProcess(int idx, int port, int connection, int fieldAssociation, const char *name)vtkAlgorithmvirtual
SetInputArrayToProcess(int idx, int port, int connection, int fieldAssociation, int fieldAttributeType)vtkAlgorithmvirtual
SetInputArrayToProcess(int idx, vtkInformation *info)vtkAlgorithmvirtual
SetInputArrayToProcess(int idx, int port, int connection, const char *fieldAssociation, const char *attributeTypeorName)vtkAlgorithmvirtual
SetInputConnection(int port, vtkAlgorithmOutput *input)vtkAlgorithmvirtual
SetInputConnection(vtkAlgorithmOutput *input)vtkAlgorithmvirtual
SetInputData(vtkUnstructuredGridBase *)vtkUnstructuredGridVolumeMappervirtual
SetInputData(vtkDataSet *)vtkUnstructuredGridVolumeMappervirtual
SetInputDataInternal(int port, vtkDataObject *input)vtkAlgorithminlineprotected
SetInputDataObject(int port, vtkDataObject *data)vtkAlgorithmvirtual
SetInputDataObject(vtkDataObject *data)vtkAlgorithminlinevirtual
SetMemkindDirectory(const char *directoryname)vtkObjectBasestatic
SetNoPriorTemporalAccessInformationKey(int key)vtkAlgorithm
SetNoPriorTemporalAccessInformationKey()vtkAlgorithm
SetNthInputConnection(int port, int index, vtkAlgorithmOutput *input)vtkAlgorithmprotectedvirtual
SetNumberOfInputConnections(int port, int n)vtkAlgorithmprotectedvirtual
SetNumberOfInputPorts(int n)vtkAlgorithmprotectedvirtual
SetNumberOfOutputPorts(int n)vtkAlgorithmprotectedvirtual
SetObjectName(const std::string &objectName)vtkObjectvirtual
SetProgressObserver(vtkProgressObserver *)vtkAlgorithm
SetProgressShiftScale(double shift, double scale)vtkAlgorithm
SetProgressText(const char *ptext)vtkAlgorithm
SetReferenceCount(int)vtkObjectBase
SetReleaseDataFlag(vtkTypeBool)vtkAlgorithmvirtual
SetScalarMode(int)vtkAbstractVolumeMappervirtual
SetScalarModeToDefault()vtkAbstractVolumeMapperinline
SetScalarModeToUseCellData()vtkAbstractVolumeMapperinline
SetScalarModeToUseCellFieldData()vtkAbstractVolumeMapperinline
SetScalarModeToUsePointData()vtkAbstractVolumeMapperinline
SetScalarModeToUsePointFieldData()vtkAbstractVolumeMapperinline
ShallowCopy(vtkAbstractMapper *m)vtkAbstractMappervirtual
SINGLE_PRECISION enum valuevtkAlgorithm
SubjectHelpervtkObjectprotected
Superclass typedefvtkUnstructuredGridVolumeMapper
TimervtkAbstractMapperprotected
TimeToDrawvtkAbstractMapperprotected
UnRegister(vtkObjectBase *o)vtkObjectBasevirtual
UnRegisterInternal(vtkObjectBase *, vtkTypeBool check) overridevtkObjectprotectedvirtual
Update(int port)vtkAlgorithmvirtual
Update()vtkAlgorithmvirtual
Update(int port, vtkInformationVector *requests)vtkAlgorithmvirtual
Update(vtkInformation *requests)vtkAlgorithmvirtual
UpdateDataObject()vtkAlgorithmvirtual
UpdateExtent(const int extents[6])vtkAlgorithmvirtual
UpdateExtentIsEmpty(vtkInformation *pinfo, vtkDataObject *output)vtkAlgorithm
UpdateExtentIsEmpty(vtkInformation *pinfo, int extentType)vtkAlgorithm
UpdateInformation()vtkAlgorithmvirtual
UpdatePiece(int piece, int numPieces, int ghostLevels, const int extents[6]=nullptr)vtkAlgorithmvirtual
UpdateProgress(double amount)vtkAlgorithm
UpdateTimeStep(double time, int piece=-1, int numPieces=1, int ghostLevels=0, const int extents[6]=nullptr)vtkAlgorithmvirtual
UpdateWholeExtent()vtkAlgorithmvirtual
UsesGarbageCollector() const overridevtkAlgorithminlinevirtual
vtkAbstractMapper()vtkAbstractMapperprotected
vtkAbstractMapper3D()vtkAbstractMapper3Dprotected
vtkAbstractVolumeMapper()vtkAbstractVolumeMapperprotected
vtkAlgorithm()vtkAlgorithmprotected
vtkBaseTypeMacro(vtkObject, vtkObjectBase)vtkObject
vtkObject()vtkObjectprotected
vtkObjectBase()vtkObjectBaseprotected
vtkObjectBase(const vtkObjectBase &)vtkObjectBaseinlineprotected
vtkUnstructuredGridVolumeMapper()vtkUnstructuredGridVolumeMapperprotected
WeakPointersvtkObjectBaseprotected
~vtkAbstractMapper() overridevtkAbstractMapperprotected
~vtkAbstractMapper3D() override=defaultvtkAbstractMapper3Dprotected
~vtkAbstractVolumeMapper() overridevtkAbstractVolumeMapperprotected
~vtkAlgorithm() overridevtkAlgorithmprotected
~vtkObject() overridevtkObjectprotected
~vtkObjectBase()vtkObjectBaseprotectedvirtual
~vtkUnstructuredGridVolumeMapper() overridevtkUnstructuredGridVolumeMapperprotected