VTK
Namespaces | Classes | Functions
boost Namespace Reference

Forward declaration required for Boost serialization. More...

Namespaces

 serialization
 

Classes

struct  edge_bundle_type< vtkDirectedGraph * >
 
struct  edge_bundle_type< vtkDirectedGraph *const >
 
struct  edge_bundle_type< vtkGraph * >
 
struct  edge_bundle_type< vtkMutableDirectedGraph * >
 
struct  edge_bundle_type< vtkMutableDirectedGraph *const >
 
struct  edge_bundle_type< vtkMutableUndirectedGraph * >
 
struct  edge_bundle_type< vtkMutableUndirectedGraph *const >
 
struct  edge_bundle_type< vtkUndirectedGraph * >
 
struct  edge_bundle_type< vtkUndirectedGraph *const >
 
class  edge_property< vtkGraph * >
 
struct  edge_property_type< vtkDirectedGraph * >
 
struct  edge_property_type< vtkDirectedGraph *const >
 
struct  edge_property_type< vtkGraph * >
 
struct  edge_property_type< vtkMutableDirectedGraph * >
 
struct  edge_property_type< vtkMutableDirectedGraph *const >
 
struct  edge_property_type< vtkMutableUndirectedGraph * >
 
struct  edge_property_type< vtkMutableUndirectedGraph *const >
 
struct  edge_property_type< vtkUndirectedGraph * >
 
struct  edge_property_type< vtkUndirectedGraph *const >
 
struct  graph_traits< const vtkDirectedGraph * >
 
struct  graph_traits< const vtkMutableDirectedGraph * >
 
struct  graph_traits< const vtkMutableUndirectedGraph * >
 
struct  graph_traits< const vtkTree * >
 
struct  graph_traits< const vtkUndirectedGraph * >
 
struct  graph_traits< vtkDirectedGraph * >
 
struct  graph_traits< vtkDirectedGraph *const >
 
struct  graph_traits< vtkGraph * >
 
struct  graph_traits< vtkMutableDirectedGraph * >
 
struct  graph_traits< vtkMutableDirectedGraph *const >
 
struct  graph_traits< vtkMutableUndirectedGraph * >
 
struct  graph_traits< vtkMutableUndirectedGraph *const >
 
struct  graph_traits< vtkTree * >
 
struct  graph_traits< vtkTree *const >
 
struct  graph_traits< vtkUndirectedGraph * >
 
struct  graph_traits< vtkUndirectedGraph *const >
 
struct  property_map< vtkDirectedGraph *, edge_index_t >
 
struct  property_map< vtkDirectedGraph *, vertex_index_t >
 
struct  property_map< vtkDirectedGraph *const, edge_index_t >
 
struct  property_map< vtkDirectedGraph *const, vertex_index_t >
 
struct  property_map< vtkGraph *, edge_index_t >
 
struct  property_map< vtkGraph *, vertex_index_t >
 
struct  property_map< vtkUndirectedGraph *, edge_index_t >
 
struct  property_map< vtkUndirectedGraph *, vertex_index_t >
 
struct  property_map< vtkUndirectedGraph *const, edge_index_t >
 
struct  property_map< vtkUndirectedGraph *const, vertex_index_t >
 
struct  property_traits
 
struct  property_traits< vtkAbstractArray * >
 
struct  property_traits< vtkDataArray * >
 
struct  property_traits< vtkGraphEdgeMap >
 
struct  property_traits< vtkGraphIndexMap >
 
struct  vertex_bundle_type< vtkDirectedGraph * >
 
struct  vertex_bundle_type< vtkDirectedGraph *const >
 
struct  vertex_bundle_type< vtkGraph * >
 
struct  vertex_bundle_type< vtkMutableDirectedGraph * >
 
struct  vertex_bundle_type< vtkMutableDirectedGraph *const >
 
struct  vertex_bundle_type< vtkMutableUndirectedGraph * >
 
struct  vertex_bundle_type< vtkMutableUndirectedGraph *const >
 
struct  vertex_bundle_type< vtkUndirectedGraph * >
 
struct  vertex_bundle_type< vtkUndirectedGraph *const >
 
class  vertex_property< vtkGraph * >
 
struct  vertex_property_type< vtkDirectedGraph * >
 
struct  vertex_property_type< vtkDirectedGraph *const >
 
struct  vertex_property_type< vtkGraph * >
 
struct  vertex_property_type< vtkMutableDirectedGraph * >
 
struct  vertex_property_type< vtkMutableDirectedGraph *const >
 
struct  vertex_property_type< vtkMutableUndirectedGraph * >
 
struct  vertex_property_type< vtkMutableUndirectedGraph *const >
 
struct  vertex_property_type< vtkUndirectedGraph * >
 
struct  vertex_property_type< vtkUndirectedGraph *const >
 
class  vtk_edge_iterator
 
class  vtk_in_edge_pointer_iterator
 
class  vtk_out_edge_pointer_iterator
 
class  vtk_vertex_iterator
 
struct  vtkGraph_traversal_category
 
struct  vtkGraphEdgeMap
 
class  vtkGraphEdgePropertyMapHelper
 
struct  vtkGraphIndexMap
 
class  vtkGraphPropertyMapMultiplier
 
class  vtkGraphVertexPropertyMapHelper
 

Functions

 vtkPropertyMapMacro (vtkIntArray, int)
 
 vtkPropertyMapMacro (vtkIdTypeArray, vtkIdType)
 
 vtkPropertyMapMacro (vtkDoubleArray, double)
 
 vtkPropertyMapMacro (vtkFloatArray, float)
 
double get (vtkDataArray *const &arr, vtkIdType key)
 
void put (vtkDataArray *arr, vtkIdType key, const double &value)
 
vtkVariant get (vtkAbstractArray *const &arr, vtkIdType key)
 
void put (vtkAbstractArray *arr, vtkIdType key, const vtkVariant &value)
 
bool has_no_edges (vtkGraph *g)
 
void remove_edge (graph_traits< vtkGraph * >::edge_descriptor e, vtkGraph *g)
 
property_traits< vtkGraphEdgeMap >::reference get (vtkGraphEdgeMap vtkNotUsed(arr), property_traits< vtkGraphEdgeMap >::key_type key)
 
template<typename PMap >
property_traits< PMap >::reference get (vtkGraphEdgePropertyMapHelper< PMap > helper, vtkEdgeType key)
 
template<typename PMap >
void put (vtkGraphEdgePropertyMapHelper< PMap > helper, vtkEdgeType key, const typename property_traits< PMap >::value_type &value)
 
template<typename PMap >
property_traits< PMap >::reference get (vtkGraphVertexPropertyMapHelper< PMap > helper, vtkIdType key)
 
template<typename PMap >
void put (vtkGraphVertexPropertyMapHelper< PMap > helper, vtkIdType key, const typename property_traits< PMap >::value_type &value)
 
property_traits< vtkGraphIndexMap >::reference get (vtkGraphIndexMap vtkNotUsed(arr), property_traits< vtkGraphIndexMap >::key_type key)
 
template<typename PMap >
property_traits< PMap >::reference get (vtkGraphPropertyMapMultiplier< PMap > multi, const typename property_traits< PMap >::key_type &key)
 
template<typename PMap >
void put (vtkGraphPropertyMapMultiplier< PMap > multi, const typename property_traits< PMap >::key_type &key, const typename property_traits< PMap >::value_type &value)
 
vtkGraphIndexMap get (vertex_index_t, vtkGraph *)
 
vtkGraphIndexMap get (edge_index_t, vtkGraph *)
 

Detailed Description

Forward declaration required for Boost serialization.

Function Documentation

◆ vtkPropertyMapMacro() [1/4]

boost::vtkPropertyMapMacro ( vtkIntArray  ,
int   
)

◆ vtkPropertyMapMacro() [2/4]

boost::vtkPropertyMapMacro ( vtkIdTypeArray  ,
vtkIdType   
)

◆ vtkPropertyMapMacro() [3/4]

boost::vtkPropertyMapMacro ( vtkDoubleArray  ,
double   
)

◆ vtkPropertyMapMacro() [4/4]

boost::vtkPropertyMapMacro ( vtkFloatArray  ,
float   
)

◆ get() [1/9]

double boost::get ( vtkDataArray *const &  arr,
vtkIdType  key 
)
inline

Definition at line 99 of file vtkBoostGraphAdapter.h.

◆ put() [1/5]

void boost::put ( vtkDataArray arr,
vtkIdType  key,
const double &  value 
)
inline

Definition at line 104 of file vtkBoostGraphAdapter.h.

◆ get() [2/9]

vtkVariant boost::get ( vtkAbstractArray *const &  arr,
vtkIdType  key 
)
inline

Definition at line 119 of file vtkBoostGraphAdapter.h.

◆ put() [2/5]

void boost::put ( vtkAbstractArray arr,
vtkIdType  key,
const vtkVariant value 
)
inline

Definition at line 124 of file vtkBoostGraphAdapter.h.

◆ has_no_edges()

bool boost::has_no_edges ( vtkGraph g)
inline

Definition at line 515 of file vtkBoostGraphAdapter.h.

◆ remove_edge()

void boost::remove_edge ( graph_traits< vtkGraph * >::edge_descriptor  e,
vtkGraph g 
)
inline

Definition at line 520 of file vtkBoostGraphAdapter.h.

◆ get() [3/9]

property_traits<vtkGraphEdgeMap>::reference boost::get ( vtkGraphEdgeMap   vtkNotUsedarr,
property_traits< vtkGraphEdgeMap >::key_type  key 
)
inline

Definition at line 1098 of file vtkBoostGraphAdapter.h.

◆ get() [4/9]

template<typename PMap >
property_traits<PMap>::reference boost::get ( vtkGraphEdgePropertyMapHelper< PMap >  helper,
vtkEdgeType  key 
)
inline

Definition at line 1126 of file vtkBoostGraphAdapter.h.

◆ put() [3/5]

template<typename PMap >
void boost::put ( vtkGraphEdgePropertyMapHelper< PMap >  helper,
vtkEdgeType  key,
const typename property_traits< PMap >::value_type &  value 
)
inline

Definition at line 1133 of file vtkBoostGraphAdapter.h.

◆ get() [5/9]

template<typename PMap >
property_traits<PMap>::reference boost::get ( vtkGraphVertexPropertyMapHelper< PMap >  helper,
vtkIdType  key 
)
inline

Definition at line 1161 of file vtkBoostGraphAdapter.h.

◆ put() [4/5]

template<typename PMap >
void boost::put ( vtkGraphVertexPropertyMapHelper< PMap >  helper,
vtkIdType  key,
const typename property_traits< PMap >::value_type &  value 
)
inline

Definition at line 1168 of file vtkBoostGraphAdapter.h.

◆ get() [6/9]

property_traits<vtkGraphIndexMap>::reference boost::get ( vtkGraphIndexMap   vtkNotUsedarr,
property_traits< vtkGraphIndexMap >::key_type  key 
)
inline

Definition at line 1191 of file vtkBoostGraphAdapter.h.

◆ get() [7/9]

template<typename PMap >
property_traits<PMap>::reference boost::get ( vtkGraphPropertyMapMultiplier< PMap >  multi,
const typename property_traits< PMap >::key_type &  key 
)
inline

Definition at line 1218 of file vtkBoostGraphAdapter.h.

◆ put() [5/5]

template<typename PMap >
void boost::put ( vtkGraphPropertyMapMultiplier< PMap >  multi,
const typename property_traits< PMap >::key_type &  key,
const typename property_traits< PMap >::value_type &  value 
)
inline

Definition at line 1225 of file vtkBoostGraphAdapter.h.

◆ get() [8/9]

vtkGraphIndexMap boost::get ( vertex_index_t   ,
vtkGraph  
)
inline

Definition at line 1251 of file vtkBoostGraphAdapter.h.

◆ get() [9/9]

vtkGraphIndexMap boost::get ( edge_index_t   ,
vtkGraph  
)
inline

Definition at line 1273 of file vtkBoostGraphAdapter.h.